Modelovanie režimu súhlasu

Od apríla 2021 bude v službe Google Ads pre používateľov spĺňajúcich všetky podmienky oprávnenosti dostupné modelovanie konverzií pre režim súhlasu. Modelované konverzie sa budú zobrazovať v stĺpci Konverzie a budú zahrnuté do všetkých nadväzujúcich reportov, ktoré používajú tieto údaje.

Čo sa stane po implementácii režimu súhlasu

Ak chcete splniť naše prísne požiadavky na spoľahlivosť, je potrebné splniť nasledujúce kontroly kvality:

Po splnení uvedených kritérií prejdú naše modely do obdobia nácviku. Môžete očakávať, že v reportoch konverzií sa vám postupne začnú objavovať modelované konverzie, pričom v zaznamenanej výkonnosti pravdepodobne uvidíte postupné zlepšenia.

Ako funguje modelovanie režimu súhlasu?

Keď používateľ nesúhlasí so súbormi cookie pre reklamy alebo súbormi cookie zo služby Analytics, režim súhlasu pomocou umelej inteligencie od Googlu upraví fungovanie relevantných značiek Google tak, aby sa nečítali ani nezapisovali súbory cookie na reklamné alebo analytické účely. Bez súborov cookie zaznamenajú inzerenti medzeru v meraní a stratia náhľad do ciest používateľov na svojom webe. Nemôžu viac priamo spájať konverzie s interakciami používateľov s reklamou.

Modelovanie konverzií vám pomôže vyplniť prázdne miesta v mediálnom meraní v časoch, kedy nie je možné pozorovať cestu medzi konverziami a interakciami s reklamou. Modelovanie konverzií využíva umelú inteligenciu od Googlu na analýzu pozorovateľných údajov a historických trendov. Kvantifikuje tak vzťah medzi používateľmi, ktorí vyjadrili súhlas a ktorí nie. Naše modely potom pomocou pozorovateľných ciest používateľa, kde používatelia súhlasili s používaním súborov cookie, posúdia cesty atribúcie pre cesty bez vyjadreného súhlasu. Výsledkom je ucelenejší a presnejší prehľad o výdavkoch na reklamu a výsledkoch, pričom sú zohľadnené voľby používateľa vymedzujúce rozsah súhlasu.

Modelované konverzie prostredníctvom režimu súhlasu budú integrované priamo v reportoch kampaní Google Ads s rovnakými podrobnosťami ako pozorované konverzie. Tieto údaje potom používajú nástroje Googlu pre ponuky, aby ste mali istotu, že kampane budú optimalizované na základe všetkých výsledkov.

Vzťah medzi mierami súhlasu a modelovanými konverziami

Mali by ste očakávať, že konverzné pomery bez súhlasu budú výrazne nižšie než konverzné pomery so súhlasom. Rozsiahlou analýzou sme zistili, že konverzné pomery používateľov sa líšia podľa stavu súhlasu používateľa. Používatelia, ktorí vyjadrili súhlas, konvertujú zvyčajne 2- až 5-krát pravdepodobnejšie než používatelia, ktorí nevyjadrili súhlas. To sa však líši v závislosti od faktorov, ako sú miera súhlasu, odvetvie a typ konverzie.

Infografika vysvetľujúca fungovanie modelovanie v režime súhlasu

V príklade uvedenom vyššie vidíte, ako sa líšia miery súhlasu a poklesy či nárasty konverzného pomeru, pretože používatelia bez súhlasu zvyknú konvertovať menej pravidelne. V tomto prípade má inzerent mieru súhlasu 50 %, ale iba 19 % pokles konverzií (12 zo 62) a 18 % nárast konverzného pomeru z modelovania konverzií.

Poznámka: Google nedokáže zistiť, či mala konverzia bez súhlasu v minulosti nejakú interakciu s reklamou. Naše modely pomáhajú vyplniť cestu medzi interakciami s reklamou a konverznými udalosťami s cieľom minimalizovať nadmernú predikciu. V dôsledku toho nemusia byť zohľadnené niektoré konverzie, ktoré sa v skutočnosti stali, pretože ich nemožno pripísať kliknutiam na reklamy bez súborov cookie.

Dôsledky pre reporty a ponuky

Modelovanie režimu súhlasu bude pre reporty a ponuky v účte Google Ads dostupné od apríla 2021. Ak ho chcete využívať, nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie kroky. Modelované konverzie sa budú zobrazovať v stĺpci Konverzie. Ak sledujete hodnoty, hodnoty modelovaných konverzií sa budú zobrazovať aj v stĺpci Hodnota konverzie. Všetky reporty, ktoré používajú stĺpce konverzií, budú ovplyvnené modelovanými konverziami.

Ak ste v minulosti prepli zo stratégie ponúk Cieľová cena za akciu alebo Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu na stratégiu ponúk Maximalizácia konverzií alebo Maximalizácia hodnoty konverzií, aby ste mali pod kontrolou vplyv zmien súvisiacich so súhlasom, odporúčame vám prejsť späť na cieľovú cenu za akciu alebo cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu. Po spustení modelovania tak budete dosahovať optimalizovanú výkonnosť. Ak ste v minulosti upravili ciele automatických ponúk na zmiernenie vplyvu zmien súvisiacich so súhlasom, mali by ste sledovať výdavky a postupne prispôsobovať cieľové hodnoty, aby ste sa vrátili k predchádzajúcim cieľom návratnosti investícií.

Využívanie modelovania režimu súhlasu naplno

Pri zamietnutí súhlasu so súbormi cookie (ad_storage alebo analytics_storage='denied') odporúčame použiť režim súhlasu na odosielanie príkazov ping bez súborov cookie. Modelovanie tak bude presnejšie. Modelovanie konverzií prostredníctvom režimu súhlasu je najpresnejšie, keď sa spúšťajú tieto príkazy ping bez súborov cookie. Prečítajte si viac o tom, ako režim súhlasu rešpektuje ochranu súkromia používateľov používaním príkazov ping bez súborov cookie v prípade zamietnutia súhlasu s používaním súborov cookie (ad_storage alebo analytics_storage='denied').

Poznámka: Príkazy ping bez súborov cookie v režime súhlasu sa nikdy nepoužívajú na sledovanie jednotlivých používateľov v aplikáciách alebo na weboch, vytváranie remarketingových zoznamov ani na generovanie profilov používateľov.

Modelovanie konverzií môže byť naďalej k dispozícii pre inzerentov blokujúcich príkazy ping bez súborov cookie. Naše systémy však nebudú môcť generovať kalibračné faktory konkrétnych inzerentov, čo môže ovplyvniť presnosť modelovania. Príkazy ping bez súborov cookie sú nevyhnutné na generovanie vlastných kalibračných faktorov pre každého inzerenta.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka