Modelování režimu souhlasu

Od dubna 2021 je v Google Ads pro uživatele, kteří splní všechny požadavky na způsobilost, k dispozici modelování konverzí pro režim souhlasu. Modelované konverze se zobrazují ve sloupci Konverze a projeví se ve všech odvozených přehledech, které tato data používají.

Co se stane, až implementujete režim souhlasu

Podle našich přísných kritérií spolehlivosti budete muset splnit tyto předpoklady:

Jakmile jsou splněna výše uvedená kritéria, začnou se naše modely učit. Postupně se v přehledech konverzí zřejmě začnou objevovat modelované konverze a začne růst výkon.

Jak modelování režimu souhlasu funguje?

Jestliže uživatel s používáním souborů cookie a analytických souborů cookie nesouhlasí, režim souhlasu pomocí AI od Googlu upraví chování příslušných značek Google tak, aby cookies pro reklamní a analytické účely nenačítaly ani nezapisovaly. Bez cookies neuvidí inzerenti trasy uživatelů na webu a budou mít v měřeních mezery. Nebudou tak moci přímo spojovat interakce uživatelů s reklamou s konverzemi.

Modelování konverzí může mezery v měření médií vyplnit. V situacích, kdy trasu mezi interakcí s reklamou a konverzí sledovat nelze, je taková možnost velmi užitečná. AI od Googlu je využíváno k analýze sledovatelných dat a historických trendů. Kromě toho umožňuje kvantifikovat poměr mezi uživateli, kteří souhlas udělili, a těmi, kteří jej neudělili. Modely pak na základě sledovatelných cest uživatelů, kteří s používáním cookies souhlasili, odhadují atribuční trasy uživatelů, kteří souhlas nedali. Díky tomu získáte komplexnější a přesnější pohled na výdaje za inzerci a její výsledky – a přitom plně respektujete souhlas/nesouhlas uživatele.

Konverze modelované prostřednictvím režimu souhlasu najdete v přehledech kampaní Google Ads se stejnou úrovní podrobností jako reálně zaznamenané konverze. S těmito daty pak pracují nástroje pro nabídky a kampaně se optimalizují na základě všech výsledků.

Vztah mezi mírou souhlasu a modelovanými konverzemi

U uživatelů, kteří nedali souhlas s používáním cookies, předpokládáme výrazně nižší konverzní poměr než u souhlasících uživatelů. Díky rozsáhlým analýzám jsme zjistili, že konverzní poměry uživatelů se různí podle toho, zda dali, nebo nedali souhlas s používáním cookies. Uživatelé, kteří souhlasí, konvertují dvakrát až pětkrát častěji než ti, kteří nesouhlasí. Hodně se to liší podle různých faktorů, jako je míra souhlasu, odvětví nebo typ konverze.

Infografika vysvětlující, jak modelování v režimu souhlasu funguje

Příklad nahoře ukazuje, jak nárůsty/poklesy míry souhlasu neodpovídají nárůstům/poklesům konverzního poměru, protože uživatelé, kteří souhlas neudělí, konvertují méně často. V tomto případě má inzerent míru souhlasu 50 %, ale jen 19% pokles v konverzích (12 ze 62) a 18% nárůst konverzního poměru z modelování konverzí.

Poznámka: Google nemůže nijak sledovat, zda konverzi, ke které došlo bez souhlasu, předcházela interakce s reklamou. Naše modely pomáhají s vyplněním trasy mezi interakcí s reklamou a konverzní událostí. Jejich účelem je omezit riziko nadměrné (příliš optimistické) předpovědi. Následkem toho nemusejí být započítány některé konverze, ke kterým skutečně došlo, protože bez cookies je nelze přiřadit kliknutím na reklamu.

Dopad na přehledy a nabídky

Modelování souhlasu je pro přehledy a nabídky v účtu Google Ads k dispozici od dubna 2021. Pokud je chcete používat, nemusíte nic dalšího dělat. Modelované konverze najdete ve sloupci Konverze. Když měříte hodnoty konverzí, zobrazí se hodnoty těch modelovaných také ve sloupci Hodnota konverze. Modelované konverze se projeví ve všech přehledech, které používají sloupce konverzí.

Pokud jste dříve přešli ze strategie nabídek Cílová CPA nebo Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) na strategii Maximalizovat konverze nebo Maximalizovat hodnotu konverze, abyste měli lepší kontrolu nad dopadem změn v získávání souhlasu, doporučujeme po implementaci modelování optimalizovat výkon tím, že přejdete zpět na strategii Cílová CPA nebo Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Jestli jste upravili cíle automatických nabídek, aby se změny v získávání souhlasu neprojevovaly tak negativně, sledujte útratu a k předchozím cílům návratnosti investic se vracejte postupnými úpravami.

Maximální využití modelování při režimu souhlasu

Když bude souhlas s používáním cookies zamítnut (ad_storage nebo analytics_storage=’denied’), doporučujeme za účelem přesnějšího modelování posílat pomocí režimu souhlasu pingy bez cookies. Když jsou pingy bez cookies spouštěny, je modelování konverzí pomocí režimu souhlasu maximálně přesné. Přečtěte si další informace, jak je v rámci režimu souhlasu pomocí pingů bez cookies respektována ochrana soukromí uživatelů, pokud není udělen souhlas (ad_storage nebo analytics_storage=’denied’).

Poznámka: Pingy bez cookies v režimu souhlasu nikdy nesledují jednotlivé uživatele napříč aplikacemi nebo weby a na jejich základě se nevytvářejí remarketingové seznamy ani negenerují profily uživatelů.

Inzerenti, kteří pingy bez cookies blokují, mohou mít modelování konverzí přesto k dispozici. Naše systémy však nedokážou vygenerovat kalibrační faktory specifické pro inzerenty, které mohou u modelování ovlivnit přesnost. Protože pingy bez cookies vlastní kalibrační faktory generují, mají pro všechny inzerenty zásadní důležitost.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
8522550177279030770
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067