Rozšírené konverzie v rozhraní Google Ads API

Rozšírené konverzie predstavujú funkciu, ktorá môže zlepšiť presnosť merania konverzií. Dopĺňa existujúce údaje o konverziách odosielaním hašovaných údajov prvej strany o zákazníkoch, a to pri zaistení ochrany súkromia. Tieto hašované údaje zákazníkov sú porovnávané s hašovanými údajmi zákazníkov z účtov Google prihlásených používateľov a pripisujú sa reklamným udalostiam, ako sú kliknutia a zhliadnutia videa, čo pomáha merať konverzie kampane.

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť rozšírené konverzie pomocou rozhrania Google Ads API.

Poznámka: Tento článok sa zaoberá iba nastavením rozšírených konverzií pomocou rozhrania Google Ads API. Rozšírené konverzie môžete nastaviť manuálne pomocou Správcu značiek Google alebo globálnej značky webu.

Výhody

 • Údaje prvej strany je možné poskytnúť po konverznej udalosti: na rozdiel od iných možností rozšírených konverzií, napríklad značkovania, ktoré vyžadujú, aby ste údaje prvej strany odoslali v čase konverzie, pomocou rozhrania API môžete odoslať hašované údaje prvej strany do 24 hodín po konverznej udalosti. To vám umožňuje vyhľadať údaje prvej strany aj z iných zdrojov, ako sú databáza zákazníkov alebo systém riadenia vzťahov so zákazníkmi.
 • Viac možností výberu zdroja údajov: rozhranie API umožňuje použiť údaje prvej strany z rôznych zdrojov, ako sú databáza zákazníkov alebo systém riadenia vzťahov so zákazníkmi.
Poznámka: Štúdie prírastkovosti aplikácie momentálne vyžadujú inú implementáciu rozhrania API, ako je opísaná v tomto článku. Ak máte záujem o tento typ experimentu, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Ako to funguje

Pomocou rozhrania Google Ads API môžete využiť rozšírené konverzie na odosielanie údajov zákazníkov prvej strany vo forme úprav konverzií. Postup odosielania údajov o rozšírených konverziách je podobný ostatným úpravám konverzií s niekoľkými kľúčovými rozdielmi. Prečítajte si, ako implementovať rozšírené konverzie pomocou úprav konverzií rozhrania Google Ads API.

Ak chcete implementovať rozšírené konverzie pomocou rozhrania Google Ads API, musíte na svojom webe zaznamenávať konverzie prostredníctvom bežnej značky sledovania konverzií. Po zaznamenaní konverzie môžete do 24 hodín od konverzie odoslať prostredníctvom pripojenia API hašované údaje prvej strany (napríklad e‑mailovú adresu, telefónne číslo, meno alebo adresu domova).

Hašované údaje, ktoré nám pošlete, priradíme k údajom prihlásených používateľov Googlu a vo vašom účte sa zaznamená konverzia.

Upozornenie: Pred odoslaním Googlu budete musieť údaje uviesť do štandardného formátu a zahašovať ich pomocou algoritmu SHA‑256.

Skôr než začnete

Poznámka: Rozšírené konverzie nepodporujú konverzie merané na základe importu cieľov zo služby Google Analytics. Ak chcete používať rozšírené konverzie, zvážte nastavenie novej konverznej akcie v službe Google Ads prostredníctvom globálnej značky webu alebo Správcu značiek Google.
 • Musíte poznať webovú adresu stránky konverzie, na ktorej sa spúšťa značka konverzie (napríklad webovú adresu stránky s potvrdením) a spúšťač konverznej udalosti (napríklad kliknutie na tlačidlo alebo zobrazenie stránky).
 • Ubezpečte sa, že sú dostupné údaje zákazníkov prvej strany (e‑mail, celé meno, adresa domova alebo telefónne číslo).
 • Prečítajte si pravidlá pre údaje zákazníkov v súvislosti s rozšírenými konverziami a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a pravidlami pre rozšírené konverzie v službe Google Ads (postup nájdete nižšie v sekcii Pokyny).

Nastavenie rozšírených konverzií pomocou rozhrania Google Ads API

Postupujte podľa pokynov pre rozšírené konverzie v dokumentácii služby Google Ads pre vývojárov.

Poznámka: Nezabudnite odoslať údaje o konverziách pomocou rozhrania API pre rozšírené konverzie do 24 hodín od konverzie, aby sme mohli za vás včas pripisovať a vykonávať meranie.
 1. Pred odoslaním údajov o rozšírených konverziách si prečítajte a podpíšte zmluvné podmienky:
  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. Vpravo hore v účte kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
  3. Otvorte konverznú akciu, ktorú chcete použiť na nastavenie rozšírených konverzií. Ak v účte Google nemáte existujúcu konverznú akciu, vytvorte aspoň jednu novú. Prečítajte si viac o nastavení sledovania konverzií na webe.
  4. Dole v sekcii Rozšírené konverzie kliknite na Zapnúť rozšírené konverzie.
  5. Ak nastavujete rozšírené konverzie prvýkrát, kliknite na Súhlasím na stránke vyhlásenia o dodržiavaní pravidiel. Zapnutím rozšírených konverzií potvrdzujete, že dodržiavate naše pravidlá. Na používanie rozšírených konverzií sa vzťahujú Podmienky spracúvania údajov služby Google Ads.
  6. Vyberte možnosť API a kliknite na Ďalej. Ak kliknete na Uložiť a v službe Google Ads nevykonáte žiadne ďalšie kroky, spracujeme údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom rozhrania API, pokiaľ prijmete zmluvné podmienky.
 2. Skontrolujte, či ste na svojom webe nastavili značku sledovania konverzií a používate funkciu identifikátora transakcie danej značky, aby Google mohol priradiť konverzie značky ku konverziám rozhrania API a predísť duplikácii.
 3. Nastavte server vo svojom internom systéme, ktorý dokáže odosielať údaje (údaje zákazníkov prvej strany, údaje o konverziách a údaje o identifikátoroch kliknutí) pomocou pripojenia HTTPS, ktoré predstavuje odvetvovú normu na bezpečný prenos údajov.
 4. Odosielajte Googlu údaje o konverziách pomocou rozhrania Google Ads API. Údaje budete musieť uviesť do štandardného formátu a potom ich pred odoslaním Googlu zahašovať pomocou algoritmu SHA‑256. Prečítajte si viac o formátovaní a odosielaní údajov o rozšírených konverziách Googlu pomocou rozhrania API.
  Poznámka: Nezabudnite odoslať údaje o konverziách pomocou rozhrania Google Ads API do 24 hodín od konverzie, aby sme mohli za vás včas pripisovať a vykonávať meranie.
 5. Po odoslaní údajov Googlu skontrolujte odpovede servera a uistite sa, že sa nevyskytli žiadne chyby.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false