Цена на кликване (CPC)

Оферирането за цена на кликване (CPC) означава, че плащате за всяко кликване върху рекламите Ви. За кампании с офериране за CPC задавате оферта за максимална цена на кликване, или съкратено „макс. CPC“ – представляваща най-голямата сума, която сте готови да платите за кликване върху рекламата си (освен ако не задавате корекции на офертите или не използвате подобрена CPC).

  • Вашата макс. CPC е най-високата сума, с която обикновено ще бъдете таксувани за кликване, но често начислението ще бъде по-малко, а понякога и много по-малко. Тази крайна сума, с която бивате таксувани за кликване, се нарича действителна CPC.
  • Ако въведете оферта за макс. CPC и някой кликне върху рекламата Ви, това кликване няма да Ви струва повече от стойността на зададената от Вас оферта за максимална CPC.
  • Трябва да изберете между ръчно офериране (Вие избирате стойностите на офертите си) и автоматично офериране (позволете на Google да задава оферти, за да се опита да Ви осигури възможно най-много кликвания в рамките на бюджета Ви).
  • Ценообразуването по CPC се нарича понякога заплащане на кликване (PPC).

Основни положения при оферирането
Вижте още статии за бюджети и оферти

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню