นโยบายราคาของกิจกรรมน่าสนใจ

นโยบาย

นโยบายสำหรับราคาของ Google มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์การใช้งานแบบครบวงจรที่ยอดเยี่ยมจากราคาบน Google ทั้งในโฆษณาและลิงก์การจองแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการบังคับใช้นโยบายและการอุทธรณ์ในนโยบายด้านเนื้อหาและประสบการณ์การอ้างอิงในกิจกรรมน่าสนใจ

ความถูกต้องของราคา

เมื่อผู้ใช้คลิกผ่านจาก Google ไปยังหน้าการจองของพาร์ทเนอร์ ราคารวมสำหรับตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่แสดงในหน้าการจองควรปรากฏอย่างชัดเจน และควรเป็นราคาเดียวกันกับราคารวมที่แสดงบน Google หากตัวเลือกผลิตภัณฑ์ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม Google จะแสดงราคาเป็น "ฟรี"

หน้าการจอง: หน้าในเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์ซึ่งผู้ใช้เลือกวันที่และป้อนรายละเอียดการซื้อได้ (ในกรณีส่วนใหญ่) เช่น ชื่อและข้อมูลบัตรเครดิต

หน้า Landing Page: หน้าเว็บที่ผู้ใช้ถูกส่งไปภายในเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ในบางกรณี หน้า Landing Page อาจเป็นหน้าการจองด้วย

สกุลเงิน

พาร์ทเนอร์จะส่งราคาในสกุลเงินใดก็ได้ ระบบจะแปลงสกุลเงินเป็นหน่วยประจำท้องถิ่นของผู้ใช้เพื่อให้เปรียบเทียบราคาจากผู้ให้บริการรายต่างๆ ได้ พาร์ทเนอร์ต้องนำผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page ที่ตั้งค่าเริ่มต้นตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  • สกุลเงินที่ผู้ใช้ต้องการ (ตามที่ Google ระบุไว้)
  • สกุลเงินเริ่มต้นของสถานที่ของผู้ใช้
  • สกุลเงินของปลายทางที่กิจกรรมเกิดขึ้น

ฟีดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ช่วยให้พาร์ทเนอร์กำหนดและจำกัดประเทศที่จะให้แสดงผลิตภัณฑ์ได้

ค่าธรรมเนียมและภาษี

ราคาที่ส่งไปยัง Google ควรรวมค่าธรรมเนียมและภาษีทั้งหมดและตรงกับราคาที่จุดชำระเงินสุดท้าย ทั้งนี้ครอบคลุมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยพาร์ทเนอร์การจองและเรียกเก็บ ณ เวลาที่ทำกิจกรรม

การเลือกวันที่/เวลาและความพร้อมจำหน่าย

ในช่วงแรก เราจะไม่รองรับการเลือกวันที่และเวลาสำหรับกิจกรรมที่แสดงใน Google โดยตรง หากราคาของสถานที่ท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงตามเวลา (เช่น วันในสัปดาห์ ระยะเวลาก่อนการซื้อ) คุณต้องตรวจสอบว่าราคาที่แสดงในหน้าการจองตรงกับราคาที่ส่งมา ตัวอย่างเช่น หากราคาช่วงสุดสัปดาห์ของคุณคือ 1,500 บาทและราคาวันธรรมดาคือ 1,200 บาท คุณจะส่งราคาใดมาให้เราก็ได้ตราบใดที่หน้าการจองแสดงราคาที่ปรากฏใน Google อย่างชัดเจน

โดยทั่วไปกรอบเวลาการจองจะอยู่ภายใน 1 สัปดาห์และมักจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 4 สัปดาห์ ราคาในฟีดและราคาที่แสดงในเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ควรสังเกตเห็นได้ง่ายและพร้อมให้จองได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ใช้ค้นหา ระบบจะไม่อนุญาตให้ใช้ราคาที่ค้นหาได้ยาก ราคาที่ไม่พร้อมให้จองภายใน 30 วันข้างหน้า หรือจองได้จำกัด

พร้อมจำหน่ายแบบจำกัด: ราคาที่แสดงใน Google ควรเป็นของตั๋วที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นพบและจองได้ ไม่อนุญาตให้แสดงตัวเลือกตั๋วที่พร้อมจำหน่ายแบบจำกัดเมื่อเทียบกับความพร้อมจําหน่ายโดยรวมของสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมสําคัญ เช่น ในจํานวนวันที่จํากัดต่อสัปดาห์ หรือในช่วงโลว์ซีซัน

ความพร้อมจำหน่ายทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ควรซื้อได้จากทั่วโลก เว้นแต่จะระบุข้อจำกัดประเทศไว้ในฟีดการนำเข้าผลิตภัณฑ์

ส่วนลด

ในขณะนี้เราต้องการราคาตั๋วมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่โดยไม่มีส่วนลดเพิ่มเติม ระบบจะไม่อนุญาตให้ใช้ราคาสำหรับผู้ใช้กลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้พำนักอาศัยในท้องถิ่น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือทหารผ่านศึก

ราคากลุ่ม

ขณะนี้ยังไม่รองรับการกำหนดราคาตามขนาดกลุ่ม ราคาที่แสดงใน Google ควรเป็นราคาสำหรับการจองของผู้ใหญ่ 1 คน อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดกลุ่มขั้นต่ำ หากจำเป็นต้องซื้อตั๋วมากกว่า 1 ใบ ราคาที่ส่งให้ Google ต้องเป็นราคาธุรกรรมขั้นต่ำสำหรับกลุ่มผู้ใหญ่

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อยานพาหนะ 1 คัน ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในประเทศส่วนใหญ่และเป็นเรื่องปกติในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นให้ส่งค่าธรรมเนียมทั่วไปในการนำรถยนต์เข้าอุทยานสําหรับรถยนต์ขนาดปกติให้ Google ไม่อนุญาตให้ส่งค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ใหญ่ 1 คนที่เข้าอุทยานโดยการเดินเท้า ขี่จักรยาน หรือขี่จักรยานยนต์ เว้นแต่การเดินทางในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติหรือเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าอุทยานแห่งชาติ

การละเมิดด้านราคา

Google จะตรวจสอบราคาและเว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์ว่ามีการละเมิดนโยบายการกำหนดราคาหรือไม่ ความไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียต่อตำแหน่งผลิตภัณฑ์และการเข้าร่วมในกิจกรรมน่าสนใจ ซึ่งอาจส่งผลให้อันดับในการประมูลและค่าใช้จ่ายการโฆษณาได้รับผลกระทบ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่แสดง หรือในกรณีที่มีปัญหาร้ายแรง พาร์ทเนอร์อาจถูกระงับไม่ให้ใช้แพลตฟอร์ม

คุณอาจใช้วิธีการเหล่านี้บางวิธีไม่ได้หากใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม โปรดดูวิธีการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการทำงานให้เสร็จสิ้นในแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ดูวิธีขอรับการสนับสนุนหากใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก