Vytvoření videoexperimentu

Pomocí videoexperimentu můžete zjistit, které z vašich videoreklam budou mít na YouTube lepší výsledky. Na svém publiku můžete vyzkoušet různé videoreklamy a pak na základě výsledků experimentu určit, která z nich má u daného publika největší úspěch. V tomto článku se dozvíte, jak videoexperiment vytvořit.

Ilustrace znázorňující experimenty s kreativami pro videokampaně

Princip

 1. Stanovíte 2 až 4 různé skupiny (tzv. experimentální skupiny).
 2. Vyberete kampaně, které chcete do experimentu zahrnout (přičemž v každé z nich je jiná videoreklama).
 3. Vyberete metriku úspěšnosti (dopad na značku nebo počet konverzí), pomocí níž budete měřit a porovnávat výkon kampaní.

Příklad

Automobilka chce zjistit, která z jejích videoreklam na nové SUV přináší více konverzí. Cílí na uživatele na trhu s novými luxusními a sportovními vozy. Vytvoří tedy experiment k porovnání výkonu dvou různých videoreklam (po jedné v každé kampani). Jako metriku úspěšnosti zvolí konverze. Po provedení experimentu výrobce zjistí, že jedna z reklam mu přináší až osmkrát víc konverzí než ta druhá.

Než začnete

 • Nejprve zvolte hypotézu, na které založíte testovací strategii. Hypotéza by měla souviset s celkovým cílem kampaně. Příklad: „Která z těchto videoreklam zajistí naší kampani, jejímž cílem je získat nové zákazníky, lepší konverzní poměr: dvouminutové výukové video nebo 15sekundové video s přímou nabídkou?“
 • Před nastavením experimentu vytvořte alespoň dvě videokampaně s různými kreativami.
 • Použijte u nich stejná nastavení (například publika, nabídky, formát reklamy atd.). Budete tak moci porovnat výkon jednotlivých videoreklam nezávisle na vlivu jiných parametrů kampaně.
 • Upozorňujeme, že Dopad na značku není u některých účtů Google Ads dostupný. Pokud jej chcete v rámci videoexperimentu měřit, kontaktujte svého zástupce pro účet Google. Jestliže zástupce pro účet nemáte, nebudete moct dopad na značku v experimentu měřit.

Pojmy používané ve videoexperimentech

Některé pojmy týkající se videoexperimentů vám nemusí být dobře známé. Pokud si o nich chcete udělat lepší představu, rozbalte níže uvedenou sekci obsahující seznam pojmů i jejich definice.

Rozbalit vše

 • Hypotéza: tvrzení nebo otázka, na kterou má experiment odpovědět.
 • Experimentální skupina: Kampaň nebo skupina kampaní s určitým nastavením. Videoexperimenty musí mít alespoň dvě experimentální skupiny, jinak byste nemohli dosažený výkon porovnávat.
 • Rozdělení návštěvnosti: Způsob, jakým chcete experiment rozdělit. Většina experimentů se dvěma experimentálními skupinami má návštěvnost rozdělenou rovnoměrně, na každou skupinu tedy připadne 50 %.
 • Statistická významnost: Zjištění, že vztah mezi dvěma nebo více proměnnými je způsoben něčím jiným než jen náhodou. Jinými slovy, jestliže jsou výsledky experimentu statisticky významné, můžete se spolehnout na to, že jste jich nedosáhli jen náhodou.

Pokyny

Vytvoření videoexperimentu

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo rozbalte Koncepty a experimenty a klikněte na Videoexperimenty.
  • Pokud Koncepty a experimenty v nabídce stránek nevidíte, klikněte na Další. Rozbalí se vám možnosti, které jsou v nabídce dostupné.
 3. Pokud chcete zahájit nový experiment, klikněte na tlačítko plus .
 4. Zadejte název a cíl experimentu.
 5. Zadejte názvy jednotlivých experimentálních skupin.
 6. Klikněte na možnost Vybrat kampaně a přiřaďte k jednotlivým skupinám kampaně. Pro každou skupinu lze vybrat pouze jednu kampaň.
  Jestliže má být experiment skutečně účinný, musí každá kampaň obsahovat jinou videoreklamu. Uvidíte díky tomu, která z reklam je u vašeho publika úspěšnější.
 7. (Nepovinné) Pokud chcete přidat další experimentální skupiny, klikněte na možnost Přidat experimentální skupinu. Ve výchozím nastavení obsahuje experiment dvě skupiny, může však mít až čtyři.
 8. Klikněte na rozbalovací nabídku Vybrat metriku a zvolte metriku úspěšnosti: Dopad na značku nebo Konverze.
  Během vytváření experimentu vám služba Google Ads zobrazuje statistiky a doporučení. Jestliže jsou statistiky nebo doporučení uvedeny zeleně, můžete v experimentu pokračovat. Pokud jsou ale žluté nebo červené, měli byste před uložením experimentu nejprve vyřešit problém, na který vás zpráva upozorňuje.
 9. Klikněte na Uložit.
 10. (Nepovinné) Pokud jste zvolili metriku Dopad na značku, klikněte ve zobrazeném oznámení na Vytvořit produkt nebo značku. Další informace o vytváření studií dopadu na značku

Ukončení videoexperimentu

Když probíhá experiment, je návštěvnost rovnoměrně rozdělována mezi příslušné kampaně. Než v kampaních provedete změny, měli byste experiment ukončit. Poté se kampaně vrátí k předchozímu rozložení návštěvnosti.

 1. Přejděte v Google Ads na stránku Videoexperimenty.
 2. Najděte experiment, který chcete ukončit.
 3. Klikněte na Ukončit experiment.

Další kroky

Zelené_zatržítko Sledování průběhu videoexperimentu

Zelené_zatržítko Statistiky a doporučené postupy pro videoexperimenty

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false