Usklađivanje rezervacija u Google Adsu

Napomena: provizije (po boravku) nova su značajka automatskog licitiranja za kampanje za hotele. Obratite se svojem timu za Google račune da biste saznali više o tome kako omogućiti provizije (po boravku) za svoj račun.

Nakon što primite rezervacije od kampanje s provizijom (po boravku), morate se uskladiti s Googleom u roku od 45 dana od odjave gosta.

Primjer

 • Rezervacija (konverzija) izvršena je 1. siječnja putem vaše kampanje s provizijom (po boravku), s datumom odjave 1. ožujka.
 • Rezervaciju morate uskladiti 14. travnja ili prije tog datuma (1. ožujka + 45 dana). Ako je ne uskladite, smatrat će se da je rezervacija dovršena i naplatit će vam se provizija za taj ostvareni boravak gosta.
  • Ako je boravak ostvaren: označite status kao Boravak dovršen i unesite usklađenu vrijednost s konačnom vrijednošću boravka gosta.
  • Ako je boravak otkazan: označite status kao Otkazano i postavite ovu vrijednost na nulu. No ako je otkazan i primili ste naknadu za otkazivanje, uključite naknadu za otkazivanje.

Da biste uskladili rezervacije, učinite sljedeće:

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.
 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Kampanje Campaigns Icon.
 2. Kliknite padajući izbornik Kampanje , a zatim kliknite Element.
 3. Kliknite Hoteli.
 4. Kliknite karticu Provizije.
 5. Preuzmite izvješće za usklađivanje klikom na Preuzmi u gornjem desnom kutu izvješća.
  • Izvješće je dostupno u formatima .csv i .xlsx.
  • Izvješće možete filtrirati po datumu odjave ili po statusu (na primjer, možete ga filtrirati samo po statusu Usklađivanje potrebno) da bi se prikazale rezervacije koje trebate uskladiti.

Animacija koja pokazuje kako preuzeti datoteku za usklađivanje.

 1. Ažurirajte izvješće za usklađivanje da biste obavijestili Google koje su rezervacije otkazane ili dovršene. Prije prijenosa pažljivo pregledajte kako izraditi izvješće za usklađivanje.
  • Da biste rezervaciju označili kao otkazanu ili dovršenu, morate ažurirati sljedeće stupce:
   • Status: postavite na Boravak dovršen ili Otkazano.
   • Usklađena vrijednost: ažurirajte konačnu vrijednost boravka u valuti naplate za svoj račun. Vrijednost može biti jednaka onoj u polju Vrijednost rezervacije ako se vrijednost boravka nije promijenila. Ako je rezervacija otkazana, postavite ovu vrijednost na nulu.
   • Možete ažurirati i sljedeće stupce ako su se promijenili od trenutka rezervacije (konverzije):
    • ID partnerskog hotela
    • Datum prijave
    • Datum odjave
   • Ostali stupci u izvješću ne mogu se uređivati. Ako ih izmijenite i prenesete, Google Ads će zanemariti izmijenjene vrijednosti ili odbiti izmijenjenu rezervaciju i prikazati pogrešku.
 2. Spremite ažuriranu datoteku.
 3. Na stranici Provizije u Google Adsu kliknite Prenesi da biste prenijeli datoteku.

Animacija koja pokazuje kako prenijeti datoteku za proviziju (po boravku).

Važno je napomenuti sljedeće:

 • Izvješća za usklađivanje moraju biti u skladu s pravilima opisanim u odjeljku Izrada izvješća za usklađivanje. Pažljivo pregledajte taj odjeljak prije prijenosa datoteke.
 • Ako izvješće uređujete u Excelu, preuzmite datoteku u formatu .xlsx. Ako upotrebljavate Google tablice, preuzmite ga u formatu .csv.
 • CSV ili Excel datoteka odnosi se na cijeli Google Ads račun (korisnički ID) i nije ograničena na pojedinačne prikaze filtra, kampanje ili grupe oglasa.
  • Ako upotrebljavate više Google Ads računa (korisničkih ID-jeva), trebate prenijeti zasebnu datoteku za usklađivanje za svaki račun.
  • Ako imate više kampanja s provizijom (po boravku) na istom Google Ads računu (korisničkom ID-ju), trebate prenijeti samo jednu datoteku za usklađivanje za sve kampanje s provizijom (po boravku) na tom računu.
 • Boravak se može promijeniti do 45 dana nakon datuma odjave gosta. Ako u roku od 45 dana od datuma odjave istu rezervaciju prenesete više od jedanput, prethodne pojedinosti rezervacije i status prebrisat će se novim prijenosom ako on ima isti ID provizije. No nakon što se rezervacija naplati (45 dana od datuma odjave), više je nećete moći mijenjati.
 • Nakon prijenosa možete pregledati pogreške ili odbijene retke na stranici Prijenosi (Alati i postavke > Skupne radnje > Prijenosi). To vam može pomoći da riješite probleme s datotekom za usklađivanje i ponovo je prenesete ako je potrebno.
Izrada izvješća za usklađivanje
U ovom je odjeljku opisano kako izraditi izvješće za usklađivanje da biste ga mogli prenijeti u Google Ads.

Osnovni zahtjevi

Svaka CSV ili Excel datoteka za usklađivanje mora sadržavati sljedeće elemente:

 • jedan redak zaglavlja s nazivima stupaca
 • nijedan ili više redaka rezervacija (po jedan za svaku rezervaciju).

Formati datoteka CSV i Excel koje upotrebljavamo za izvješće za usklađivanje u skladu su sa standardom RFC 4180. Primjenjuju se sljedeća opća pravila:

 • Kodiranje je UTF-8.
 • Dopuštene su oznake redoslijeda bajtova (ali nisu obavezne).
 • Brojevi trebaju sadržavati točku "." kao decimalni razdjelnik, a ne zarez ",". Na primjer, 10 EUR treba biti formatirano kao "10.00", a ne kao "10,00".
 • Nizovi koji sadrže zareze, navodnike ili znakove prelaska u novi redak/polja redaka moraju biti u "dvostrukim navodnicima".
 • Svaki redak mora završiti znakom prelaska u novi redak/polja redaka.

Primjer CSV datoteke

Ovaj primjer CSV datoteke prikazuje redak zaglavlja. Preporučujemo da preuzmete datoteku s Google Adsa na kartici Provizije da biste ažurirali status svojih rezervacija.

Stupac Izvor Primjer Prihvatljive vrijednosti Prihvatljivi format
ID provizije Unaprijed popunjeno. To je identifikator koji dodjeljuje Google i jedinstven je za svaku rezervaciju. 123456 Nije moguće uređivati Nije primjenjivo
ID narudžbe Unaprijed popunjeno. Dolazi iz parametra 'transaction_id' u pingu konverzija. Može vam pomoći da rezervaciju koju je prijavio Google uskladite sa svojom internom evidencijom. U tom parametru konverzije postavljati nikakve podatke koji otkrivaju identitet (PKOI), kao što su telefonski brojevi ili e-adrese gostiju. ABCD123 Nije moguće uređivati Nije primjenjivo
Datum konverzije Unaprijed popunjeno. Dolazi iz pinga konverzija. 2021-01-23 Nije moguće uređivati Nije primjenjivo
ID partnerskog hotela Unaprijed popunjeno. Dolazi iz parametra 'id' u pingu konverzija. DEF456 ID hotela možete ažurirati ako se promijenio nakon rezervacije. Niz
ID računa Centra za hotele Unaprijed popunjeno. Dolazi iz feeda (račun Centra za hotele) iz kojeg je kampanja poslužena. 7890123 Nije moguće uređivati Nije primjenjivo
Datum prijave Unaprijed popunjeno. Dolazi iz parametra 'start_date' u pingu konverzija. 2021-01-31 Datum prijave možete ažurirati ako se promijenio nakon rezervacije. Niz. Format mora biti GGGG-MM-DD
Datum odjave Unaprijed popunjeno. Dolazi iz parametra 'end_date' u pingu konverzija. 2021-02-03 Datum odjave možete ažurirati ako se promijenio nakon rezervacije. Niz. Format mora biti GGGG-MM-DD
Kampanja Unaprijed popunjeno. To je kampanja u kojoj je poslužen vaš oglas. Mobile_NA_PPS Nije moguće uređivati Nije primjenjivo
Stopa provizije Unaprijed popunjeno. To je stopa provizije postavljena u trenutku dražbe. 10 % Nije moguće uređivati Nije primjenjivo
Vrijednost rezervacije Unaprijed popunjeno. Dolazi iz parametra 'value' u pingu konverzija i treba predstavljati vrijednost rezervacije. 456.78 Nije moguće uređivati Nije primjenjivo

