Gastos sa mga naihatid: Kahulugan

Ang gastos sa mga naihatid ay ang gastos sa lahat ng pag-click o impression na natanggap ng campaign.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu