ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ: คําจํากัดความ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บคือจํานวนเงินจริงที่คุณต้องชำระหลังจากที่มีการปรับค่าใช้จ่ายในบัญชีสําหรับรายการต่างๆ อย่างเช่น กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก