Прогноза за офертата за първа страница: Определение

Офертата, която вероятно трябва да зададете, за да се показва рекламата Ви на първата страница с резултати от търсенето. Научете повече за различните прогнози за оферти

  • Тази прогноза се доближава до това, каква оферта за цена на кликване (CPC) е необходима, за да може рекламата Ви да се показва на първата страница, когато заявка за търсене съвпадне точно с ключовата Ви дума. Рекламата Ви пак може да се показва, ако офертата Ви не отговаря на тази прогноза, но е по-малко вероятно да се показва на първата страница с резултати от търсенето.
  • Прогнозната стойност се основава на качествения рейтинг за всяка ключова дума и на текущата конкуренция сред рекламодателите. Ако прогнозата за офертата Ви за първа страница е твърде висока, това може да означава, че качественият рейтинг на ключовата Ви дума е нисък и може да бъде подобрен.
  • За да видите прогнозите за офертата за първа страница за ключовите си думи, намерете графата „Прогн. оферта за първа страница“ в таблицата „Ключови думи“.
  • Прогнозата не е гаранция. В някои случаи рекламата Ви може да не се покаже на първата страница, дори ако офертата Ви съответства на прогнозата за офертата за първа страница.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню