Εύρεση της κατάστασης καμπάνιας, ομάδας διαφημίσεων, διαφήμισης και λέξης-κλειδιού (εφαρμογή Google Ads για κινητά)

Στην εφαρμογή Google Ads για κινητά, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της καμπάνιας, της ομάδας διαφημίσεων, της διαφήμισης και της λέξης-κλειδιού. Αυτή η κατάσταση θα σας ενημερώσει εάν η καμπάνια, η ομάδα διαφημίσεων, η διαφήμιση και η λέξη-κλειδί προβάλλονται όπως αναμένεται. Βάσει της κατάστασης, μπορείτε να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση και, αν συμβαίνει αυτό, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε, προκειμένου να διορθώσετε τα προβλήματα.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της καμπάνιας, της ομάδας διαφημίσεων, της διαφήμισης ή της λέξης-κλειδιού σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σημεία της εφαρμογής:

  • Στη στήλη Κατάσταση στον πίνακα Καμπάνια, Ομάδα διαφημίσεων, Διαφήμιση ή Λέξη-κλειδί
  • Στη σελίδα Επισκόπηση για μια καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων
  • Στη σελίδα επεξεργασίας για μια καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων, διαφήμιση ή λέξη-κλειδί

Εάν η κατάσταση είναι υπογραμμισμένη ή περιβάλλεται από ένα πλαίσιο, πατήστε απλώς στην κατάσταση για επιπλέον λεπτομέρειες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάσταση καμπάνιας, την κατάσταση ομάδας διαφημίσεων, την κατάσταση διαφήμισης και την κατάσταση λέξης-κλειδιού.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
2039435054949599804
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067