Oblikovanje podatkov o prodaji v trgovini

Podatki o prodaji v trgovini morajo biti pravilno oblikovani in skladni z našimi pravilniki o podatkih o strankah. V tem članku so podane smernice, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju datoteke s podatki o prodaji v trgovini.

Osnovne smernice za oblikovanje

 • Vključite podatke v datoteko Excel, CSV ali Google Preglednice. Če potrebujete pomoč pri nastavitvi podatkov, uporabite te predloge: 
 • Če želite zagotoviti varnost podatkov o transakcijah strank, morate v podatkih o prodaji v trgovini zgostiti imena, e-poštne naslove in telefonske številke strank. Podatke lahko zgostite sami ali pa omogočite programu Google Ads, da zgosti podatke o prodaji v trgovini z algoritmom SHA-256 (ki je panožni standard za enosmerno zgoščevanje).
 • Upoštevajte, da bo zaradi omejitev velikosti datotek nalaganje datoteke morda onemogočeno.
  • Če želite izvesti enkratno nalaganje neposredno v račun Google Ads: 50 MB (ali do 100.000 vrstic transakcij)
  • Če želite izvesti nalaganje z API-jem za Google Ads: 1.000.000 vrstic transakcij na opravilo nalaganja. Za ustvarjanje opravila uporabite funkcijo OfflineUserDataJobService, transakcije pa dodajte z metodo AddOfflineUserDataJobOperations v serijah po 10.000 vrstic hkrati, da boste zagotovili optimalno obdelavo. Če želite povečati hitrost pošiljanja vrstic v obdelavo, lahko vzporedno ustvarite več opravil nalaganja.
    
   Opomba: Če za nalaganje uporabljate partnerja za podatke o prodaji v trgovini, se pri njem pozanimajte glede omejitev za nalaganje podatkov o prodaji v trgovini.

Smernice za oblikovanje naslovov stolpcev

V datoteki s podatki o prodaji v trgovini boste potrebovali dve naslovni vrstici: vrstico za nalaganje metapodatkov in vrstico z imeni stolpcev s podatki o transakcijah strank.

Opomba: Poskrbite, da bodo v naslovih stolpcev v datoteki s podatki o prodaji v trgovini uporabljena natančna imena v angleščini. Preostali podatki so lahko v katerem koli jeziku, naslovi stolpcev pa morajo biti v angleščini.

Nalaganje metapodatkov

V prvi vrstici so metapodatki za nalaganje, vključno s časovnim pasom, stopnjo zvestobe in stopnjo nalaganja transakcij.

Naslov stolpca v tej vrstici oblikujte tako:

Parameters:TimeZone=<insert_TZ>;LoyaltyRate=<insert_rate>;TransactionUploadRate=<insert_rate>

Med kotne oklepaje boste vnesli zahtevane podatke za posamezen parameter. 

Metapodatki o transakcijah strank

V drugi vrstici so podatki, ki so povezani s transakcijami strank, ki jih želite naložiti (na primer e-poštni naslovi, telefonske številke in imena). Naslovi stolpcev, ki jih lahko dodate v drugo vrstico za podatke o transakcijah strank:

 • Email (E-pošta)
 • First Name (Ime)
 • Last Name (Priimek)
 • City (Kraj)
 • State (Zvezna država)
 • Zip (Poštna številka)
 • Country (Država)
 • Phone Number (Telefonska številka)
 • Conversion Name (Ime konverzije) (obvezno)
 • Conversion Time (Čas konverzije) (obvezno)
 • Conversion Value (Vrednost konverzije) (obvezno)
 • Conversion Currency (Valuta konverzije) (obvezno)
Dodate lahko največ 3 e-poštne naslove in 3 telefonske številke na stranko. Če želite za posamezno stranko vključiti več e-poštnih naslovov in telefonskih številk, v datoteko s podatki o prodaji v trgovini dodajte 3 stolpce »E-poštni naslov« ter 3 stolpce »Telefonska številka«.

V naslednjem razdelku boste izvedeli, kako oblikovati podatke o prodaji v trgovini.

Smernice za oblikovanje podatkov

Podatki o transakcijah strank, ki jih navedete, morajo biti pravilno oblikovani, da jih lahko Google Ads naloži. Nekatere podatke o transakcijah strank je treba zgostiti z algoritmom SHA-256:

 • e-poštne naslove strank;
 • telefonske številke strank;
 • imena in priimke strank.

Drugih podatkov o transakcijah strank, kot so država stalnega prebivališča, poštna številka in podatki atributov, ni treba zgostiti.

Če želite začeti, prenesite predlogo Excel, CSV ali Google Preglednice in vnesite podatke o transakcijah strank. Če nekaterih podatkov o transakcijah strank ne morete zgostiti, uporabite predlogo CSV. Google Ads bo samodejno zgostil vse podatke, ki to zahtevajo, ko boste naložili dokončano predlogo CSV.

Razširite spodnji razdelek, če si želite ogledati smernice za posamezen stolpec v predlogi. Imena stolpcev morajo biti zapisana natančno tako kot v predlogi.

TimeZone

 • To vključite v prvo vrstico, če so vsi časi konverzij v istem časovnem pasu
  • Če so časi konverzij v različnih časovnih pasovih, dodajte časovni pas za vsak čas konverzije v stolpec »Conversion Time« (glejte navodila in tabelo v razdelku »Čas konverzije« v tem članku)
  • Če časovni pas vnesete v prvo vrstico in v stolpec »Conversion Time«, bo pri prenosu najprej upoštevan stolpec »Conversion Time« (sledi mu časovni pas v prvi vrstici, če za konverzijo časovni pas ni podan)
 • Vnesite ID časovnega pasu s tega seznama, da se boste izognili napakam, povezanim s prehodom na poletni čas
 • Vnesite odmik za GMT, tako da vnesete »+« ali »-« in nato 4-mestno časovno razliko (za GMT vnesite +0000)

Primer:

 • Amerika/New_York-0500
 • Evropa/Berlin+0100

LoyaltyRate

 • Odstotek celotne prodaje v podatkovni datoteki, ki jo lahko povežete s stranko.
 • Stopnja zvestobe mora biti med »0« in »1« (brez »0«).

Primer:

 • 0,5
 • 0,2
 • 0,8

TransactionUploadRate

 • Stopnja prodaje, ki jo nalagate v skupno prodajo, ki jo lahko povežete s stranko
 • Čeprav je stopnja nalaganja transakcij lahko med »0« in »1«, priporočamo, da naložite vso prodajo, povezano s stranko, in nastavite stopnjo nalaganja transakcij na »1«.

Primer:

 • 0,5
 • 0,2
 • 0,8

E-pošta

 • Vključite ime domene za vse e-poštne naslove (na primer gmail.com ali hotmail.co.jp)
 • Odstranite vse morebitne presledke v e-poštnem naslovu
 • Vse male črke
 • Navedete lahko največ 3 e-poštne naslove za posamezno stranko (ločene s 3 stolpci »E-pošta«)

Primer:

 • user1@gmail.com
 • user2@yahoo.com

Ime

 • Vse male črke
 • Naglasna znamenja so dovoljena
 • Odstranite morebitne nepotrebne presledke pred, za in med imeni

Primer:

 • janez
 • renée
 • marie-astrid

Priimek

 • Vse male črke
 • Naglasna znamenja so dovoljena
 • Odstranite morebitne nepotrebne presledke pred, za in med imeni

Primer

 • novak
 • o'calloway
 • cox-cohen
 • mcdonnell

Kraj

 • Vse male črke
 • Naglasna znamenja so dovoljena

Primer:

 • ljubljana
 • new york city
 • paris
 • munich

Zvezna država

 • Vse male črke
  • Izjema: dvočrkovna okrajšana imena zveznih držav za ZDA

Primer:

 • CA
 • california
 • new york
 • maharastra

Poštna številka

 • Dovoljene so ameriške poštne številke in mednarodne poštne številke
 • Za Združene države:
  • Dovoljene so petmestne poštne številke
  • Petmestne številke s štirimestno dodatno številko so prav tako dovoljene in lahko izboljšajo stopnjo ujemanja.
 • Za vse druge države:
  • Ne vključujte razširitev poštne številke

Primer:

 • 94109
 • 94109-1234
 • W1J 0BH

Država

 • Uporabite dvomestne kode držav po standardu ISO
 • Kodo države vključite, tudi če so podatki o vseh strankah iz iste države

Primer:

 • US
 • DE
 • FR
 • AU
 • JP

Telefonska številka

 • Telefonske številke morajo biti oblikovane v skladu s standardom E.164 in vsebovati predpono »+«, ki ji sledita koda države in številka naročnika (ki lahko vključuje državno kodo destinacije ali področno kodo).
 • Navedete lahko največ 3 telefonske številke na stranko (ločene s tremi stolpci »Telefonska številka«)

Primer:

 • +12038271234
 • +442071838750

Ime konverzije

 • Ime dejanja konverzije, ki ga želite uvoziti
 • Imeti mora enako črkovanje in velike ter male črke kot dejanje konverzije v računu Google Ads

Primer:

 • SS_customer_signups
 • SS_customer_purchases

Čas konverzije

 • Uporabite sprejemljivo obliko datuma (glejte spodnjo tabelo)
  • Če želite času konverzije dodati časovni pas, si v spodnji tabeli oglejte eno od zadnjih štirih oblik zapisa
  • »+z« zamenjajte z odmikom GMT tako, da vnesete »+« ali »-« in 4-mestno časovno razliko
  • Ali pa zamenjajte »zzzz« z ID-jem časovnega pasu
Oblika Primeri
MM/dd/llll hh:mm:ss aa »08/14/2020 5:01:54 PM«
MMM dd,llll hh:mm:ss aa »Aug 14, 2020 5:01:54 PM«
MM/dd/llll HH:mm:ss »08/14/2020 17:01:54«
llll-MM-dd HH:mm:ss »2020-08-14 13:00:00«
llll-MM-ddTHH:mm:ss »2020-08-14T13:00:00«
llll-MM-dd HH:mm:ss+z »2020-08-14 13:00:00+0500«
llll-MM-ddTHH:mm:ss+z »2020-08-14T13:00:00–0100«
llll-MM-dd HH:mm:ss zzzz »2020-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles«
llll-MM-ddTHH:mm:ss zzzz »2020-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles«

Vrednost konverzije

Valuta konverzije

 • Valuta, v kateri je določena vrednost konverzije
 • Ta stolpec uporabite, če o vrednostih konverzij poročate v več valutah ali če imate več računov strank, ki se obračunavajo v različnih valutah.
 • Uporabite tričrkovne kode valut po standardu ISO 4217

Primer:

 • USD
 • JPY
 • EUR

NAZAJ NA DOMAČO STRAN PRODAJE V TRGOVINI

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave