Tinantyang bid sa unang page: Kahulugan

Ang bid na malamang na kakailanganin mong itakda upang maipakita ang iyong ad saanman sa unang page ng mga resulta ng paghahanap.

  • Tinataya ng pagtatantyang ito kung anong cost-per-click (CPC) na bid ang kinakailangan upang maipakita ang iyong ad saanman sa unang page ng mga resulta ng paghahanap kapag may query sa paghahanap na eksaktong tumutugma sa iyong keyword. Maaari pa ring lumabas ang iyong ad kung hindi natutugunan ng iyong bid ang pagtatantyang ito, ngunit mas maliit ang posibilidad na lumabas ito sa unang page ng mga resulta ng paghahanap.
  • Nakabatay ang pagtatantya sa Marka ng Kalidad ng bawat keyword at kumpetisyon mula sa iba pang mga advertiser. Kung napakataas ng iyong tinantyang bid sa unang page, maaari itong mangahulugan na mababa ang Marka ng Kalidad ng iyong keyword at maaari itong pahusayin.
  • Upang makita ang mga tinantyang bid sa unang page para sa iyong mga keyword, hanapin ang column na "Est. na bid sa unang page" sa talahanayan na Mga Keyword.
  • Hindi isang garantiya ang pagtatantya -- paminsan-minsan, maaaring hindi lumabas ang iyong ad sa unang page, kahit na matugunan mo ang tinantyang bid sa unang page.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu