איך השינויים בתקציב באים לידי ביטוי

כשמשנים את התקציב היומי הממוצע, השינויים מופיעים בחשבון מיד. שינוי התקציב היומי הממוצע עשוי להשפיע על תדירות ההצגה של המודעות, וגם על סכום החיוב.

שינויים בתקציב יכולים להשפיע על תדירות הצגת המודעות

Google מבצעת אופטימיזציה של ההוצאה בקמפיין בימים שבהם יש סיכוי גבוה יותר לקבל קליקים והמרות. כשמשנים את התקציב היומי הממוצע, המערכת של Google מציגה את המודעות שלכם בהתאם לשינויים האחרונים בתקציב. העלאה של התקציב עשויה לגרום לעלייה בסכום ההוצאה, ולהפך – הורדה של התקציב יכולה לגרום לירידה בסכום ההוצאה.

שינויים בתקציב יכולים להשפיע על סכום החיוב

שינוי התקציב היומי הממוצע משפיע על תקרת ההוצאה היומית ועל תקרת ההוצאה החודשית. מידע נוסף על תקרות הוצאה

ההשפעה על תקרת ההוצאה היומית

ביום שבו מבצעים שינוי (או שינויים) בתקציב היומי הממוצע, תקרת ההוצאה היומית תתבסס על התקציב היומי הממוצע הגבוה ביותר שבחרתם באותו יום. המשמעות היא שברוב הקמפיינים לעולם לא תחויבו בסכום הגבוה מפי 2 מהתקציב היומי הממוצע הגבוה ביותר באותו יום.

דוגמה

 
נניח שיש לכם קמפיין עם תקציב יומי ממוצע של 40 ש"ח. באותו יום, קודם כל צריך להגדיל את התקציב ל-200 ש"ח, ולאחר מכן להוריד אותו ל-20 ש"ח. תקרת ההוצאה היומית ליום הזה תהיה סכום התקציב היומי הממוצע הגבוה ביותר כפול 2, כלומר 200 ש"ח * 2 = 400 ש"ח.

ההשפעה על תקרת ההוצאה החודשית

כשמשנים את התקציב, סכום ההוצאה בשאר החודש לא יחרוג מהתקציב היומי הממוצע החדש כפול מספר הימים שנותרו בחודש.

דוגמה

 

נסתכל על תקרת ההוצאה החודשית בחודש נובמבר שנמשכת מ-1 בנובמבר עד 30 בנובמבר. ב-1 בנובמבר אתם מגדירים תקציב יומי ממוצע של 20 ש"ח ותקרת ההוצאה החודשית היא 608 ש"ח (20 ש"ח * 30.4). נניח שנכון ל-24 בנובמבר הוצאתם רק 412 ש"ח, ואז החלטתם להגדיל את התקציב היומי הממוצע בימים שנותרו עד סוף החודש. לכן שיניתם את התקציב היומי הממוצע ל-40 ש"ח. הסכום המקסימלי לחיוב בשאר חודש נובמבר יהיה:

412 ש"ח שכבר הוצאתם + (40 ש"ח ליום כפול * 7 הימים שנותרו בנובמבר) = תקרת הוצאה חודשית של 692 ש"ח

אז מה זה אומר?

כשמשנים את התקציב היומי הממוצע קורים שני דברים:

 1. המערכת של Google מציגה את המודעות שלכם בהתאם לשינויים החדשים שביצעתם בתקציב.
 2. תקרת ההוצאה היומית ומגבלת ההוצאה החודשית שלך יתעדכנו בהתאם.

בהמשך מוצגות כמה דוגמאות נוספות:

הגדלת תקציב אחת

נניח שיש לכם קמפיין שפעיל מתחילת ספטמבר. המצב בתחילת ספטמבר:

 • תקציב יומי ממוצע: 40 ש"ח
 • תקרת הוצאה יומית = 40 ש"ח * 2 = 80 ש"ח
 • תקרת ההוצאה החודשית = 40 ש"ח * 30.4 = 1,216 ש"ח

כשנותרו 5 ימים עד סוף החודש (כולל היום שבו התקציב שונה) וההוצאה הכוללת היא 270 ש"ח, התקציב היומי הממוצע גדל ל-200 ש"ח. בעקבות זאת:

 • התקציב היומי הממוצע: 200 ש"ח
 • תקרת ההוצאה היומית: 200 ש"ח * 2 = 400 ש"ח
 • תקרת ההוצאה החודשית = 1,080 ש"ח + (200 ש"ח ליום כפול 5 ימים שנותרו בספטמבר) = 2,080 ש"ח

הקטנת תקציב אחת

נניח שיש לכם קמפיין שפעיל מתחילת ספטמבר. המצב בתחילת ספטמבר:

 • תקציב יומי ממוצע: 40 ש"ח
 • תקרת הוצאה יומית = 40 ש"ח * 2 = 80 ש"ח
 • תקרת ההוצאה החודשית = 40 ש"ח * 30.4 = 1,216 ש"ח

כשנותרו 5 ימים עד סוף החודש (כולל היום שבו התקציב נערך) וההוצאה הכוללת היא 270 ש"ח, התקציב היומי הממוצע ירד ל-20 ש"ח. בעקבות זאת:

 • התקציב היומי הממוצע: 20 ש"ח
 • תקרת ההוצאה היומית ביום שבו שונה התקציב: 40 ש"ח * 2 = 80 ש"ח

הסיבה לכך היא שאנחנו בוחרים את התקציב היומי הגבוה ביותר באותו יום.

 • תקרת ההוצאה היומית לימים שנותרו עד סוף החודש: 20 ש"ח * 2 = 40 ש"ח
 • תקרת ההוצאה החודשית = 1,080 ש"ח + (20 ש"ח ליום כפול 5 ימים שנותרו בספטמבר) = 1,180 ש"ח
הערה: תקרת ההוצאה היומית מתעדכנת כדי לשמור על התקציב היומי הממוצע הגבוה ביותר לאותו יום. תקרת ההוצאה החודשית מביאה בחשבון רק את התקציב היומי הממוצע העדכני ביותר.

כמה שינויים של התקציב באותו יום

נניח שיש לכם קמפיין שפעיל מתחילת ספטמבר. המצב בתחילת ספטמבר:

 • תקציב יומי ממוצע: 40 ש"ח
 • תקרת הוצאה יומית = 40 ש"ח * 2 = 80 ש"ח
 • תקרת ההוצאה החודשית = 40 ש"ח * 30.4 = 1,216 ש"ח

כשנותרו 5 ימים עד סוף החודש (כולל היום שבו התקציב שונה) וההוצאה הכוללת היא 270 ש"ח, התקציב היומי הממוצע גדל ל-200 ש"ח. בעקבות זאת:

 • התקציב היומי הממוצע: 200 ש"ח
 • תקרת ההוצאה היומית: 200 ש"ח * 2 = 400 ש"ח
 • תקרת ההוצאה החודשית = 1,080 ש"ח + (200 ש"ח ליום כפול 5 ימים שנותרו בספטמבר) = 2,080 ש"ח

באותו יום, כמה שעות אחרי השינוי הראשון, ולאחר שההוצאה הכוללת הגיעה ל-1,120 ש"ח, התקציב היומי הממוצע מוקטן ל-120 ש"ח. בעקבות זאת:

 • התקציב היומי הממוצע: 120 ש"ח
 • תקרת ההוצאה היומית ביום שבו שונה התקציב: 200 ש"ח * 2 = 400 ש"ח

הסיבה לכך היא שאנחנו בוחרים את התקציב היומי הגבוה ביותר באותו יום.

 • תקרת ההוצאה היומית לימים שנותרו עד סוף החודש: 120 ש"ח * 2 = 240 ש"ח
 • תקרת ההוצאה החודשית = 1,120 ש"ח + (120 ש"ח ליום כפול 5 ימים שנותרו בספטמבר) = 1,720 ש"ח

הערה: גם אם לא שיניתם את התקציב היומי הממוצע בקמפיין בכוונה, הפעולות שמתוארות בהמשך נחשבות שינויי תקציב (לצורך חישוב הסכום המקסימלי שתשלמו בחודש קלנדרי):

 • שינוי תאריך הסיום של הקמפיין.
 • שינוי אזור הזמן בחשבון Google Ads.

הקישור הבא מסביר איך לבחור אזור זמן וכיצד אזור הזמן משפיע על מחזור התקציב.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
9425938302229605278