Nová stránka Súhrn fakturácie

Aktuálne stránky Súhrn a Transakcie sa zlučujú do jednej novej stránky Súhrn fakturácie v službe Google Ads. Vďaka tomu si budete môcť pozrieť a preskúmať fakturačné údaje na jednom mieste. Google začal inovovať účty na nové stránky v októbri 2021 a odhaduje, že proces bude dokončený do konca leta 2022.

Nová stránka Súhrn fakturácie obsahuje všetky vaše transakcie. Aktuálna stránka Transakcie bude preto odstránená. Nová stránka je navrhnutá tak, aby poskytovala súhrn platieb, ako aj rozdelenie aktivít kampaní, ktorých sa tieto platby týkajú.

Účty s nastavenými automatickými platbami

Karty súhrnu

Používateľské rozhranie, ktoré zobrazuje rozličné funkcie automatických platieb.

Karta Ďalšia automatická platba: zobrazuje sa tu možný dátum ďalšej automatickej platby a suma prahu (pri jej dosiahnutí pred dátumom ďalšej automatickej platby dôjde k zúčtovaniu platby).

Karta Posledná platba: zobrazuje sa tu suma a dátum poslednej úspešnej platby a použitý spôsob platby (kreditná karta alebo bankový účet). Budú sa tu zobrazovať aj nespracované platby.

Karta Ako fungujú automatické platby: poskytuje podrobné vysvetlenie spracovania platieb pri používaní nastavenia automatických platieb.

Karta aktuálneho mesiaca

Obrazovka používateľského rozhrania, na ktorej je znázornený aktuálny zostatok v účte.

Na karte aktuálneho mesiaca sa zobrazuje váš aktuálny zostatok a zjednodušený rozpis výpočtu zostatku. Karta z júla 2020 napríklad zobrazuje:

 • Zostatok z predchádzajúceho mesiaca: 104,15 USD je neuhradený zostatok (dlžná čiastka), ktorý sa preniesol z predchádzajúceho mesiaca, v tomto prípade z júna.
 • Cena (netto): 571,20 USD je cena kampaní s daňami a poplatkami (ak sa uplatňujú) z júla po odpočítaní všetkých vyrovnaní a kreditov, ktoré ste mohli dostať.
 • Platby: 500 USD je celková suma platieb prijatých v júli.
 • Aktuálny zostatok: 175,35 USD je aktuálny neuhradený zostatok (dlžná čiastka), ktorý sa vyúčtuje v deň uvedený na karte Ďalšia automatická platba alebo po dosiahnutí prahu.

Ak chcete zobraziť úplný rozpis výpočtu zostatku za mesiac, rozbaľte sekciu kliknutím na [ v ].

Animovaný gif znázorňujúci postup rozbalenia rôznych sekcií na stránke súhrnu fakturácie.

V rozbalenom zobrazení nájdete ďalšie podrobnosti o aktivite v aktuálnom mesiaci:

 • Zostatok za mesiac jún: ide o neuhradený zostatok z júna, ktorý sa preniesol do júla. V tomto príklade sa aktuálny mesiac začal so zostatkom 104,15 USD.
 • Cena (netto): v tejto sekcii sú uvedené podrobnosti o aktivite za aktuálny mesiac vrátane nasledujúcich položiek:
  • Rozpis nákladov za jednotlivé kampane.
  • Prijaté vyrovnania, ak existujú. V prípade získaných kreditov za neplatnú návštevnosť sa zobrazí ďalší riadok s pôvodným mesiacom poskytnutia služby, v ktorom došlo k neplatnej návštevnosti. Môže sa zobraziť viacero riadkov kreditov za neplatnú návštevnosť, ktoré zodpovedajú rôznym mesiacom poskytnutia služby. Môžete tiež kliknúť na Zobraziť podrobnosti a pozrieť si rozdelenie kreditov za neplatnú návštevnosť podľa kampaní.
  • Použité kredity z aktívnych prom. (Teraz môžete vidieť aj to, aká časť z kreditu proma sa použila a koľko zostáva.)
  • Odhad príslušných daní a poplatkov, ak sa uplatňujú (konečné dane a poplatky sa vypočítajú na konci mesiaca).
 • Platby: ide o celkovú sumu zaplatenú v júli. Tu si môžete pozrieť všetky dokončené, neúspešné, nespracované a odmietnuté platby. Každá vykonaná platba odkazuje na potvrdenie o platbe, ktoré sa otvorí na novej karte.
 • Aktuálny zostatok: ide o sumu, ktorá je momentálne neuhradená.

V stĺpci úplne vpravo sa zobrazí sekcia Dokumenty, ktorá obsahuje informácie o tom, kedy budú dostupné dokumenty za daný mesiac (zvyčajne do piateho pracovného dňa v mesiaci). Ak máte v účte aktívne promá, hneď pod sekciou s dokumentmi sa zobrazí sekcia Promá s odkazom na stránku prom, kde nájdete informácie o aktívnych alebo použitých promo kódoch.

Predchádzajúca aktivita

Obrazovka používateľského rozhrania, na ktorej sú znázornené informácie o predchádzajúcich platbách v účte.

V tejto sekcii sa zobrazuje cena a platobná aktivita za posledných 12 mesiacov. Obdobie môžete upraviť pomocou rozbaľovacej ponuky v pravom hornom rohu tabuľky.

