Извършване на промени с групови качвания

Въведение в груповите качвания

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Изберете иконата за настройки Изображение на иконата за настройки на YouTube в долната част на видеоплейъра, след което изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Груповите качвания са ефикасен метод за извършване на промени в профил профилите Ви в Google Ads. Тази функция Ви спестява време, като Ви дава възможност да изтегляте шаблони за отчети в електронни таблици, да правите промени в редовете офлайн и след това да качвате тези промени обратно в профила си или в профила си на мениджър. Ако използвате профил на мениджър, можете да качите една електронна таблица, засягаща която и да е група профили, избрана от Вас в йерархията на профила Ви на мениджър.

Това Ви дава възможност да предприемате незабавни групови действия по отношение на проблеми и възможности, които забележите в данните си. По-долу ще обясним как да изтеглите, редактирате и качите електронна таблица.

Пример

Ани е търговец на дребно онлайн, продаващ спортна екипировка. Тя има хиляди ключови думи, разпределени в десетки рекламни групи. Преди Ани е използвала електронни таблици и собствена формула, за да прави промени в офертите си, които е въвеждала ръчно в профила си в Google Ads. С груповите качвания тя може да изтегли електронна таблица с ключовите си думи, да промени офертите си, като приложи формулата си към електронната таблица, и след това да я качи директно в профила си в Google Ads.

Когато Ани качи редактираната електронна таблица, ще може да визуализира всички промени, да получи данни за възможни грешки и да приложи промените, когато е готова – и то от един и същи раздел. Дори ще има възможност да сподели визуализацията с колегите си, ако иска да получи второ мнение.

Стъпка 1: Изтеглете електронни таблици за редактиране

Имате две опции да започнете да изработвате електронна таблица с възможност за качване. Първата опция е да изтеглите отчет, съдържащ съществуващите Ви данни в Google Ads, което е отличен вариант, когато възнамерявате да извършвате промени в редове от тези данни. Втората опция е да качите електронна таблица, създадена от нулата, като използвате поддържаните от Google Ads заглавки на графите. Това може да е полезно, ако правите нещо ново (например създавате много нови кампании), а не ако редактирате редове на вече съществуващи елементи (например при извършване на прецизни корекции на офертите за група от съществуващи кампании).

Опция 1: Изтегляне на електронна таблица директно от профила в Google Ads

Изтеглянето на електронната Ви таблица от профила Ви в Google е силно препоръчително, тъй като това не само Ви дава необходимите графи с възможност за редактиране, но също така ги попълва със съществуващите Ви данни. Това ще Ви позволи да правите лесни промени в редовете при наличните данни, вместо да трябва ръчно да импортирате необходимите данни за извършването на промените.
Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
  1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Кампании Campaigns Icon.
  2. Кликнете върху падащото меню Кампании. След това кликнете върху Кампании, Рекламни групи, Реклами или Групи продукти.
    • Друга възможност е да кликнете върху падащото меню Аудитории, ключови думи и съдържание. След това кликнете върху Ключови думи за мрежата за търсене (в зависимост от типа на редакциите, които искате да направите).
  3. Кликнете върху иконата Изтегляне Download и изберете Още опции в долната част на падащото меню.
  4. Изберете формат за електронната таблица.
  5. Под „Включване“ поставете отметка в квадратчето за „Графи с възможност за редактиране“ за Групово качване.
  6. Кликнете върху Изтегляне.

Изпробване сега


Забележка: Ако изтеглите отчет, той може да не включва всички полета, които е възможно да бъдат редактирани. Прегледайте списъка с поддържаните графи, за да видите всички графи с възможност за редактиране, които могат да бъдат променяни чрез групово качване.

Опция 2: Изтегляне или създаване на шаблон за електронна таблица

Въпреки че опция 1 често е най-добрият избор, понякога изтеглянето на съществуващите Ви данни не е полезно за Вашия случай. Може да е по-лесно да започнете с празен шаблон и да попълните необходимите промени самостоятелно. (Ако например създавате нови кампании.) Ако това е целта Ви, изтеглянето на предварително създаден шаблон или създаването на собствен може да е по-ефикасно.
От страницата „Шаблони“ изтеглете шаблон, подходящ за Вашия случай, и запазете първоначалната изтеглена електронна таблица.
Забележка: Препоръчваме винаги да запазвате копие от първоначалния изтеглен отчет, в случай че се наложи да видите какви са били настройките преди промените.

Преминете към стъпка 2: Форматиране на електронните таблици за групово качване

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
7103839062816992803