Nowa strona „Aktywność związana z płatnościami”

Uwaga: dane rozliczeniowe nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Od listopada 2021 r. będzie dostępna na koncie Google Ads nowa strona „Aktywność związana z płatnościami”. Jej zawartość uzupełnia informacje podawane na nowej stronie „Podsumowanie płatności” o bardziej szczegółowe dane, np. widok codziennej aktywności.

Strona „Aktywność związana z płatnościami” zapewnia reklamodawcom nowy poziom przejrzystości, ponieważ mogą na niej zobaczyć wszystkie zdarzenia finansowe i ich wpływ na saldo konta. Pozwala im to śledzić kolejność zmian kosztów i wysokości środków oraz ich związek z płatnościami. Wszystkie pozycje są wyświetlane według daty, pogrupowane według typu i opatrzone jasnym opisem.

Kolumna „Opis” zawiera takie pozycje:

 • Podatki i opłaty: w przypadku bieżącego miesiąca jako najnowsze zdarzenie widnieje zawsze szacunkowa kwota podatku (a nie dzienny element zamówienia). Pole szacunkowej kwoty podatku jest aktualizowane codziennie i zawiera zakres dat, do którego odnosi się ta kwota. W przypadku zakończonych już miesięcy ostatnią pozycją jest ostateczna kwota podatku.
 • Promocje: jeśli w bieżącym miesiącu występuje aktywna promocja, jest ona wyświetlana jako unikalna pozycja (a nie dzienny element). W kolumnie „Środki” dostępna kwota promocyjna będzie się zwiększać każdego dnia do chwili jej wykorzystania. Łączna kwota promocyjna wydana w poszczególnych wcześniejszych miesiącach będzie widoczna jako jedna z ostatnich pozycji danego miesiąca.
 • Korekty: typ korekty i jej zakres dat. W przypadku wszystkich środków uzyskanych za nieprawidłowy ruch zobaczysz dodatkowy wiersz podający pierwotny miesiąc korzystania z usługi, w którym wystąpił nieprawidłowy ruch. Możesz zobaczyć więcej niż 1 wiersz w przypadku środków za nieprawidłowy ruch, jeśli odpowiadają one różnym miesiącom korzystania z usługi. Możesz też kliknąć Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć podział środków za nieprawidłowy ruch według kampanii.
 • Płatność: typ płatności (automatyczna lub ręczna) oraz użyta forma płatności i jej stan („Odrzucona”, „Oczekująca”, „Błąd” itd.).
 • Kampanie: podaje liczbę trwających kampanii.
 • Budżety wspólne: jeśli konto korzysta z budżetów wspólnych, będą one wyświetlane osobno od kampanii. Kliknij dowolny budżet wspólny, aby wyświetlić stronę „Budżety wspólne”, której zawartość zostanie przefiltrowana według odpowiedniego budżetu i zakresu dat.

Zrzut ekranu z interfejsu pokazujący aktywność związaną z płatnościami na koncie.

Strona „Aktywność związana z płatnościami” zawiera też te kolumny:

 • Kliknięcia: ta kolumna umożliwia dopasowanie aktywności kampanii do opłat, jeśli płacisz za kliknięcie. Liczba widoczna w tej kolumnie to liczba kliknięć, za jaką zapłacisz w przypadku danego dnia. Łączny koszt tych kliknięć będzie widoczny w kolumnie „Koszt”.
 • Wyświetlenia: ta kolumna umożliwia dopasowanie aktywności kampanii do opłat, jeśli płacisz za wyświetlenie. Liczba widoczna w tej kolumnie to liczba wyświetleń, za jaką zapłacisz w przypadku danego dnia. Ta kolumna będzie zawierać tylko te wyświetlenia, za które płacisz, dlatego widoczne w niej wartości mogą się różnić od danych na stronie „Kampanie”. Jeśli np. płacisz za kliknięcie, w kolumnie „Wyświetlenia” będzie widoczna wartość „Nie dotyczy”. Łączny koszt tych wyświetleń będzie widoczny w kolumnie „Koszt”.
 • Konwersje: ta kolumna umożliwia dopasowanie aktywności kampanii do opłat, jeśli płacisz za konwersję. Liczba widoczna w tej kolumnie to liczba konwersji, za jaką zapłacisz w przypadku danego dnia. Łączny koszt tych konwersji będzie widoczny w kolumnie „Koszt”.
 • Koszty: ta kolumna podaje koszty, podatki i opłaty w przypadku kampanii oraz budżetów wspólnych.
 • Środki: ta kolumna podaje płatności, promocje i nadmierne wyświetlenia dotyczące danej kampanii.
 • Bieżące saldo: ta kolumna podaje, jak każde działanie rozliczeniowe wpływa na saldo.

Na stronie „Aktywność związana z płatnościami” pojawią się dane z ostatnich 3 miesięcy aktywności na koncie. Selektor zakresu dat w prawym górnym rogu umożliwia wyświetlanie konkretnych miesięcy. Możesz wybrać okres maksymalnie 3 miesięcy – od utworzenia konta do bieżącego dnia.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
224222687507755319
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067
false