วงเงินใช้จ่ายรายเดือน: คําจํากัดความ

จํานวนเงินสูงสุดที่ระบบจะเรียกเก็บจากคุณได้สําหรับแคมเปญใน 1 เดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินใช้จ่าย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก