Всичко за закона на Мексико за прозрачността, предотвратяването и противодействието на неправомерни практики

На 12 юни 2023 г. влезе в сила обявяването на недействителност, постановено от Върховния съд на нацията, относно Закона за прозрачността, предотвратяването и противодействието на неправомерни практики при договарянето на реклами (Законът) в Мексико. Поради тази причина актуализирахме условията на рекламната програма на Google Ads, които влязоха в сила на 25 септември 2023 г.

В резултат на недействителността на закона и с цел спазване на данъчните разпоредби вече не са налице настройки за два потребителски профила за плащания (рекламодател като основна финансово отговорна страна + агенция като вторична финансово отговорна страна).

За да разберете по-добре как да направите тази промяна, научете повече за това как да промените потребителския профил за плащания за клиентския си профил.

Законът на Мексико за прозрачността, предотвратяването и противодействието на неправомерни практики във връзка с рекламния пазар определя нов набор от изисквания към рекламните агенции и доставчиците на рекламни услуги (като например Google). Сред изискванията на закона е Google да фактурира всички рекламни разходи директно към крайния рекламодател, ако той пребивава в Мексико и ако рекламите се показват в Мексико. Освен това Google трябва да предоставя на рекламодателите отчети, включващи определена информация за данните за кампаниите им.

Задължения при фактуриране: всички рекламни разходи трябва да се фактурират директно на крайния рекламодател

По-долу можете да разберете как това ще Ви засегне като клиент на Google Ads въз основа на настройките Ви за плащане.

Клиенти, използващи настройка за плащане с месечно фактуриране

Ако понастоящем Google фактурира агенцията като основната* финансово отговорна страна, таксувана и фактурирана от името на рекламодател, занапред, за да спазват новия закон, в тези профили в Google Ads ще трябва да бъде направена промяна така, че да таксуват рекламодателя като основната финансово отговорна страна, а агенцията може да бъде включена като вторична** страна, която да продължи да управлява таксуването от името на рекламодателя.

Тази промяна в таксуването на основна/вторична страна изисква нов формат на таксуване, който се разработва през идните седмици от Google за всички клиенти в Мексико. Агенциите ще бъдат известени по имейл, когато новият формат за таксуване стане наличен, със стъпки, които да се изпълнят, за да се премине към новия формат (рекламодател като основна страна за таксуване, а агенция – като вторична).

Забележка: Друг вариант е, ако агенция повече не желае да управлява таксуването за рекламодателя (т.е. да не получава фактури, да не заплаща фактури и прочее), може да избере вместо това да се откаже да бъде вторична страна, като преди това направи така, че рекламодателят бъде променен като основната и единствена финансово отговорна страна. За да извършите тази промяна, свържете се с нас.

Какво друго се променя при задаването на рекламодателя като основна страна, а агенцията – като вторична?

  Основна страна* Вторична страна**
Подробности за това кои facturas, complemento de pago и notas de credito ще бъдат издавани да, потвърдено Red X icon
Подробностите, включени в „Търговски фактури“ (невалидни за данъчни цели) да, потвърдено да, потвърдено
Получава документи по имейл да, потвърдено да, потвърдено
Има възможността да плаща фактури да, потвърдено да, потвърдено
Има възможност да вижда фактури в Инструмента за извлечение за профила да, потвърдено Red X icon
Има възможност да вижда фактури в потребителския интерфейс на Google Ads да, потвърдено да, потвърдено
Основна отговорна страна за задължение за плащане и възстановяване след спиране да, потвърдено да, потвърдено
Страна, с която първо да бъде осъществена връзка от страна на екипа ни по събиранията в случай на неплащане или спиране на профила поради неплащане Red X icon да, потвърдено
Няма промени в текущите условия за плащане (срокове за плащане след датата на фактурата), независимо от това кой е основната или вторичната страна Red X icon да, потвърдено

Клиенти, използващи настройка за ръчно плащане

Ако понастоящем като основна финансова страна е посочена агенция в съответния профил в Google Ads, този профил ще трябва да бъде променен така, че да отразява рекламодателя като основната финансова страна. Доставчиците и рекламодателите могат да извършат тази промяна, като се свържат с нас.

Когато се свързвате с нас, за да извършите тази промяна, трябва да предоставяте цялата необходима информация по-долу:

 • идентификатор или съответно идентификатори на клиента в Google Ads;
 • юридическото наименование на рекламодателя според документите за регистрация;
 • данъчния адрес на рекламодателя според документите за регистрация;
 • номера на рекламодателя в Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
 • името на основния контакт за таксуване на рекламодателя;
 • имейл адреса на основния контакт за таксуване на рекламодателя (трябва да е с домейн на компанията и да е свързан с профил в Google***);
 • телефонния номер на основния контакт за таксуване на рекламодателя.

***За да свържете профил в Google, изпълнете стъпките по-долу:

 1. Отворете страницата: Създаване на профил в Google
 2. В полето за имейл/потребител изберете опцията „Да се използва текущият ми имейл адрес“ и попълнете служебния си имейл адрес.
 3. Попълнете останалите данни и кликнете върху Напред, докато процесът завърши.
 4. Възможно е да получите имейл с молба да потвърдите връзката (проверете дали не е попаднал в папката за нежелана поща). Потвърдете, за да завършите процеса.

Задължения при отчитане: на рекламодателите трябва да предоставят отчети с подробности за кампаниите в Google Ads

Рекламодателите с достъп до профилите си в Google Ads лесно могат да достъпят информацията за кампаниите си от потребителския интерфейс на Google Ads. Рекламодателите, които са избрали посочената по-горе настройка, при която агенция управлява кампаниите и таксуването от тяхно име (като вторична финансово отговорна страна), може да не виждат пълната активност в профила си.

Ето защо, за да спазват закона, всички рекламодатели в Google Ads, които са настроили профилите си с рекламодателя като основна страна за таксуване, а агенция – като вторична, ще получават месечен отчет по имейл, озаглавен „Отчет за кампаниите в Google Ads“.

Той ще се изпраща до контактите в потребителския профил за плащания на рекламодателя в началото на всеки месец и ще съдържа подробности за активността в профила за предходния месец, включително:

 • Период от време на кампаниите
 • Имена и състояния на кампаниите
 • Тип на рекламната мрежа (например Търсене или YouTube), в която рекламите са се показвали в съответния формат.
 • Разходи за кампанията и цена на взаимодействие

Обърнете внимание, че обединеният месечен отчет за кампаниите в Google Ads ще включва горепосочените подробности за всеки месец независимо от промените в таксуваните и фактурираните страни.

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню