Tungkol sa pag-save ng mga plano para sa media sa Reach Planner

Puwede kang mag-save, kumopya, at mag-reload ng mga dating na-save na plano para sa media sa Reach Planner para ma-edit at masuri sa hinaharap. Puwedeng pumili ng anumang plano sa iyong listahan ng mga naka-save na plano para sa media sa Reach Planner. Ipapakita nito ang naka-save na bersyon ng hula sa petsa at oras kung kailan ito na-save. Ginagamit ng Reach Planner ang pinaka-up to date na impormasyon nang sa gayon ay nakabatay ang iyong hula sa pinakamahusay na impormasyong available sa petsa at oras kung kailan ginawa ang hula.

  • Ang mga hulang may mga petsa sa hinaharap ay magpapakita ng opsyong i-refresh ang plano para sa media. Kapag nag-refresh ka ng plano, maa-update ang hula. Gayunpaman, kailangan mong i-save ang plano para mapanatili ang bagong hula. Kung hindi mase-save ang hula, babalik ang hula sa nakaraan nitong bersyon.
  • Para sa mga hulang nasa nakaraan ang mga petsa, ang naka-save na plano ay magsisilbing tala ng orihinal na hula at hindi ito mae-edit. Puwede mong kopyahin ang mga setting mula sa anumang naka-save na plano para ilagay sa bagong plano gamit ang opsyong “Gumawa ng kopya” sa menu na “Higit pang opsyon” .

Para sa mga manager account sa Google Ads:

  • Sa antas ng account lang available ang mga naka-save na plano at hindi mase-save ang mga ito sa mga account sa isang manager account sa Google Ads, kaya tiyaking alam mo ang mga account kung saan ginawa ang mga naka-save na plano.
  • Kung gagawa ka ng plano para sa media, ikaw lang ang makakakita sa plano para sa media. Hindi maa-access ng ibang tao sa manager account sa Google Ads ang plano para sa media.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false