Ak chcete získať dokument za konkrétny mesiac, kliknite na Zobrazte výpis a daňové doklady. Kliknutím na ikonu [ v ] vedľa jednotlivých mesiacov rozbalíte daný mesiac. Zobrazí sa rovnaké rozdelenie ako na karte aktuálneho mesiaca. Prípadne si vľavo na karte Dokumenty môžete pozrieť všetky svoje výpisy a predchádzajúce daňové dokumenty, ak sú k dispozícii.

Účty s nastavenými manuálnymi platbami

Karty súhrnu

Obrazovka používateľského rozhrania, na ktorej sú znázornené informácie o platbách v účte.

Dostupné prostriedky: zobrazia sa tu aktuálne dostupné prostriedky účtu a možnosť pridať prostriedky do účtu v prípade, že má nízky zostatok. Ak máte k dispozícii promo, zobrazí sa nasledujúca správa: „Momentálne čerpáte z propagačného kreditu XX USD“. Informuje o tom, že momentálne míňate prostriedky z proma, nie z dostupných prostriedkov, ktoré možno máte (budú sa zobrazovať sivou farbou).

Karta Posledná platba: zobrazuje sa tu suma a dátum poslednej úspešnej platby a použitý spôsob platby (kreditná karta alebo bankový účet). Zobrazia sa tu aj všetky nespracované platby (ktorých spracovanie prebieha).

Karta Ako fungujú manuálne platby: poskytuje podrobné vysvetlenie spracovania platieb pri používaní nastavenia manuálnych platieb.

Karta aktuálneho mesiaca

Používateľské rozhranie, ktoré zobrazuje dostupné prostriedky v účte.

Na karte aktuálneho mesiaca sa zobrazuje váš aktuálny zostatok a zjednodušený rozpis výpočtu zostatku. Karta z júla 2020 napríklad zobrazuje:

 • Prostriedky z predchádzajúceho mesiaca: 104,15 USD je zostatok (suma dostupná na preinzerovanie alebo kredit), ktorý sa preniesol z predchádzajúceho mesiaca, v tomto prípade z júna.
 • Platby: celková suma platieb prijatých v júli.
 • Cena (netto): cena kampaní s daňami a poplatkami (ak sa uplatňujú) z júla po odpočítaní všetkých prijatých vyrovnaní a kreditov.
 • Aktuálny zostatok: 275,35 USD je aktuálny zostatok (suma dostupná na preinzerovanie alebo kredit).

Ak si chcete pozrieť úplný rozpis výpočtu zostatku za daný mesiac, rozbaľte túto sekciu kliknutím na [ v ].

V rozbalenom zobrazení nájdete ďalšie podrobnosti o aktivite v aktuálnom mesiaci:

Obrazovka používateľského rozhrania, na ktorej je znázornený konečný zostatok na účte.

 • Prostriedky z predchádzajúceho mesiaca: 104,15 USD je zostatok (suma dostupná na preinzerovanie alebo kredit), ktorý sa preniesol z predchádzajúceho mesiaca, v tomto prípade z júna.
 • Platby: ide o celkovú sumu zaplatenú v júli. Tu si môžete pozrieť všetky dokončené, neúspešné, nespracované a odmietnuté platby. Každá dokončená platba odkazuje na svoje potvrdenie o platbe, ktoré sa otvorí na novej karte.
 • Cena (netto): v tejto sekcii sú uvedené podrobnosti o aktivite za aktuálny mesiac vrátane nasledujúcich položiek:
  • Rozdelenie ceny medzi jednotlivé kampane
  • Prijaté vyrovnania, ak existujú. V prípade získaných kreditov za neplatnú návštevnosť sa zobrazí ďalší riadok s pôvodným mesiacom poskytnutia služby, v ktorom došlo k neplatnej návštevnosti. Môže sa zobraziť viacero riadkov kreditov za neplatnú návštevnosť, ktoré zodpovedajú rôznym mesiacom poskytnutia služby. Môžete tiež kliknúť na Zobraziť podrobnosti a pozrieť si rozdelenie kreditov za neplatnú návštevnosť podľa kampaní.
  • Použité kredity z aktívnych prom. (Teraz môžete vidieť aj to, aká časť z kreditu proma sa použila a koľko zostáva.)
  • Odhad príslušných daní a poplatkov, ak sa uplatňujú (konečné dane a poplatky sa vypočítajú na konci mesiaca).
 • Konečný zostatok: suma, ktorú momentálne môžete preinzerovať (aktuálne prostriedky).

V stĺpci úplne vpravo uvidíte sekciu Dokumenty, ktorá obsahuje informácie o tom, kedy budú dostupné dokumenty za daný mesiac (zvyčajne do piateho pracovného dňa v mesiaci). Ak máte v účte aktívne promá, hneď pod sekciou s dokumentmi sa zobrazí sekcia Promá s odkazom na stránku prom, kde nájdete informácie o aktívnych alebo použitých promo kódoch.

Predchádzajúca aktivita

Obrazovka používateľského rozhrania, na ktorej sú znázornené informácie o predchádzajúcich platbách v účte.

V tejto sekcii sa zobrazuje cena a platobná aktivita za posledných 12 mesiacov. Obdobie môžete upraviť pomocou rozbaľovacej ponuky v pravom hornom rohu tabuľky.

Ak chcete získať dokument za konkrétny mesiac, kliknite na Zobrazte výpis a daňové doklady. Kliknutím na ikonu [ v ] vedľa jednotlivých mesiacov rozbalíte daný mesiac. Zobrazí sa rovnaké rozdelenie ako na karte aktuálneho mesiaca. Prípadne si vľavo na karte Dokumenty môžete pozrieť všetky svoje výpisy a predchádzajúce daňové dokumenty, ak sú k dispozícii.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
73067
false
false