Tungkol sa bagong page ng Aktibidad ng Pagsingil

Tandaan: Pakitandaan na hindi ina-update nang real-time ang iyong data ng pagsingil.

Simula Nobyembre 2021, magiging available na ang bagong page ng Aktibidad ng pagsingil sa iyong Google Ads account. Sumusuporta ang page na ito sa impormasyong ibinibigay sa bagong page ng buod ng pagsingil sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas detalyadong data, gaya ng view ng pang-araw-araw na aktibidad. 

Ang page ng aktibidad ng pagsingil ay nagbibigay sa mga advertiser ng bagong antas ng transparency sa pamamagitan ng pagpapakita ng bawat pampinansyal na event at ng epekto nito sa balanse ng isang account. Dahil dito, nagiging posibleng subaybayan ang mga gastusin at credit nang sunod-sunod at itugma ang mga ito sa mga pagbabayad. Ang lahat ng item ay nakalista ayon sa petsa, nakakategorya ayon sa uri, at nagpapakita ng malinaw na paglalarawan. 

Ang page ng aktibidad ng pagsingil ay nagbibigay sa mga advertiser ng bagong antas ng transparency sa pamamagitan ng pagpapakita ng bawat pampinansyal na event at ng epekto nito sa balanse ng isang account. Dahil dito, nagiging posibleng subaybayan ang mga gastusin at credit nang sunod-sunod at itugma ang mga ito sa mga pagbabayad. Ang lahat ng item ay nakalista ayon sa petsa, nakakategorya ayon sa uri, at nagpapakita ng malinaw na paglalarawan. 

Kasama sa mga detalye sa column na "Paglalarawan" ang mga sumusunod:

 • Mga buwis at bayad: Palaging magpapakita ang kasalukuyang buwan ng tinantyang halaga ng buwis bilang pinakabagong event sa buwan (hindi isang pang-araw-araw na item sa linya). Araw-araw mag-a-update ang tinantyang halaga ng buwis at ipapakita nito ang hanay ng petsa na tinutukoy nito. Ipapakita ng mga sarado nang buwan ang pinal na buwis bilang huling item sa buwan. 
 • Mga Promosyon: Kung may aktibong promosyon ang kasalukuyang buwan, ipapakita ang promosyon bilang natatanging item (hindi pang-araw-araw na item). Sa column na "Mga Credit," araw-araw tataas ang available na pampromosyong halaga hanggang sa maubos ang promo. Sa mga nakaraang buwan, ipapakita ang kabuuang nagastos ng promosyon bilang isa sa mga pinal na item ng buwan.
 • Mga Pagsasaayos: Ang uri ng pagsasaayos at ang hanay ng petsa nito
 • Pagbabayad: Ipinapakita nito ang uri ng pagbabayad (awtomatiko o manual) at ang paraan ng pagbabayad na ginamit kasama na ang status (tinanggihan, nakabinbin, pumalya, atbp.)
 • Mga Campaign: Ipinapakita nito ang dami ng mga tumatakbong campaign
 • Mga nakabahaging badyet: Kung gumagamit ng mga nakabahaging badyet ang isang account, ipapakita ang mga iyon nang hiwalay sa mga campaign. Mag-click ng anumang nakabahaging badyet para pumunta sa page na "Mga nakabahaging badyet," na ifi-filter ayon sa naaangkop na badyet at hanay ng petsa.

Isang screen ng User Interface na kumakatawan sa aktibidad sa paniningil ng account.

Ipinapakita rin ng page ng Aktibidad ng pagsingil ang mga sumusunod na column:

 • Mga Pag-click: Sa column na ito, maitutugma mo ang aktibidad ng campaign sa iyong mga singil kung nagbabayad ka sa bawat pag-click. Ang numerong ipinapakita sa column na ito ay ang dami ng mga pag-click na babayaran mo sa partikular na petsang iyon. Ipapakita sa column na Gastusin ang kabuuang gastusin sa mga pag-click na ito.
 • Mga Impression: Sa column na ito, maitutugma mo ang aktibidad ng campaign sa iyong mga singil kung nagbabayad ka sa bawat impression. Ang numerong ipinapakita sa column na ito ay ang dami ng mga impression na babayaran mo sa partikular na petsang iyon. Ang isasama lang sa column na ito ay mga impression na siningil sa iyo, kaya puwedeng iba kaysa sa iyong page ng Mga Campaign ang mga numerong makikita mo rito. (Halimbawa, kung nagbabayad ka sa bawat pag-click, NA ang ipapakita ng column ng mga impression.) Ipapakita sa column na Gastusin ang kabuuang gastusin sa mga impression na ito.
 • Mga Conversion: Sa column na ito, maitutugma mo ang aktibidad ng campaign sa iyong mga singil kung nagbabayad ka sa bawat conversion. Ang numerong ipinapakita sa column na ito ay ang dami ng mga conversion na babayaran mo sa partikular na petsang iyon. Ipapakita sa column na Gastusin ang kabuuang gastusin sa mga conversion na ito.
 • Mga Gastusin: Ipinapakita ng column na ito ang mga gastusin, buwis, at bayarin sa campaign at mga nakabahaging badyet. 
 • Mga Credit: Ipinapakita ng column na ito ang anumang pagbabayad, promosyon, at overdelivery sa bawat campaign. 
 • Running balance: Ipinapakita ng column na ito kung paano nakakaapekto ang bawat aktibidad ng pagsingil sa iyong balanse.

Ipapakita ng page ng aktibidad ng pagsingil ang nakaraang 3 buwan ng aktibidad ng isang account. Gamit ang selector ng hanay ng petsa sa kanang sulok sa itaas, puwede kang tumingin ng mga partikular na buwan. Puwede kang pumili ng hanggang 3 buwang hanay, mula sa paggawa ng account hanggang sa kasalukuyang araw.
 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false
false