Usklađena vrijednost

(oglašivač mora unijeti vrijednost tijekom usklađivanja)

To je konačna vrijednost boravka gosta. Ako je rezervacija otkazana, postavite ovu vrijednost na nulu. No ako je otkazan i primili ste naknadu za otkazivanje, vrijednost bi trebala uključivati i naknadu za otkazivanje. 500.12 Vrijednost možete unijeti u valuti naplate za vaš račun. Broj s pomičnim zarezom
Trošak provizije Izračunava se automatski prema formuli (usklađena vrijednost x stopa provizije). Zanemaruje se vrijednost koju oglašivač prenese u taj stupac. 50 Nije moguće uređivati Nije primjenjivo
Valuta Unaprijed popunjeno. To je valuta naplate za vaš račun. HRK Nije moguće uređivati Nije primjenjivo

Status

(oglašivač mora unijeti vrijednost tijekom usklađivanja)

To je status vaše rezervacije. Ima zadani status na temelju popisa koji trebate ažurirati tijekom usklađivanja. Pročitajte tekst u nastavku.

 • (automatski unos) Rezervacija aktivna: datum odjave još nije prošao i boravak gosta još nije završen. Ta rezervacija nije spremna za usklađivanje, osim ako je promijenjen datum odjave.
 • (automatski unos) Usklađivanje potrebno: boravak gosta dovršen je jer je prošao datum odjave. Status te rezervacije morate ažurirati u roku od 45 dana od datuma odjave.
 • (unosi partner) Boravak dovršen: ako je boravak završen, trebate postaviti taj status rezervacije.
 • (unosi partner) Otkazano: ako je boravak otkazan, trebate postaviti taj status rezervacije.
Boravak dovršen Status u datoteci koju prenosite možete promijeniti u Boravak dovršen ili Otkazano. Nakon naplate rezervacije redak ne možete izmijeniti.

Niz. Pogledajte podržane statuse prijenosa:

 • Boravak dovršen: ako je boravak završen, trebate postaviti taj status rezervacije.
 • Otkazano: ako je boravak otkazan, trebate postaviti taj status rezervacije.
Naplaćeno Unaprijed popunjeno. Pokazuje je li vam rezervacija naplaćena. Ne Nije moguće uređivati Nije primjenjivo

Pravila za izvješća

Za sve neusklađene rezervacije automatski se pretpostavlja da su dovršene 45 dana nakon datuma odjave. To znači da će vam se naplatiti dovršeni boravci ako ne uskladite rezervaciju.

Ako Google nije zadovoljan preciznošću vašeg izvješćivanja, od vas možemo na razumnoj osnovi zatražiti da nam dostavite dokumente ili zapise kako bi Google utvrdio jesu li vaša izvješća ili plaćanja točna. O tome ćemo vas obavijestiti barem sedam dana prije. Ako ne dostavite takve dokumente i zapise ili ako Google smatra da ne dokazuju ispravnost vaših izvješća, Google može prestati prikazivati oglase za vaš hotel.

Automatizirano usklađivanje

Pomoću Google Ads API-ja možete automatizirati postupak usklađivanja i zakazati skupni prijenos izvješća za usklađivanje. Postupak u nastavku možete ponoviti prema bilo kojem ponavljajućem rasporedu:
 1. Preuzmite izvješće o rezervacijama pomoću Google Ads API-ja. Saznajte više o tome kako upotrebljavati hotel_reconciliation API
 2. Pripremite izvješće za usklađivanje koje želite prenijeti i objavite ga u Google tablici, na HTTPS ili SFTP lokaciji.
 3. U Google Adsu zakažite ponavljajući skupni prijenos. Saznajte više o postavljanju ponavljajućeg skupnog prijenosa

Česta pitanja

Kako se naplaćuju kampanje za proviziju (po boravku)?

