Всичко за сезонните корекции

Сезонните корекции са разширен инструмент, който може да се използва за подаване на информация към „Интелигентно офериране“ относно очаквани промени в процентите на реализация за бъдещи събития, като например промоции или разпродажби.

Използвайте сезонни корекции само ако очаквате големи промени в процентите на реализация, тъй като „Интелигентно офериране“ поначало взема под внимание сезонните събития. Сезонните корекции са идеални за кратки събития от 1 до 7 дни. Може да не работят достатъчно добре, ако ги използвате за продължителни периоди (повече от 14 последователни дни).

Сезонните корекции понастоящем са налице за кампании в мрежата за търсене, за Пазаруване и в дисплейната мрежа, които използват стратегии за офериране Целева ROAS и Целева CPA, както и за интелигентни кампании за Пазаруване, кампании за максимална ефективност и за приложения (бета), използващи всички стратегии за офериране.

Научете как да създадете сезонна корекция.

 


Начин на работа

Когато създавате сезонна корекция, трябва да изготвите график за корекция на процента на реализация (увеличение или намаление), който да отразява прогнозните промени във връзка с предстоящо събитие.

Ако например очаквате процентът на реализация да се увеличи с 50% по време на тридневна разпродажба, можете да създадете сезонна корекция, чрез която този процент да се увеличи с до 50% за съответните три дни. Кампаниите Ви ще оптимизират офертите си по време на събитията и ще се върнат към предварително зададената си ефективност, след като събитието приключи. Не е необходима отрицателна корекция след края на промоцията.

 


Сезонни корекции за няколко профила

Можете да създавате сезонни корекции от един профил на мениджър в Google Ads и да ги прилагате към няколко клиентски профила, вместо да коригирате всеки клиентски профил поотделно. Да предположим например, че предстоящо събитие, свързано с разпродажба, засяга няколко клиентски профила. По време на процеса на създаване на сезонна корекция изберете обхвата, за да включите едно от следните:

  • тип кампания във всички профили, които понастоящем са свързани с този мениджър;
  • конкретни кампании.

Сезонните корекции ще бъдат приложени и видими във всеки клиентски профил. Промените, направени в клиентските профили, ще бъдат отразени и на ниво профил на мениджър.

Забележка: Сезонните корекции за няколко профила са налице само от профили на мениджър и вече свързани клиентски профили. Новите клиентски профили, добавени след прилагането на сезонната корекция, няма да наследят автоматично корекцията. Съществуващите клиентски профили, които напуснат профила на мениджър, ще продължат да показват събитието.

 


Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню