Aktualizacja zasad dotyczących reklam i zarabiania w związku ze zmianami klimatycznymi

7 października 2021 roku

W ścisłej współpracy z ekspertami zewnętrznymi regularnie weryfikujemy i aktualizujemy nasze zasady dotyczące reklamzarabiania, aby zapewnić naszym partnerom reklamowym środowisko bezpieczne dla marek oraz lepiej chronić użytkowników przed nierzetelnymi deklaracjami, na przykład dotyczącymi fałszywych leków lub promowania postawy antyszczepionkowej.

W reakcji na negowanie zmian klimatycznych

W ostatnich latach coraz częściej otrzymujemy od naszych partnerów reklamowych i wydawców sygnały wyrażające zaniepokojenie wyświetlaniem reklam obok treści zawierających lub promujących nieprawdziwe twierdzenia dotyczące zmian klimatycznych. Reklamodawcy po prostu nie chcą, aby ich reklamy wyświetlały się obok takich treści. Wydawcy i twórcy nie chcą, aby reklamy promujące takie twierdzenia wyświetlały się na ich stronach lub w ich filmach.  

Z tego powodu ogłaszamy dziś nowe zasady zarabiania dla reklamodawców Google, wydawcówtwórców YouTube. Zabraniają one wyświetlania reklam i zarabiania na treściach sprzecznych z potwierdzonym konsensusem naukowym na temat występowania i przyczyn zmian klimatycznych. Dotyczy to materiałów określających zmiany klimatyczne jako mistyfikację lub oszustwo, twierdzeń podważających fakt, że długoterminowe trendy wskazują na ocieplenie klimatu na świecie, oraz deklaracji, że emisja gazów cieplarnianych i aktywność człowieka nie przyczyniają się do zmian klimatu.

Oceniając treści pod kątem tych nowych zasad, starannie przeanalizujemy kontekst, w jakim pojawiają się takie twierdzenia. Będziemy zwracać uwagę na to, czy dany materiał podaje fałszywe twierdzenia jako prawdziwe, czy też informuje o istnieniu takich twierdzeń lub je omawia. Nadal będziemy też zezwalać na wyświetlanie reklam i zarabianie w związku z innymi zagadnieniami dotyczącymi klimatu, takimi jak publiczne debaty na temat polityki klimatycznej, rozmaite konsekwencje zmian klimatycznych, nowe badania itd.

Podczas tworzenia tych zasad i ich kryteriów korzystaliśmy z wiarygodnych źródeł informacji naukowej w dziedzinie klimatologii, co obejmuje konsultacje z ekspertami biorącymi udział w opracowaniu raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu powołanego przez ONZ. Podobnie jak w przypadku innych naszych zasad, będziemy używać połączenia narzędzi automatycznych i weryfikacji manualnej, aby egzekwować te zasady wobec naruszających je treści wydawców, reklam wyświetlanych w Google oraz filmów w YouTube, które generują przychody w ramach programu partnerskiego YouTube. Zaczniemy egzekwować te zasady w przyszłym miesiącu.

Nowe zasady nie tylko pomogą wzmocnić nasz ekosystem reklamowy, ale też będą zdecydowanie wspierać prowadzone przez naszą firmę od dwudziestu lat działania na rzecz promowania zrównoważonego rozwojuprzeciwdziałania zachodzącym zmianom klimatycznym.

Opublikowane przez zespół Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false