Rezervacije od kampanje za proviziju (po boravku) naplaćuju se 45 dana nakon datuma odjave za svaku rezervaciju zabilježenu na kartici Provizije. Ako ih uskladite ranije, vaša naplata izvršit će se najranije 45 dana nakon datuma odjave.

Vaša kampanja uz proviziju (po boravku) naplatit će se putem fakturiranja na povezanom računu Centra za hotele.

Ako u Google Adsu upotrijebim značajku povlačenja konverzija jer želim povući konverzije, hoće li se rezervacije ukloniti iz izvješća za usklađivanje?

Ne, trenutačno značajka povlačenja konverzije ne funkcionira s usklađivanjem provizije.

Što mogu učiniti ako u izvješću za usklađivanje zaboravim izmijeniti boravak gosta?

Izvješće za usklađivanje i status rezervacije možete izmijeniti u roku od 45 dana od datuma odjave za svaku rezervaciju. Ako to ne učinite, rezervacija će vam se automatski naplatiti. Preporučujemo da najmanje jednom mjesečno pregledate karticu Provizije kako biste provjerili nedostaju li neki boravci gostiju.

Koje jezike podržava izvješće za usklađivanje?

Podržavamo sve jezike koje trenutačno podržava Google Ads. Ako se na vašem računu upotrebljava jezik koji nije engleski, preporučujemo da izvješće preuzmete izravno na kartici Provizije kao predložak za retke zaglavlja. Ne pokušavajte sami prevesti retke zaglavlja u datoteci za usklađivanje jer to može dovesti do neuspješnog prijenosa usklađivanja.

Trebam li ID provizije prenijeti s podvlakama?

Ne. ID provizije možete prenijeti s podvlakama ili bez njih. Podvlake samo pomažu u sprječavanju nastajanja problema s formatiranjem tijekom preuzimanja za korisnike Excela.

Prilikom zadnjeg prijenosa napravio sam pogrešku. Mogu li je ispraviti?

Prijenos usklađivanja možete ispraviti u roku od 45 dana nakon datuma odjave. Prijenose usklađivanja možete ispraviti tako da jednostavno prenesete drugu datoteku za rezervaciju koju želite ispraviti koristeći isti ID provizije. U roku od 45 dana nakon datuma odjave podatke možete prenositi koliko god puta želite. Preporučujemo da što prije izvršite usklađivanje kako biste imali dovoljno vremena za ispravljanje pogrešaka.

Hoće li mi se naplatiti svaki prijenos datoteke za usklađivanje?

Ne. Naplata će se izvršiti najranije 45 dana nakon datuma odjave. Stvarni datum fakture može biti kasniji, ovisno o vašim postavkama plaćanja. Preporučujemo da što prije izvršite usklađivanje kako biste imali dovoljno vremena za ispravljanje pogrešaka.

Ako imam više Google Ads računa, moram li prenijeti datoteku za usklađivanje za svaki račun?

Da. Izvješća za usklađivanje za više računa nemojte objedinjavati u jednoj datoteci. To može dovesti do naplate pogrešnog iznosa i negativno će utjecati na licitiranje računa.

ID hotela, datum prijave i/ili datum odjave promijenili su se nakon početne rezervacije jer je korisnik izmijenio rezervaciju (na primjer, produljio je trajanje boravka). Mogu li u datoteci za usklađivanje ažurirati ta polja?

Da, možete ažurirati ta polja u datoteci za usklađivanje, a izvješće će se ažurirati prilikom prijenosa. Pri izmjeni tih polja provjerite zahtjeve za format stupca.

Kako prilagodbe licitacija utječu na usklađivanje i naplatu?

Sve primjenjive prilagodbe licitacija automatski se primjenjuju na stopu provizije koja je uključena u vaše izvješće o provizijama. Saznajte više o prilagodbama licitacija za kampanje za hotele

U izvješću o provizijama ne mogu pronaći ID-ove narudžbi. Što trebam učiniti?

Ako ID-ove narudžbi ne šaljete Googleu u pingovima konverzija, nećete pronaći ID-jeve narudžbi. Pogledajte ove upute u centru za pomoć o tome kako postaviti praćenje konverzija s ID-jem narudžbe kao parametrom.

Povezani članak

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik