Giới thiệu về báo cáo cụm từ tìm kiếm trong Chiến dịch thông minh

Cụm từ tìm kiếm là một từ hoặc cụm từ mà khách hàng sử dụng để tìm kiếm trên Google.com.

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là danh sách các cụm từ tìm kiếm mà mọi người đã sử dụng để xem và nhấp vào quảng cáo của bạn. Khi biết được cách mọi người xem và tương tác với quảng cáo, bạn có thể đảm bảo quảng cáo sẽ xuất hiện cho những lượt tìm kiếm phù hợp, nhờ đó, thu hút khách hàng đến với doanh nghiệp của mình.

Cách sử dụng báo cáo cụm từ tìm kiếm

Xem xét các cụm từ tìm kiếm của bạn, cũng như các lượt nhấp và mức chi tiêu có liên quan.

  • Nếu có nhiều cụm từ tìm kiếm không phù hợp với doanh nghiệp của bạn, hãy đảm bảo các chủ đề từ khóa của bạn phải chính xác và liên quan đến doanh nghiệp nhất có thể.
  • Nếu các chủ đề từ khóa của bạn là chính xác và có liên quan đến doanh nghiệp của bạn, nhưng chỉ có một vài cụm từ tìm kiếm không phù hợp, thì bạn có thể thêm riêng các cụm từ đó vào chủ đề từ khóa phủ định. Việc này sẽ làm cho quảng cáo của bạn không hiển thị cho những lượt tìm kiếm này.

Cách thêm cụm từ tìm kiếm vào chủ đề từ khóa phủ định

Tìm hiểu thêm về các chủ đề từ khóa phủ định trong Chiến dịch thông minh

  1. Tìm chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Trên thẻ "Chủ đề từ khóa và báo cáo cụm từ tìm kiếm", hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
  3. Nhấp vào thẻ Báo cáo cụm từ tìm kiếm.
  4. Chọn cụm từ tìm kiếm không liên quan đến doanh nghiệp của bạn và nhấp vào Thêm vào chủ đề từ khóa phủ định.
  5. Nhấp vào Lưu.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false