Giới thiệu về tính năng lập mô hình chế độ đồng ý

Kể từ tháng 4 năm 2021, bạn có thể sử dụng tính năng lập mô hình lượt chuyển đổi cho chế độ đồng ý trong Google Ads nếu đáp ứng mọi điều kiện áp dụng. Lượt chuyển đổi được mô hình hóa sẽ xuất hiện trong cột “Lượt chuyển đổi” và được thể hiện trong tất cả các báo cáo thứ cấp sử dụng dữ liệu này.

Tìm hiểu những điều sẽ xảy ra sau khi bạn triển khai chế độ đồng ý

Để có thể đạt đến các ngưỡng tin cậy nghiêm ngặt của chúng tôi, bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây về chất lượng:

Sau khi bạn đáp ứng những tiêu chí ở trên, các mô hình của chúng tôi sẽ chuyển sang thời gian huấn luyện. Bạn có thể dần nhận thấy các lượt chuyển đổi được mô hình hóa xuất hiện trong báo cáo lượt chuyển đổi của mình, cũng như thấy sự cải thiện dần trong hiệu suất được báo cáo.

Tính năng lập mô hình chế độ đồng ý hoạt động như thế nào?

Khi người dùng không đồng ý với cookie Google Ads hoặc cookie Analytics, Chế độ đồng ý sẽ tự động điều chỉnh hành vi của thẻ Google liên quan để không đọc hoặc ghi cookie cho mục đích quảng cáo hoặc phân tích. Nếu không có cookie, các nhà quảng cáo thể thấy sự chênh lệch trong số liệu đo lường và không biết được đường dẫn người dùng trên trang web của họ. Họ không thể liên kết trực tiếp các lượt tương tác quảng cáo của người dùng với lượt chuyển đổi nữa.

Tính năng lập mô hình lượt chuyển đổi có thể cung cấp dữ liệu cho phương tiện đo lường vào những thời điểm không thể quan sát đường dẫn giữa lượt tương tác quảng cáo và lượt chuyển đổi. Tính năng lập mô hình lượt chuyển đổi sử dụng công nghệ máy học để phân tích dữ liệu có thể quan sát và các xu hướng trước đó, định lượng mối quan hệ giữa những người dùng đã đồng ý và không đồng ý. Sau đó, các mô hình của chúng tôi sử dụng các hành trình có thể quan sát của những người dùng đã chấp nhận cookie để đánh giá các đường dẫn phân bổ cho hành trình của những người dùng không đồng ý. Điều này giúp bạn hiểu đầy đủ và chính xác hơn về việc chi tiêu và kết quả của quảng cáo trong khi vẫn tôn trọng lựa chọn đồng ý của người dùng.

Google sẽ tích hợp trực tiếp các lượt chuyển đổi được mô hình hóa thông qua Chế độ đồng ý vào các báo cáo chiến dịch trên Google Ads của bạn, với độ chi tiết tương tự như các lượt chuyển đổi quan sát được. Sau đó, hệ thống sẽ đưa dữ liệu này vào các công cụ đặt giá thầu của Google, giúp đảm bảo rằng các chiến dịch của bạn sẽ được tối ưu hóa dựa trên toàn bộ thông tin về kết quả của bạn.

Mối quan hệ giữa tỷ lệ đồng ý và lượt chuyển đổi được mô hình hóa

Bạn sẽ thấy tỷ lệ chuyển đổi không được đồng ý sẽ thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ chuyển đổi được đồng ý. Sau khi tiến hành phân tích chuyên sâu, chúng tôi thấy rằng tỷ lệ chuyển đổi của người dùng thay đổi theo trạng thái đồng ý của người dùng. Người dùng đã đồng ý thường có khả năng chuyển đổi cao hơn từ 2 đến 5 lần so với người dùng không đồng ý. Tuy nhiên, con số này rất khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như tỷ lệ đồng ý, ngành và loại chuyển đổi.

Bản đồ họa thông tin giải thích cách hoạt động của quy trình lập mô hình chế độ đồng ý

Ví dụ trên cho thấy tỷ lệ đồng ý và tỷ lệ chuyển đổi tăng/giảm không bằng nhau vì người dùng không đồng ý có xu hướng chuyển đổi ít thường xuyên hơn. Trong trường hợp này, nhà quảng cáo có tỷ lệ đồng ý là 50%, nhưng số lượt chuyển đổi chỉ giảm 19% (12/62) và tỷ lệ chuyển đổi tăng 18% nhờ tính năng lập mô hình lượt chuyển đổi.

Lưu ý: Google không thể xác định liệu người dùng không đồng ý thực hiện chuyển đổi đã tương tác với quảng cáo hay chưa. Các mô hình của Google giúp giảm thiểu tình trạng dự đoán quá mức nhờ cung cấp đường dẫn giữa các lượt tương tác quảng cáo và các sự kiện chuyển đổi. Do đó, một số lượt chuyển đổi thực tế có thể không được tính vì chúng không được phân bổ cho các lượt nhấp vào những quảng cáo không có cookie.

Các ảnh hưởng đến việc báo cáo và đặt giá thầu

Kể từ tháng 4 năm 2021, bạn sẽ thấy mô hình lấy sự đồng ý cho tính năng báo cáo và đặt giá thầu trong tài khoản Google Ads của mình. Bạn có thể sử dụng ngay lợi ích của tính năng lập mô hình chế độ đồng ý mà không cần thao tác thêm. Lượt chuyển đổi được mô hình hóa sẽ xuất hiện trong cột “Lượt chuyển đổi”. Nếu bạn đang theo dõi các giá trị, thì giá trị chuyển đổi được mô hình hóa cũng sẽ xuất hiện trong cột “Giá trị chuyển đổi”. Lượt chuyển đổi được mô hình hóa sẽ ảnh hưởng đến tất cả các báo cáo sử dụng cột lượt chuyển đổi.

Nếu trước đó bạn đã chuyển từ chiến lược giá thầu CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu sang chiến lược giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi để kiểm soát tác động của những thay đổi về sự đồng ý, bạn nên quay về chiến lược CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu để tối ưu hóa hiệu suất sau khi chúng tôi bắt đầu áp dụng tính năng lập mô hình này. Nếu trước đó bạn đã điều chỉnh mục tiêu đặt giá thầu tự động để giảm thiểu tác động của những thay đổi về sự đồng ý, bạn nên theo dõi mức chi tiêu để điều chỉnh dần mục tiêu, nhằm trở về mục tiêu ROI trước đó của bạn.

Khai thác tối đa hiệu quả của tính năng lập mô hình chế độ đồng ý

Khi người dùng không cho phép sử dụng cookie (ad_storage hoặc analytics_storage=’denied’), bạn nên dùng chế độ đồng ý để gửi các ping không có cookie nhằm lập mô hình chính xác hơn. Tính năng lập mô hình lượt chuyển đổi thông qua chế độ đồng ý hoạt động chính xác nhất khi các ping không có cookie này được kích hoạt. Hãy tìm hiểu thêm về cách chế độ đồng ý tôn trọng quyền riêng tư của người dùng bằng các ping không có cookie khi người dùng không cho phép sử dụng cookie (ad_storage hoặc analytics_storage=’denied’).

Lưu ý: Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng các ping không có cookie của chế độ đồng ý để theo dõi từng người dùng trên các ứng dụng hoặc trang web, tạo danh sách tiếp thị lại hoặc tạo hồ sơ người dùng.

Những nhà quảng cáo đã chặn các ping không có cookie vẫn có thể sử dụng tính năng lập mô hình lượt chuyển đổi, nhưng hệ thống của chúng tôi sẽ không thể tạo các yếu tố hiệu chỉnh dành riêng cho nhà quảng cáo. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của tính năng lập mô hình. Ping không có cookie đóng vai trò quan trọng trong việc tạo các yếu tố hiệu chỉnh tùy chỉnh cho mỗi nhà quảng cáo.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false