Limitasyon sa pang-araw-araw na paggastos: Kahulugan

Ang maximum na halagang puwedeng singilin sa iyo para sa isang campaign sa isang partikular na araw. Matuto pa tungkol sa mga limitasyon sa paggastos

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu