Извършване на промени с групови качвания

Въведение в груповите качвания

Груповите качвания са ефикасен метод за извършване на промени в профил профилите Ви в Google Ads. Тази функция Ви спестява време, като Ви дава възможност да изтегляте шаблони за отчети в електронни таблици, да правите промени в редовете офлайн и след това да качвате тези промени обратно в профила си или в профила си на мениджър. Ако използвате профил на мениджър, можете да качите една електронна таблица, засягаща която и да е група профили, избрана от Вас в йерархията на профила Ви на мениджър.

Това Ви дава възможност да предприемате незабавни групови действия по отношение на проблеми и възможности, които забележите в данните си. По-долу ще обясним как да изтеглите, редактирате и качите електронна таблица.

Пример

Ани е търговец на дребно онлайн, продаващ спортна екипировка. Тя има хиляди ключови думи, разпределени в десетки рекламни групи. Преди Ани е използвала електронни таблици и собствена формула, за да прави промени в офертите си, които е въвеждала ръчно в профила си в Google Ads. С груповите качвания тя може да изтегли електронна таблица с ключовите си думи, да промени офертите си, като приложи формулата си към електронната таблица, и след това да я качи директно в профила си в Google Ads.

Когато Ани качи редактираната електронна таблица, ще може да визуализира всички промени, да получи данни за възможни грешки и да приложи промените, когато е готова – и то от един и същи раздел. Дори ще има възможност да сподели визуализацията с колегите си, ако иска да получи второ мнение.

Стъпка 1: Изтеглете електронни таблици за редактиране

Имате две опции да започнете да изработвате електронна таблица с възможност за качване. Първата опция е да изтеглите отчет, съдържащ съществуващите Ви данни в Google Ads, което е отличен вариант, когато възнамерявате да извършвате промени в редове от тези данни. Втората опция е да качите електронна таблица, създадена от нулата, като използвате поддържаните от Google Ads заглавки на графите. Това може да е полезно, ако правите нещо ново (например създавате много нови кампании), а не ако редактирате редове на вече съществуващи елементи (например при извършване на прецизни корекции на офертите за група от съществуващи кампании).

Опция 1: Изтегляне на електронна таблица директно от профила в Google Ads

Изтеглянето на електронната Ви таблица от профила Ви в Google е силно препоръчително, тъй като това не само Ви дава необходимите графи с възможност за редактиране, но също така ги попълва със съществуващите Ви данни. Това ще Ви позволи да правите лесни промени в редовете при наличните данни, вместо да трябва ръчно да импортирате необходимите данни за извършването на промените.
  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. В менюто за навигация изберете Всички кампании.
  3. Изберете Ключови думи, Реклами, Рекламна група, Кампании или Групи продукти (в зависимост от типа на редакциите, които искате да направите).
  4. Кликнете върху иконата за изтегляне Download и изберете Още опции в долната част на падащото меню.
  5. Изберете формат за електронната таблица.
  6. Под „Включване“ поставете отметка в квадратчето за „Графи с възможност за редактиране“ за Групово качване.
  7. Кликнете върху Изтегляне.

Изпробване сега


Забележка: Ако изтеглите отчет, той може да не включва всички полета, които е възможно да бъдат редактирани. Прегледайте списъка с поддържаните графи, за да видите всички графи с възможност за редактиране, които могат да бъдат променяни чрез групово качване.

Опция 2: Изтегляне или създаване на шаблон за електронна таблица

Въпреки че опция 1 често е най-добрият избор, понякога изтеглянето на съществуващите Ви данни не е полезно за Вашия случай. Може да е по-лесно да започнете с празен шаблон и да попълните необходимите промени самостоятелно. (Ако например създавате нови кампании.) Ако това е целта Ви, изтеглянето на предварително създаден шаблон или създаването на собствен може да е по-ефикасно.
От страницата „Шаблони“ изтеглете шаблон, подходящ за Вашия случай, и запазете първоначалната изтеглена електронна таблица.
Забележка: Препоръчваме винаги да запазвате копие от първоначалния изтеглен отчет, в случай че се наложи да видите какви са били настройките преди промените.

Преминете към стъпка 2: Форматиране на електронните таблици за групово качване

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false