Raport z diagnostyki interfejsu Enhanced Conversions API

Konwersje rozszerzone to funkcja, która zwiększa dokładność pomiaru liczby konwersji. Uzupełnia ona dotychczasowe dane o konwersjach, wysyłając Twoje własne dane klientów w formie zaszyfrowanej w sposób zapewniający ochronę prywatności. Zaszyfrowane dane klientów są następnie porównywane z zaszyfrowanymi danymi klientów pochodzącymi z kont Google zalogowanych użytkowników i przypisywane do zdarzeń reklamowych, co pomaga mierzyć konwersje w kampanii.

Po skonfigurowaniu interfejsu Enhanced Conversions API zgodnie z instrukcjami podanymi przez przedstawiciela Google możesz sprawdzać w raporcie z diagnostyki tego interfejsu, czy konwersje rozszerzone działają prawidłowo. Raport z diagnostyki będzie Ci pomagać w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów z implementacją konwersji rozszerzonych.

Uwaga: ten artykuł dotyczy raportu z diagnostyki interfejsu Enhanced Conversions API. Raport ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy do wdrożenia konwersji rozszerzonych użyto właśnie tego interfejsu API. Jeśli wdrożenie konwersji rozszerzonych nastąpiło u Ciebie za pomocą globalnego tagu witryny lub Menedżera tagów Google, przeczytaj artykuł dotyczący raportu z diagnostyki tagu konwersji rozszerzonych.

Jak to działa

Raport z diagnostyki interfejsu Enhanced Conversions API umożliwia sprawdzanie stanu konfiguracji konwersji rozszerzonych i skuteczności pozyskiwania danych o konwersjach. Po wyświetleniu tego raportu zobaczysz takie kontrole stanu:

 • Obecny stan,
 • Pokrycie,
 • Prawidłowość danych o konwersjach,
 • Prawidłowość danych klienta,
 • Stan dopasowania.

Wyświetlanie raportu z diagnostyki interfejsu Enhanced Conversions API na stronie Konwersje

 
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. W tabeli działań powodujących konwersję kliknij działanie, które chcesz sprawdzić.
 5. W menu u góry kliknij Diagnostyka. W poszczególnych sekcjach możesz wyświetlać raport z diagnostyki interfejsu Enhanced Conversions API oraz dane.
Uwaga: jeśli wygląda na to, że w przypadku któregoś działania powodującego konwersję wystąpił problem z konwersjami rozszerzonymi, działanie to będzie mieć stan śledzenia „Sprawdź konwersje rozszerzone”. Gdy najedziesz kursorem na ten stan, możesz kliknąć Przejdź do diagnostyki, by otworzyć „Raport z diagnostyki interfejsu Enhanced Conversions API” i przeanalizować potencjalne problemy.

Interpretowanie raportu z diagnostyki interfejsu Enhanced Conversions API i rozwiązywanie problemów na jego podstawie

Obecny stan

Kontrola „Obecny stan” wyświetla jedną z tych opcji:

 • Rejestruję konwersje rozszerzone
  • W ciągu ostatnich 7 dni została zrealizowana jakaś konwersja zawierająca dane o konwersjach rozszerzonych.
 • Brak nowych konwersji rozszerzonych
  • W przeszłości były rejestrowane konwersje zawierające dane o konwersjach rozszerzonych, ale nie miało to miejsca w ciągu ostatnich 7 dni.
 • Konwersje rozszerzone nie są rejestrowane
  • W przypadku tego działania powodującego konwersję nie zarejestrowano jeszcze żadnej konwersji zawierającej dane o konwersjach rozszerzonych. Gdy występuje stan „Konwersje rozszerzone nie są rejestrowane”, w raporcie z diagnostyki pojawi się alert zalecający sprawdzenie konfiguracji. Przyczyną może być to, że wdrażanie przez Ciebie konwersji rozszerzonych nie zostało dokończone. W takim przypadku sprawdź instrukcje implementacji interfejsu Enhanced Conversions API, by zobaczyć, czy wszystkie zostały przez Ciebie prawidłowo wykonane.
  • Aby rejestrować konwersje, upewnij się, że w ustawieniach konwersji masz włączone konwersje rozszerzone, a kampania została uruchomiona.
Pokrycie

Kontrola „Pokrycie” sprawdza, jaka część konwersji ma żądania konwersji uzupełnione o konwersje rozszerzone. Z raportu z diagnostyki dowiesz się, czy przekazujesz dane o konwersjach rozszerzonych do wystarczającej liczby konwersji.

Rozwiązywanie problemów z pokryciem

Jeśli zobaczysz powiadomienie o pokryciu, oznacza to, że konwersje nie zawsze są uzupełniane o dane o konwersjach rozszerzonych. Jeśli niedawno były przez Ciebie wprowadzane zmiany w konfiguracji konwersji rozszerzonych, odczekaj co najmniej tydzień, a potem ponownie sprawdź raport z diagnostyki.

Najpierw sprawdź instrukcje implementacji interfejsu Enhanced Conversions API, by zobaczyć, czy wszystkie zostały przez Ciebie prawidłowo wykonane.

Jedna z najczęstszych przyczyn wyświetlania powiadomienia o pokryciu:

 • Konwersje rozszerzone nie są prawidłowo zaimplementowane we wszystkich miejscach, w których wywoływane jest to działanie powodujące konwersję. Zarejestrowanie identyfikatora zamówienia wymaga przesłania danych zarówno przez tag konwersji, jak i przez interfejs Enhanced Conversions API. Jeśli wykryjemy drobną niezgodność między danymi o identyfikatorze zamówienia przesyłanymi przez tag konwersji i przez interfejs Enhanced Conversions API, może to wskazywać, że nie wysyłasz konwersji przez interfejs Enhanced Conversions API w pewnych sytuacjach, w których następuje działanie powodujące konwersję mające według Ciebie wywoływać konwersje rozszerzone.
Prawidłowość danych klienta

Kontrola „Prawidłowość danych klienta” sprawdza prawidłowość formatu danych klientów i skuteczność ich przekazywania do Google. Aby umożliwić dopasowywanie, musisz mieć co najmniej 1 prawidłowo sformatowany identyfikator klienta (np. adres e-mail lub imię i nazwisko oraz adres domowy).

Rozwiązywanie problemów z prawidłowością danych klientów

Jeśli zobaczysz powiadomienie o prawidłowości danych klientów, oznacza to, że konwersje nie zawsze podają w konwersjach rozszerzonych pełne, poprawnie sformatowane własne dane klientów.

Oto lista najczęstszych przyczyn niższej niż oczekiwana prawidłowości danych klientów:

 • Nie dostarczasz pełnych danych niezbędnych do dopasowywania. Aby używać konwersji rozszerzonych, musisz podawać w konwersjach rozszerzonych albo adres e-mail, albo imię i nazwisko oraz adres domowy. Imię i nazwisko oraz adres domowy muszą zawierać imię, nazwisko, ulicę i numer domu, miasto, region, kod pocztowy oraz kraj. Jeśli brakuje którejś z tych informacji, adres domowy nie będzie się nadawał do dopasowywania. Poza tym numer telefonu można podawać tylko jako uzupełnienie adresu e-mail lub imienia i nazwiska oraz adresu domowego. Jeśli podasz sam numer telefonu, dane o konwersjach rozszerzonych będą nieprawidłowe. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących danych znajdziesz w instrukcjach implementacji interfejsu Enhanced Conversions API.
 • Dane o konwersjach rozszerzonych mogą być nieprawidłowo sformatowane. Ważne jest, by dane były podawane w formacie zgodnym z instrukcjami implementacji interfejsu Enhanced Conversions API. Jeśli będą niewłaściwie sformatowane, może to negatywnie wpłynąć na prawidłowość danych klientów.
 • Dane są nieprawidłowo zaszyfrowane i zakodowane lub sformatowane. W polach „Dane klienta” musisz podawać dane zgodnie ze standardowym formatem, a potem szyfrować je za pomocą algorytmu SHA-256. Zaszyfrowane dane musisz później zakodować w bezpiecznym formacie Base64, zanim je wyślesz do Google. Dodatkowo dane klientów muszą mieć strukturę i format zgodne z wymaganiami podanymi w instrukcjach implementacji interfejsu Enhanced Conversions API. Zapoznaj się z nimi, jeśli masz problemy z prawidłowością danych klientów.
Prawidłowość danych o konwersjach

