מידע על הפונקציות בעמודות המותאמות אישית

הפונקציות יוצרות פלט שנקרא 'ערך החזרה' (סוג הערך יכול להיות מספר, טקסט, ערך true/false או תאריך, בהתאם לפונקציה). לרוב הפונקציות נדרשים פרמטרים. הפרמטרים הם ערכי הקלט לפונקציה. מפרידים ביניהם באמצעות פסיקים ומציינים אותם בסוגריים אחרי שם הפונקציה. יש חשיבות לסדר הפרמטרים וגם לפורמט הנתונים של כל פרמטר. כשמוסיפים פונקציה מהתפריט, המערכת מוסיפה טקסט placeholder לכל פרמטר שנוסף. עליכם להחליף את הטקסט של ה-placeholder בכל פרמטר כדי להשלים את הפונקציה. פונקציות שיש בהן "..." יכולות לקבל כל מספר של פרמטרים נוספים.

איך משתמשים בפונקציות בעמודות מותאמות אישית? אפשר לקרוא הסבר במאמר יצירת עמודות בהתאמה אישית.

קטגוריה סוג הערך המוחזר הפעולה תיאור
חשבון מספר round(x) פונקציה זו מעגלת את [x] למספר השלם הקרוב ביותר
חשבון מספר floor(x) פונקציה זו מחזירה את המספר השלם הגדול ביותר הקטן מ-[x] או שווה לו
חשבון מספר ceiling(x) פונקציה זו מחזירה את המספר השלם הקטן ביותר הגדול מ-[x] או שווה לו
לוגיקה משתנה if(condition, if_true, if_false) פונקציה זו בוחנת את [condition] ומחזירה את הערך [if_true] אם התנאי נכון ואת הערך [if_false] אם התנאי לא נכון. הערך המוחזר יהיה מאותו סוג כמו [if_true] ו-[if_false].
לוגיקה True/False or(x, y, ...) פונקציה זו מחזירה את הערך True אם אחד מהפרמטרים נכון
לוגיקה True/False not(x) פונקציה זו מחזירה את הערך True אם [x] אינו נכון ומחזירה את הערך False אם [x] נכון
לוגיקה True/False and(x, y, ...) פונקציה זו מחזירה את הערך True אם כל הפרמטרים נכונים
טקסט טקסט concat(text1, text2, ...) פונקציה זו משלבת 2 מחרוזות טקסט או יותר
טקסט True/False is_empty(text) פונקציה זו מחזירה את הערך True אם אין תווים ב-[text]
טקסט טקסט trim(text) פונקציה זו מסירה את הרווח הלבן שמסביב למחרוזת טקסט
טקסט True/False starts_with(needle, haystack) פונקציה זו מחזירה את הערך True אם מחרוזת הטקסט [haystack] מתחילה ב-[needle]
טקסט True/False ends_with(needle, haystack) פונקציה זו מחזירה את הערך True אם מחרוזת הטקסט [haystack] מסתיימת ב-[needle]
טקסט מספר search(needle, haystack) פונקציה זו מחזירה את המיקום ההתחלתי של המופע הראשון של [needle] ב-[haystack]
טקסט True/False contains(needle, haystack) פונקציה זו מחזירה את הערך True כאשר מחרוזת הטקסט [haystack] מכילה [needle]
טקסט טקסט right(text, length) פונקציה זו מחזירה את [length] התווים האחרונים של [text]
טקסט טקסט left(text, length) פונקציה זו מחזירה את [length] התווים הראשונים של [text]
טקסט טקסט substitute(haystack, needle, replacement) פונקציה זו מחליפה את כל המופעים של [needle] בתוך [haystack] ב-[replacement]
טקסט טקסט upper(text) כל התווים במחרוזת [text] מומרים לאותיות גדולות
טקסט טקסט lower(text) כל התווים במחרוזת [text] מומרים לאותיות קטנות
טקסט מספר length(text) פונקציה זו מחזירה את מספר התווים ב-[text]
המרה טקסט to_text(value) הערך [value] מומר לטקסט
המרה מספר to_number(value) הערך [value] מומר למספר
תאריך תאריך date(year, month, day) פונקציה זו מחזירה את התאריך – השנה, החודש והיום שצוינו
תאריך מספר day(date) פונקציה זו מחזירה את היום בחודש מ-[date]
תאריך מספר month(date) פונקציה זו מחזירה את החודש בשנה (1 עד 12) מ-[date]
תאריך מספר quarter(date) פונקציה זו מחזירה רבעון בשנה (1 עד 4) מ-[date]
תאריך מספר year(date) פונקציה זו מחזירה את השנה של [date] בתור מספר
תאריך מספר weekday(date) פונקציה זו מחזירה את היום בשבוע (1 עד 7) של [date]. יום ראשון הוא 1
תאריך מספר weeknum(date) פונקציה זו מחזירה את מספר השבוע הנוכחי בשנה (1 עד 54) עבור [date]. שבוע מתחיל ביום ראשון
תאריך מספר daynum(date) פונקציה זו מחזירה את היום בשנה (1 עד 355 או 356) עבור [date]
תאריך מספר days_between(date1, date2) פונקציה זו מחזירה את מספר הימים בין [date1] ל-[date2]
תאריך תאריך offset_days(date, days) פונקציה זו מוסיפה [days] ימים ל-[date], וסופרת קדימה או אחורה ימים בלוח השנה
תאריך תאריך offset_months(date, months) הפונקציה מוסיפה [months] לרכיב החודש של [date]; אם החודש שמתקבל לא מכיל מספיק ימים לרכיב היום, מוחזר היום האחרון של החודש החדש
תאריך תאריך offset_years(date, years) הפונקציה מוסיפה [years] לרכיב השנה של [date]
תאריך תאריך ‎today()‎ פונקציה זו מחזירה את התאריך הנוכחי באזור הזמן שהבעלים של העמודה המותאמת אישית הגדירו בחשבון שלהם
תאריך תאריך ‎yesterday()‎ פונקציה זו מחזירה את התאריך של היום הקודם באזור הזמן שהבעלים של העמודה המותאמת אישית הגדירו בחשבון שלהם
תאריך תאריך week_start_sunday()‎ פונקציה זו מחזירה את התאריך של יום ראשון האחרון באזור הזמן שהבעלים של העמודה המותאמת אישית הגדירו בחשבון שלהם
תאריך תאריך week_start_monday()‎ פונקציה זו מחזירה את התאריך של יום שני האחרון באזור הזמן שהבעלים של העמודה המותאמת אישית הגדירו בחשבון שלהם
תאריך תאריך month_start()‎ פונקציה זו מחזירה את התאריך הראשון בחודש הנוכחי באזור הזמן שהבעלים של העמודה המותאמת אישית הגדירו בחשבון שלהם
תאריך תאריך year_start()‎ פונקציה זו מחזירה את התאריך הראשון בשנה הנוכחית (1 בינואר) באזור הזמן שהבעלים של העמודה המותאמת אישית הגדירו בחשבון שלהם
תאריך תאריך report_range_start()‎ פונקציה זו מחזירה את התאריך בתחילת טווח הזמן הנוכחי של הדוח
תאריך תאריך report_range_end()‎ פונקציה זו מחזירה את התאריך בסוף טווח הזמן הנוכחי של הדוח
תאריך מספר report_days_count()‎ פונקציה זו מחזירה את מספר הימים שהדוח מכסה לפי תאריך ההתחלה ותאריך הסיום שלו
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73067
false
false
false