การชำระเงินอัตโนมัติ

การชำระเงินอัตโนมัติคือการตั้งค่าการชำระเงินใน Google Ads เมื่อใช้การตั้งค่านี้ อันดับแรกคุณจะมีค่าใช้จ่ายการโฆษณา จากนั้นระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากวิธีการชำระเงินหลักโดยอัตโนมัติ

หากใช้การชําระเงินอัตโนมัติ เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการโฆษณาของคุณในวันเดียวกันทุกเดือน หรือเมื่อใดก็ตามที่บัญชีของคุณมีจํานวนเงินถึงระดับที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเรียกว่าเกณฑ์การชําระเงิน ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ตัวอย่างเช่น หากการชําระเงินครั้งแรกของคุณตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน หรือเมื่อใดก็ตามที่บัญชีมีค่าใช้จ่ายถึงเกณฑ์การชําระเงิน

เกณฑ์การชำระเงิน

จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เมื่อใช้ถึงแล้วจะทำให้ระบบเรียกเก็บเงินคุณสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จํานวนเงินนี้จะเริ่มต้นด้วยยอดเงินที่ตั้งไว้ ซึ่งดูได้ในหน้าสรุปการเรียกเก็บเงิน และจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหากค่าใช้จ่ายของคุณสะสมถึงจํานวนเงินนี้ก่อนสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

เกณฑ์และขอบเขตการชำระเงินในวันที่ 1 ของเดือน

  • เมื่อค่าใช้จ่ายในบัญชีถึงเกณฑ์ก่อนรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือนจะสิ้นสุดลง เกณฑ์ของคุณจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายครั้งจนกว่าบัญชีจะถึงเกณฑ์สุดท้าย จำนวนเงินตามเกณฑ์จะขึ้นอยู่กับบัญชี ประเทศ และสกุลเงินของคุณ
  • จำนวนเงินที่ระบบเรียกเก็บอาจสูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย หากบัญชีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบอาจเรียกเก็บเงินคุณหลายครั้งใน 1 เดือนหากบัญชีถึงเกณฑ์การเรียกเก็บเงินหลายครั้งในช่วงเวลานั้น
  • คุณจะไม่ได้รับอีเมลหรือการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มเกณฑ์การชำระเงิน แต่ก็ดูเกณฑ์ปัจจุบันได้เสมอโดยไปที่หน้าสรุปการเรียกเก็บเงิน หากต้องการดูเกณฑ์ปัจจุบัน ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกการตั้งค่าในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ระบบจะนำคุณไปที่หน้าสรุปข้อมูลซึ่งแสดงจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การชำระเงินครั้งสุดท้าย ให้มองหาจำนวนเงินที่เป็นเกณฑ์ในแถบความคืบหน้า

ลูกค้าบางรายอาจมีตัวเลือกให้เพิ่มเกณฑ์การชําระเงินให้สูงกว่าจํานวนเงินสูงสุด ซึ่งตั้งไว้โดยอัตโนมัติให้สูงกว่าจำนวนที่ระบบแนะนำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเรียกเก็บเงินรายเดือน การตั้งค่านี้จะช่วยให้ระบบเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนน้อยครั้งลงจากผู้ใช้ที่มีการเรียกเก็บเงินรายเดือนบ่อยๆ 

หากต้องการดูว่าคุณเปิดใช้ตัวเลือกนี้ในบัญชีหรือไม่ แล้วทําการเปลี่ยนแปลงค่าเกณฑ์ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] แล้วเลือกสรุปในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ระบบจะพาคุณไปยังหน้า "สรุป" ซึ่งแสดงยอดดุลปัจจุบัน
  3. ใต้แถบความคืบหน้าสีเทาถัดจากเกณฑ์จำนวนค่าใช้จ่ายปัจจุบัน ให้คลิกแก้ไขเกณฑ์
  4. ระบบจะพาคุณไปยังหน้า "การตั้งค่า" ใต้ "วิธีชําระเงิน" ในส่วนบัญชีการชําระเงิน คุณจะเห็นเกณฑ์วงเงินจำกัดในปัจจุบัน
  5. หากต้องการดูเกณฑ์จำนวนเงินที่แนะนําสําหรับบัญชีและทำการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกไอคอนดินสอ แก้ไขการตั้งค่า ไอคอนดินสอ
  6. หากต้องการกําหนดเกณฑ์การชําระเงินตามจํานวนที่แนะนํา ให้คลิก "ใช้จํานวนเงินที่แนะนํา" แล้วคลิกบันทึก 
  7. คุณสามารถกําหนดเกณฑ์การชําระเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ไม่เกินจํานวนที่แนะนําได้ด้วย เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินอัตโนมัติ
เปรียบเทียบกับการชำระเงินด้วยตนเอง
ดูบทความเพิ่มเติม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false