Kontrola „Prawidłowość danych o konwersjach” wskazuje, czy dane o konwersjach podawane przez połączenie z interfejsem API stale obejmują niezbędne informacje o zdarzeniach konwersji. Aby korzystać z interfejsu Enhanced Conversions API, musisz przekazywać takie dane o zdarzeniach konwersji:

 • identyfikator zamówienia,
 • czas wystąpienia konwersji w prawidłowym formacie,
 • identyfikator i etykietę konwersji,
 • wartość konwersji,
 • klienta użytkownika,
 • token dostępu protokołu OAuth.

Rozwiązywanie problemów z prawidłowością danych o konwersjach

Jeśli zobaczysz powiadomienie, że wystąpił problem z prawidłowością danych o konwersjach, zapoznaj się z otrzymanym od przedstawiciela Google przewodnikiem po implementacji interfejsu Enhanced Conversions API i upewnij się, że bieżąca konfiguracja tego interfejsu jest odpowiednio wdrożona. Takie powiadomienie może wskazywać, że we wszystkich żądaniach brakuje określonego parametru danych. Jeśli tak faktycznie jest, rozwiąż problem z tym parametrem wspólnie ze swoim zespołem deweloperów.

 • Identyfikator zamówienia – trzeba go podać w postaci ciągu znaków. Dowiedz się więcej o identyfikatorze transakcji i zamówienia.
 • Czas konwersji – użyj swojego czasu systemowego podanego w mikrosekundach zgodnie z formatem systemu Unix (liczba całkowita). Tę wartość musisz przekazać w wymaganym przedziale czasu określonym w przewodniku po implementacji interfejsu Enhanced Conversions API.
 • Identyfikator i etykieta konwersji – znajdziesz je na swoim koncie Google Ads. Identyfikatory przekazuj jako liczby całkowite, a etykiety – jako ciągi znaków.
 • Wartość konwersji – musi być podawana w żądaniu interfejsu API zgodnie z wymaganiami. Powinna być sformatowana jako zmienna zmiennoprzecinkowa. Dowiedz się więcej o wartościach konwersji.
 • Klient użytkownika – służy do pomiaru liczby konwersji na różnych urządzeniach i na tym samym urządzeniu. Możesz go znaleźć w nagłówku żądania HTTP użytkownika, gdy zrealizuje on konwersję na Twojej stronie internetowej. Klienta użytkownika musisz przekazywać w postaci ciągu znaków.
 • Token dostępu protokołu OAuth – musisz podawać prawidłowy token uwierzytelniania zgodnie z wymaganiami. Uwierzytelnianie żądań za pomocą protokołu OAuth ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa, ponieważ zapewnia ochronę danych. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach implementacji interfejsu Enhanced Conversions API.
Stan dopasowania

Stan dopasowana wskazuje, czy Twoje zaszyfrowane dane klientów odpowiadają zaszyfrowanym danym klientów od Google.

Rozwiązywanie problemów ze stanem dopasowania

Jeśli występują problemy ze stanem dopasowania, oznacza to, że przesyłane przez Ciebie dane o konwersjach rozszerzonych mają niższy od oczekiwanego współczynnik dopasowania do użytkowników zalogowanych w Google, którzy weszli w interakcję z Twoją reklamą.

Konwersje rozszerzone mogą używać 3 identyfikatorów klienta jako kluczy dopasowania: adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz adresu domowego, a także numeru telefonu. Aby poprawić stan dopasowania, najlepiej podaj jak najwięcej kluczy dopasowania. Przekazywanie dodatkowych kluczy dopasowania zwiększa prawdopodobieństwo dopasowania danych i dokładność raportowania konwersji. Ważne jest też, by zmienne, które podajesz, były kompletne i prawidłowo sformatowane. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących danych znajdziesz w instrukcjach implementacji interfejsu Enhanced Conversions API.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem