ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ: คําจํากัดความ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บคือจํานวนเงินจริงที่คุณต้องชำระหลังจากที่มีการปรับค่าใช้จ่ายในบัญชีสําหรับรายการต่างๆ อย่างเช่น กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false