Danh bạ Google Partners

Thu hút sự chú ý của những nhà quảng cáo đang tìm những doanh nghiệp giống như doanh nghiệp của bạn thông qua danh bạ Google Partners. Chúng tôi có thể đưa những công ty có danh hiệu Đối tác hoặc Đối tác xuất sắc của Google trong Chương trình Google Partners vào danh bạ. Đây là một trong các lợi ích "Ghi nhận và phần thưởng" của chúng tôi. Ngoài được đưa vào trang thông tin của danh bạ, mỗi Đối tác còn có một trang riêng để giới thiệu tên công ty, URL trang web, khu vực và những dòng sản phẩm mà công ty của họ đã được Google Ads chứng nhận. Hãy đảm bảo tên, trang web và địa chỉ của công ty trong danh bạ là mới nhất và chính xác bằng cách cập nhật thông tin công ty. Xin lưu ý rằng mục lục của danh bạ sẽ được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z. Nếu không muốn công ty của mình xuất hiện trong danh bạ Google Partners, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào.

Câu hỏi thường gặp

1. Làm cách nào để công ty của tôi được liệt kê trong danh bạ?
Để được liệt kê trong danh bạ Google Partners, công ty của bạn phải có danh hiệu Đối tác xuất sắc hoặc Đối tác trong Chương trình Google Partners và đã chọn hiển thị công khai thông tin công ty trong danh bạ trên Trang chi tiết về công ty. Khi bạn đăng ký tham gia Chương trình Google Partners, lựa chọn mặc định sẽ là hiển thị công khai thông tin công ty trong danh bạ. Tìm hiểu thêm về cách trở thành Đối tác hoặc Đối tác xuất sắc.
2. Tôi có thể cập nhật thông tin danh bạ cho công ty của tôi ở đâu?
Bạn có thể cập nhật thông tin công ty trên Trang chi tiết về công ty trong thẻ Chương trình Partners.

3. Tôi có thể làm gì nếu thông tin được liệt kê trong danh bạ không khớp với thông tin trong tài khoản người quản lý Google Ads của tôi?

Nếu bạn đã đăng ký nhiều tài khoản người quản lý Google Ads cho Chương trình Google Partners dưới cùng tên, URL trang web và địa chỉ công ty đó, thì chỉ một tài khoản của công ty bạn sẽ xuất hiện trong danh bạ cho mỗi quốc gia, đó là tài khoản có trạng thái huy hiệu Đối tác cao nhất và có nhiều dòng sản phẩm nhất được Google Ads chứng nhận. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thêm câu hỏi.

4. Công ty của tôi không xuất hiện trong danh bạ mặc dù đáp ứng các tiêu chí nêu trên. Vì sao lại như vậy?

Chương trình Google Partners tiến hành đánh giá bổ sung về thông tin công ty trong danh bạ, chẳng hạn như kiểm tra phần mềm độc hại, ngôn từ tục tĩu và nhãn hiệu, để cung cấp trải nghiệm tối ưu cho người dùng. Nếu phát hiện thấy vấn đề, Google Partners có quyền xoá đối tác đó khỏi danh bạ. Vui lòng kiểm tra tên, địa chỉ và URL trang web của công ty bằng cách chuyển đến Trang chi tiết về công ty trong thẻ Chương trình Partners để đảm bảo thông tin của bạn là chính xác. Nếu thông tin trong thẻ chi tiết về công ty là chính xác nhưng công ty vẫn không xuất hiện trong danh bạ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xin lưu ý rằng quá trình cập nhật có thể mất đến 24 giờ.

5. Tên công ty được sắp xếp như thế nào trong trang thông tin trên danh bạ?

Xin lưu ý rằng mục lục của danh bạ được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z đối với các ký tự chữ cái La Mã. Nếu bạn hiện không sử dụng bộ ký tự bảng chữ cái La Mã cho tên công ty trong Trang chi tiết về công ty, thì công ty của bạn sẽ xuất hiện sau trang thông tin Z cuối cùng. Chúng tôi sẽ khám phá thêm những khả năng sắp xếp khác trong tương lai để có thể bổ sung bộ ký tự khác ngoài bộ ký tự La Mã. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể thêm các ký tự chữ cái La Mã vào đầu tên công ty của bạn để nó xuất hiện trong danh bạ sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z. Vui lòng chuyển đến Trang chi tiết về công ty trong thẻ Chương trình Partners để cập nhật tên công ty.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false