แคมเปญเพื่อการเข้าถึงแบบวิดีโอ

แคมเปญเพื่อการเข้าถึงแบบวิดีโอเป็นการซื้อการเข้าถึงแบบใหม่ใน Google Ads แคมเปญเพื่อการเข้าถึงแบบวิดีโอช่วยให้คุณเข้าถึงได้มากขึ้นจากงบประมาณที่ตั้งไว้ด้วยโฆษณาบัมเปอร์ โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้ โฆษณาในฟีด หรือโฆษณา Shorts ในบทความนี้ คุณจะได้ทราบวิธีการทํางานของแคมเปญเพื่อการเข้าถึงแบบวิดีโอ ประโยชน์ของการนำไปใช้ รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของครีเอทีฟโฆษณา

 


ประโยชน์

 • เพิ่มเป้าหมายการเข้าถึง: แคมเปญเพื่อการเข้าถึงแบบวิดีโอได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำให้ได้มากที่สุดภายใต้งบประมาณและเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายของคุณ
 • ความยืดหยุ่นในการเลือกวิธีที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการเข้าถึง: คุณสามารถเพิ่มการเข้าถึงให้มากที่สุดภายใต้งบประมาณที่กำหนดโดยใช้การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพระหว่างรูปแบบโฆษณาบัมเปอร์ โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ โฆษณาในฟีด และโฆษณา Shorts เข้าถึงผู้คนโดยแสดงให้เห็นข้อความทั้งหมดที่ต้องการสื่อสารโดยใช้รูปแบบโฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้เท่านั้น หรือเข้าถึงคนกลุ่มเดิมหลายครั้งในแต่ละสัปดาห์โดยใช้การผสมผสานรูปแบบต่างๆ ระหว่างโฆษณาบัมเปอร์ โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ และโฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้
 • สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์: ไม่ว่าคุณจะเลือกบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงด้วยวิธีใดก็ตาม แคมเปญเพื่อการเข้าถึงก็เป็นวิธีที่คุ้มค่ามากที่สุดในการเพิ่มจำนวนผู้ที่เห็นแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง

 


กรณีที่ควรใช้

แคมเปญเพื่อการเข้าถึงแบบวิดีโอจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้

 • คุณเป็นผู้ซื้อโฆษณาที่ต้องการโปรโมตแบรนด์โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงหรือสร้างการรับรู้ และต้องการให้ Google ช่วยค้นหาผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ได้มากที่สุดในราคาต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • คุณต้องการสร้างแคมเปญเดียวที่มีโฆษณาหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แทนการสร้างหลายๆ แคมเปญที่มีรูปแบบโฆษณาแตกต่างกันในแต่ละแคมเปญ
 • คุณต้องการเข้าถึงผู้คนโดยใช้โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้เท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเห็นข้อความทั้งหมดที่คุณต้องการสื่อสาร
 • คุณต้องการเพิ่มการจําโฆษณาได้และกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการเข้าถึงบุคคลเดียวกันหลายๆ ครั้ง

 


วิธีการทำงาน

แคมเปญเพื่อการเข้าถึงแบบวิดีโอช่วยให้คุณเลือกวิธีที่ต้องการบรรลุเป้าหมายได้ คุณเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ได้

 • "การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ" ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงโดยใช้โฆษณาบัมเปอร์ โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ หรือการผสมผสานรูปแบบโฆษณาทั้งสองเข้าด้วยกัน (ไม่บังคับ) ในแคมเปญเดียวกัน หากคุณเปิดใช้ "โฆษณาแบบ Multi-Format" คุณก็จะใช้โฆษณาในฟีดและโฆษณา Shorts ได้ด้วยเพื่อให้เข้าถึงได้มากขึ้นตามงบประมาณที่ตั้งไว้
 • "ในสตรีมแบบข้ามไม่ได้" ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยแสดงให้เห็นข้อความทั้งหมดที่ต้องการสื่อสารโดยใช้โฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้ความยาวไม่เกิน 15 วินาที
 • "ความถี่เป้าหมายที่ต้องการ" ช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ใช้กลุ่มเดิมได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์โดยใช้โฆษณาบัมเปอร์ โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ และโฆษณาในสตรีมแบบข้ามไม่ได้

 


หลักเกณฑ์ครีเอทีฟโฆษณา

ฟีเจอร์ ข้อมูลจำเพาะ
Step 1 บรรทัดแรก
 • สูงสุด 90 อักขระ
Step 2 คำอธิบาย
 • สูงสุด 90 อักขระ
Step 3 URL ที่แสดง
 • สูงสุด 255 อักขระ
Step 4 คำกระตุ้นให้ดำเนินการ (ไม่บังคับ)
 • สูงสุด 10 อักขระ
 • บรรทัดแรก (ไม่บังคับ) สูงสุด 15 อักขระที่มาพร้อมกับ CTA
 
  แนะนำ ยังยอมรับได้ ข้อความไฮไลต์
ความละเอียด

1080p (Full HD)

พิกเซล (px) แนะนําสำหรับความละเอียดระดับ HD:

 • 1920 x 1080 พิกเซล (แนวนอน)
 • 1080 x 1920 พิกเซล (แนวตั้ง)
 • 1080 x 1080 พิกเซล (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

720p (HD มาตรฐาน)

พิกเซลขั้นต่ำ:

 • 1280 x 720 พิกเซล (แนวนอน)
 • 720 x 1280 พิกเซล (แนวตั้ง)
 • 480 x 480 พิกเซล (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

พิกเซลขั้นต่ำสำหรับ SD:

 • 640 x 480 พิกเซล (แนวนอน)
 • 480 x 640 พิกเซล (แนวตั้ง)
 • 480 x 480 พิกเซล (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด เราไม่แนะนําให้ใช้ SD
สัดส่วนภาพ
 • 16:9 สำหรับแนวนอน
 • 9:16 สำหรับแนวตั้ง
 • 1:1 สำหรับสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • 4:3 (SD) สำหรับแนวนอน
 • 2:3 สำหรับแนวตั้ง
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด เราไม่แนะนําให้ใช้ SD
รูปแบบ .MPG (MPEG-2 หรือ MPEG-4) .WMV, .AVI, .MOV, .FLV .MPEG-1, .MP4, .MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm และ HEVC (h265) ไม่ยอมรับไฟล์เสียง เช่น ไฟล์ MP3, WAV หรือ PCM บน YouTube
ขนาดไฟล์ 256 GB - -

องค์ประกอบการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ

 • ในสตรีมแบบข้ามได้
 • บัมเปอร์
 • วิดีโอในฟีด
 • Shorts

การวางแนวที่แนะนำและระยะเวลาของโฆษณาตามแนวทางปฏิบัติแนะนำ:

 • แนวนอนความยาว 15 วินาทีและ 6 วินาที อย่างละ 1 รายการ
 • แนวตั้งความยาว 6-60 วินาที 1 รายการ
 • ในสตรีมแบบข้ามได้: ความยาวเท่าใดก็ได้
 • บัมเปอร์: ความยาวเท่าใดก็ได้ ไม่เกิน 6 วินาที
 • วิดีโอในฟีด: ความยาวเท่าใดก็ได้
 • วิดีโอ Shorts: ความยาวเท่าใดก็ได้ (แนะนำเป็นแนวตั้ง)
   
การใช้การวางแนวและระยะเวลาของโฆษณาที่แนะนําจะช่วยให้สามารถแสดงในพื้นที่โฆษณาทั้งหมดที่มีสิทธิ์

องค์ประกอบความถี่เป้าหมายที่ต้องการ

 • ในสตรีมแบบข้ามได้
 • ในสตรีมแบบข้ามไม่ได้
 • บัมเปอร์

การวางแนวที่แนะนำและระยะเวลาของโฆษณาตามแนวทางปฏิบัติแนะนำ:

 • แนวนอนความยาว 15 วินาทีและ 6 วินาที อย่างละ 1 รายการเป็นอย่างน้อย
 • ในสตรีมแบบข้ามได้: แนวนอนไม่จำกัดความยาว
 • ในสตรีมแบบข้ามไม่ได้: แนวนอนความยาว 6-15 วินาที (6-20 วินาทีในบางตลาด)
 • บัมเปอร์: แนวนอนความยาวไม่เกิน 6 วินาที

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก