Om den nya sidan Faktureringsaktivitet

Obs! Faktureringsuppgifterna uppdateras inte i realtid.

Från och med november 2021 blir den nya sidan Faktureringsaktivitet tillgänglig i ditt Google Ads-konto. Sidan kompletterar informationen på den nya sidan med faktureringsöversikten med mer detaljerad data, till exempel en vy över daglig aktivitet.

Sidan Faktureringsaktivitet ger annonsörer större insyn eftersom de kan se alla ekonomiska händelser och hur de påverkar kontots saldo. Det gör det möjligt att spåra kostnader och tillgodohavanden i kronologisk ordning och stämma av med betalningar. Alla objekt visas sorterade efter datum, kategoriserade efter typ och med en tydlig beskrivning.

Kolumnen Beskrivning innehåller följande information:

 • Skatter och avgifter: För innevarande månad visas alltid en uppskattning av skattebeloppet som den senaste händelsen under månaden (inte som en rad per dag). Det uppskattade skattebeloppet uppdateras dagligen och visas med motsvarande datumintervall. För avslutade månader visas slutlig skatt som det sista objektet under månaden.
 • Kampanjer: Om det finns en aktiv kampanj under innevarande månad visas kampanjen som ett unikt objekt (inte som ett dagligt objekt). I kolumnen Kreditering ökar det tillgängliga kampanjbeloppet varje dag tills hela beloppet har förbrukats. För tidigare månader visas det totala förbrukade kampanjbeloppet som ett av de sista objekten under månaden.
 • Justeringar: Typen av justering och dess datumintervall. För eventuella tillgodohavanden för ogiltig trafik visas en ytterligare rad som anger den ursprungliga månaden då den ogiltiga trafiken inträffade. Det visas fler än en rad för tillgodohavanden för ogiltig trafik om de motsvarar olika månader. Du kan också klicka på Visa detaljer för att se en uppdelning per kampanj av tillgodohavandena för ogiltig trafik.
 • Betalning: Här visas betalningstypen (automatisk eller manuell) och betalningsmetoden som användes inklusive status (avvisad, väntande, misslyckad osv.).
 • Kampanjer: Här visas antalet kampanjer som körs.
 • Delade budgetar: Om ett konto använder delade budgetar visas de separat från kampanjer. Klicka på en delad budget för att öppna sidan Delade budgetar, som filtreras efter lämplig budget och lämpligt datumintervall.

Ett skärm i användargränssnittet som visar kontots faktureringsaktivitet.

Sidan Faktureringsaktivitet innehåller också följande kolumner:

 • Klick: I den här kolumnen kan du koppla kampanjaktivitet till dina debiteringar om du betalar per klick. Värdet i kolumnen avser antalet klick du skulle betala för på det specifika datumet. Den totala kostnaden för dessa klick visas i kolumnen Kostnad.
 • Exponeringar: I den här kolumnen kan du koppla kampanjaktivitet till dina debiteringar om du betalar per exponering. Värdet i kolumnen avser antalet exponeringar du skulle betala för på det specifika datumet. Kolumnen innehåller bara de exponeringar du debiteras för. Det innebär att värdena du ser här kan skilja sig från dem på sidan Kampanjer. (Om du till exempel betalar per klick visas Inte tillämpligt i kolumnen Exponeringar.) Den totala kostnaden för dessa exponeringar visas i kolumnen Kostnad.
 • Konverteringar: I den här kolumnen kan du koppla kampanjaktivitet till dina debiteringar om du betalar per konvertering. Värdet i kolumnen avser antalet konverteringar du skulle betala för på det specifika datumet. Den totala kostnaden för dessa konverteringar visas i kolumnen Kostnad.
 • Kostnader: I den här kolumnen visas kostnader, skatter och avgifter för kampanjer och delade budgetar.
 • Krediteringar: I den här kolumnen visas eventuella betalningar och erbjudanden och eventuell överleverans per kampanj.
 • Löpande saldo: I den här kolumnen visas hur varje faktureringsaktivitet påverkar ditt saldo.

Sidan Faktureringsaktivitet visar kontoaktivitet från de senaste tre månaderna. Du kan välja specifika månader med hjälp av datumväljaren högst upp till höger. Du kan välja intervall på högst tre månader från det att kontot skapades till dagens datum.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9352532189306357280
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067