Всичко за моделирането на режима на получаване на съгласие

От април 2021 г. за потребителите на Google Ads, които отговарят на условията, ще се предлага моделиране на реализациите за режима на получаване на съгласие. Моделираните реализации ще се показват в графата „Реализации“ и ще бъдат отразени във всички отчети, които използват тези данни.

Какво се случва, след като внедрите режима на получаване на съгласие

За да отговаряте на строгите ни прагове за доверие, трябва да изпълнявате следните изисквания:

След като критериите по-горе бъдат изпълнени, моделите ни навлизат в период на обучение. Можете да очаквате постепенно нарастване на моделираните реализации в отчитането на реализациите за Вас, както и постепенно повишаване на отчетената ефективност.

Как работи моделирането за режима на получаване на съгласие?

Когато потребителят не даде съгласието си за „бисквитки“ за реклами или за анализ, режимът на получаване на съгласие автоматично коригира поведението на съответните маркери на Google, така че да не четат и да не записват „бисквитки“ с цел рекламиране или анализ. Без „бисквитки“ се получават пропуски в измерването за рекламодателите и те губят поглед върху пътищата на потребителите в сайта им, съответно вече не могат да свързват директно реализациите с взаимодействията на потребителите с рекламите.

Моделирането на реализациите може да Ви помогне да попълните липсите в измерванията в случаите, когато не е възможно да се наблюдава пътят между взаимодействията с рекламите и реализациите. Моделирането на реализациите използва машинно обучение, за да анализира наблюдаемите данни и тенденциите от минали периоди, като оценява количествено отношението между потребителите, които са дали съгласие, и тези, които не са. След това на базата на наблюдавани пътища на потребителите, при които хората са дали съгласието си за употребата на „бисквитки“, моделите ни ще оценят пътищата за приписване за случаите, в които не е получено съгласие. По този начин се създава по-пълна и точна картина за разходите и резултатите от рекламирането, като същевременно се зачита изборът на потребителите по отношение на съгласието.

Моделираните реализации при режима на получаване на съгласие ще бъдат интегрирани директно в отчетите за кампаниите Ви в Google Ads със същата детайлност като наблюдаваните реализации. След това тези данни се използват в инструментите на Google за офериране, за да сте сигурни, че кампаниите Ви ще бъдат оптимизирани въз основа на пълна картина за резултатите Ви.

Отношението между процентите при получено съгласие и при моделирани реализации

Процентът на реализация без получено съгласие ще бъде значително по-малък от този при получено съгласие. Вследствие на задълбочен анализ установихме, че процентите на реализация на потребителите варират в зависимост от това, дали са дали съгласие. Вероятността за извършване на реализация за потребителите, дали съгласие, обикновено е 2 до 5 пъти по-голяма от тази за потребителите, недали съгласие. Стойностите обаче силно варират в зависимост от различни фактори, като процента на получаване на съгласие, отрасъла и типа реализация.

Инфографика за начина на работа на моделирането за режима на получаване на съгласие

Примерът по-горе показва как процентът на получаване на съгласие и спадовете/покачванията на процента на реализация не са равни, тъй като потребителите, които не са дали съгласието си, обикновено извършват реализация по-рядко. В този случай рекламодателят има 50% получено съгласие, но само 19% спад на реализациите (12 от 62) и 18% увеличение на процента на реализация вследствие на моделирането на реализациите.

Забележка: Google не може да установи дали за реализация без дадено съгласие е имало взаимодействие с реклама. Моделите ни помагат да попълним пътя между взаимодействията с рекламите и събитията, водещи до реализация, като се стремим да сведем до минимум прекомерното предвиждане. В резултат на това някои реализации, които са извършени в действителност, може да не бъдат отчетени, тъй като без „бисквитки“ не могат да бъдат приписани на кликвания върху рекламите.

Въздействие върху отчитането и оферирането

От април 2021 г. моделирането на режима на получаване на съгласие ще бъде налице за отчитането и оферирането в профила Ви в Google Ads. За да се възползвате от него, не е необходимо да правите нищо повече. Моделираните реализации ще се показват в графата „Реализации“. Ако проследявате стойности, моделираните стойности на реализациите ще се показват и в графата „Стойност на реализациите“. Всички отчети, които използват графи за реализации, ще бъдат засегнати от моделираните реализации.

Ако сте преминали от стратегии за офериране за целева CPA или целева ROAS към такива за постигане на максимален брой реализации или постигане на максимална стойност на реализациите с цел контрол на ефекта от промените в получаването на съгласие, препоръчваме след въвеждането на моделирането да се върнете към първите стратегии, за да получите оптимизирана ефективност. Ако сте коригирали целите за автоматично офериране, за да намалите въздействието на промените в получаването на съгласие, трябва да наблюдавате разходите, за да коригирате постепенно целевите стойности и да се върнете към предишните си цели за възвръщаемост на инвестициите.

Извличане на максимална полза от моделирането на режима на получаване на съгласие

Когато получаването на съгласие за използване на „бисквитки“ (ad_storage или analytics_storage=’denied') е отказано, препоръчваме Ви да използвате режим на получаване на съгласие, за да изпращате сигнали без „бисквитки“ за по-точно моделиране. Моделирането на реализациите чрез режима на получаване на съгласие е най-точно, когато се задействат тези сигнали без „бисквитки“. Научете повече за това как режимът на получаване на съгласие спазва поверителността на потребителите чрез сигнали без „бисквитки“, когато получаването на съгласие за използване на „бисквитки“ е отказано (ad_storage or analytics_storage=’denied’).

Забележка: Сигналите без „бисквитки“ на режима на получаване на съгласие не се използват за проследяване на отделни потребители в приложения или уебсайтове, за създаване на списъци за ремаркетинг или за генериране на потребителски профили.

Моделирането на реализациите може все още да е достъпно за рекламодатели, които блокират сигналите без „бисквитки“, но системите ни няма да могат да генерират фактори, свързани с калибрирането, за конкретните рекламодатели, което може да повлияе на точността на моделирането. Сигналите без „бисквитки“ са от съществено значение, за да се генерират персонализирани фактори, свързани с калибрирането, за всеки рекламодател.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false