วงเงินใช้จ่ายรายเดือน: คําจํากัดความ

จํานวนเงินสูงสุดที่ระบบจะเรียกเก็บจากคุณได้สําหรับแคมเปญใน 1 เดือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินใช้จ่าย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว