Om modeller för samtyckesläge

Från och med april 2021 blir konverteringsmodellering för samtyckesläge tillgängligt i Google Ads för användare som uppfyller alla behörighetskrav. Modellerade konverteringar visas i kolumnen Konverteringar och återspeglas i alla nedströmsrapporter som använder denna data.

Vad händer när du har implementerat samtyckesläget?

För att uppfylla våra strikta konfidensnivåer måste du uppfylla kraven i följande kvalitetskontroller:

När du uppfyller kriterierna ovan börjar våra modeller tränas. Du kan förvänta dig att gradvis se modellerade konverteringar i dina konverteringsrapporter. Du kommer troligen också att se gradvisa förbättringar i det rapporterade resultatet.

Hur fungerar modeller för samtyckesläge?

När en användare inte samtycker till annonscookies eller analyscookies justerar samtyckesläget användarnas relevanta Google-taggar med hjälp av Googles AI, så att de inte läser eller skriver cookies för annonsering eller analys. Utan cookies får annonsörerna en lucka i mätningen och förlorar insyn i användarnas vägar på webbplatsen. De kan inte längre koppla användarnas annonsinteraktioner direkt till konverteringar.

Med konverteringsmodellering kan du fylla tomrummen i mediemätningarna när det inte är möjligt att observera vägen mellan annonsinteraktioner och konverteringar. Konverteringsmodellering använder Googles AI för att analysera observerbar data och tidigare trender för att kvantifiera relationen mellan användare som har gett sitt samtycke och användare som inte har gjort det. Genom att utgå från observerbara användarvägar där användarna har gett sitt samtycke till cookies utvärderar våra modeller sedan attributionsvägar för de interaktioner där samtycke till cookies saknas. På så sätt får du en mer fullständig och rättvisande översikt över dina annonseringsutgifter och resultat, samtidigt som du respekterar användarnas samtyckesstatus.

Modellerade konverteringar via samtyckesläge integreras direkt i dina Google Ads-kampanjrapporter på samma detaljnivå som observerade konverteringar. Denna data används sedan i Googles budgivningsverktyg så att du kan vara säker på att dina kampanjer optimeras utifrån en fullständig överblick över dina resultat.

Förhållandet mellan samtyckesfrekvens och modellerade konverteringar

Du kan förvänta dig att andelen konverteringar som sker utan cookie-samtycke är märkbart lägre än andelen konverteringar från användare som lämnat samtycke. Tack vare omfattande analys har vi kunnat se att användarnas konverteringsfrekvens varierar beroende på deras samtyckesstatus. Användare som ger sitt samtycke konverterar vanligen två till fem gånger oftare än användare som inte gör det. Detta varierar dock stort beroende på faktorer som samtyckesfrekvens, bransch och konverteringstyp.

Informationsgrafik som förklarar hur modeller för samtyckesläge fungerar

I exemplet ovan visas hur minskningar och ökningar i samtyckesfrekvens och konverteringsfrekvens inte är samma, eftersom användare som inte har gett samtycke brukar leda till färre konverteringar. I det här fallet har annonsören en samtyckesfrekvens på 50 % men en minskning i antalet konverteringar på endast 19 % (12 av 62) och en ökning av konverteringsfrekvensen på 18 % från konverteringsmodelleringen.

Obs! Google kan inte observera om en användare som inte har gett samtycke och sedan konverterar tidigare har interagerat med en annons. Våra modeller fyller i luckan mellan annonsinteraktioner och konverteringshändelser för att inte ge för positiva prognoser. Därför kanske vissa slutförda konverteringar inte tas med i beräkningen, eftersom de utan cookies inte kan tillskrivas annonsklick.

Konsekvenser för rapporter och budgivning

Från och med april 2021 visas samtyckesmodellering för rapportering och budgivning i ditt Google Ads-konto. Du behöver inte göra något för att dra nytta av modeller för samtyckesläge. Modellerade konverteringar visas i kolumnen Konverteringar. Om du spårar värden visas modellerade konverteringsvärden även i kolumnen Konverteringsvärde. Alla rapporter som använder konverteringskolumner påverkas av modellerade konverteringar.

Om du tidigare har växlat från budstrategierna Mål-CPA eller Mål-ROAS till budstrategierna Maximera konverteringar eller Maximera konverteringsvärde för att ta hänsyn till effekten av samtyckesändringar, rekommenderar vi att du går tillbaka till Mål-CPA eller Mål-ROAS för att få bästa möjliga resultat när modelleringen har lanserats. Om du tidigare har justerat målen för automatisk budgivning för att minska effekten av samtyckesändringarna bör du bevaka dina utgifter och gradvis justera målen för att återgå till de tidigare avkastningsmålen.

Få ut mesta möjliga av modeller för samtyckesläge

När samtycke till cookies nekas (ad_storage eller analytics_storage='denied') rekommenderar vi att du använder samtyckesläget för att skicka pingar utan cookies för mer exakt modellering. Konverteringsmodellering via samtyckesläget blir mest exakt när dessa pingar utan cookies aktiveras. Läs mer om hur samtyckesläget skyddar användarnas integritet med pingar utan cookies när samtycke till cookies nekas (ad_storage eller analytics_storage='denied').

Obs! Pingar utan cookies i samtyckesläget används aldrig för att spåra enskilda användare i appar eller på webbplatser, skapa remarketinglistor eller generera användarprofiler.

Annonsörer som blockerar pingar utan cookies kan fortfarande använda konverteringsmodellering. Våra system kan dock inte generera annonsörsspecifika kalibreringsfaktorer, vilket kan påverka modellens exakthet. Pingar utan cookies är nödvändiga för att generera anpassade kalibreringsfaktorer för varje annonsör.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12996981494324499739
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067