Quản lý các tài khoản được liên kết

Để bắt đầu quá trình liên kết một tài khoản Merchant Center với tài khoản Google Ads, nhà bán lẻ có thể gửi lời mời từ một trong hai nền tảng.

Bạn có thể huỷ hoặc gửi lại lời mời bất cứ lúc nào. Ngoài ra, sau khi chấp nhận lời mời, bạn có thể huỷ liên kết các tài khoản từ tài khoản Merchant Center hoặc Google Ads bất cứ lúc nào.

Bài viết này mô tả cách thực hiện các thay đổi này.

Hướng dẫn

Huỷ một yêu cầu liên kết từ Merchant Center

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi nhấp vào Tài khoản đã liên kết trong mục "Cài đặt".
 3. Trong thẻ Google Ads, bạn sẽ thấy yêu cầu liên kết kèm theo mã khách hàng của tài khoản Google Ads.
 4. Nhấp vào Huỷ yêu cầu ở bên phải.
 5. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Tiếp tục.

Huỷ liên kết tài khoản từ Merchant Center

 1. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi nhấp vào Tài khoản đã liên kết trong phần "Cài đặt".
 2. Chuyển đến mục "Tài khoản Google Ads của bạn" hoặc "Các tài khoản Google Ads khác".
 3. Chuyển đến tài khoản bạn muốn huỷ liên kết và nhấp vào Huỷ liên kết.

Huỷ liên kết tài khoản từ Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản đã liên kết.
 4. Trong “Google Merchant Center”, hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Tìm tài khoản mà bạn muốn huỷ liên kết rồi nhấp vào Huỷ liên kết.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính