Γραφή σε κώδικα Μορς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα Μορς στην κινητή συσκευή σας.

Tania’s Story: Morse code meets machine learning

Σημαντικό: Ο κώδικας Μορς είναι διαθέσιμος για τα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες) σε συσκευές με Android 5.0 και νεότερες εκδόσεις.

Περιεχόμενα

Βήμα 1: Λήψη του Gboard

Βήμα 2: Ρύθμιση του πληκτρολογίου Μορς

Βήμα 3: Χρήση του κώδικα Μορς

Σύνδεση εξωτερικού διακόπτη

Αλλαγή ρυθμίσεων για τη διάταξη Μορς

Λήψη βοήθειας

Βήμα 1: Λήψη του Gboard

Σε τηλέφωνο ή tablet Android, εγκαταστήστε το Gboard.

Βήμα 2: Ρύθμιση του πληκτρολογίου Μορς

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Σύστημα και έπειτα Γλώσσες και εισαγωγή.
 3. Πατήστε Εικονικό πληκτρολόγιο και έπειτα Gboard.
 4. Πατήστε Γλώσσες και έπειτα Αγγλικά (ΗΠΑ).
 5. Περιηγηθείτε στις επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε Κώδικας Μορς.
 6. Πατήστε Τέλος.

Βήμα 3: Χρήση του κώδικα Μορς

Η διάταξη του κώδικα Μορς λειτουργεί με υπηρεσίες προσβασιμότητας, όπως το TalkBack, η πρόσβαση με διακόπτη ή η υπηρεσία Επιλέξτε για αυτόματη ανάγνωση.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή στην οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε, όπως το Gmail ή το Keep.
 2. Πατήστε στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε κείμενο.
 3. Πατήστε την υδρόγειο Υδρόγειος. Εάν έχετε ρυθμίσει άλλες γλώσσες, πατήστε ξανά μέχρι να φτάσετε στον κώδικα Μορς.
 4. Εισαγάγετε κείμενο, χρησιμοποιώντας τελείες (.) και παύλες (-).

Συμβουλή: Για να παίξετε ένα παιχνίδι και να βρείτε άλλα εργαλεία εκμάθησης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση g.co/morse.

Σύνδεση εξωτερικού διακόπτη

Το Gboard θα αναγνωρίσει αυτόματα τα πλήκτρα που έχει αντιστοιχίσει η συσκευή-διακόπτης στους χαρακτήρες τελείας (.) και παύλας (-).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Πρόσβαση με διακόπτη Android, για να καταχωρίσετε κώδικα Μορς με μια εξωτερική συσκευή που λειτουργεί ως διακόπτης.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Σύστημα και έπειτα Γλώσσες και εισαγωγή και έπειτα Φυσικό πληκτρολόγιο.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση εικονικού πληκτρολογίου.

Συμβουλή: Εάν έχετε περισσότερους από 2 διακόπτες, μπορείτε να ορίσετε περισσότερες ενέργειες στους άλλους διακόπτες.

Αλλαγή ρυθμίσεων για τη διάταξη Μορς

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Σύστημα και έπειτα Γλώσσες και εισαγωγή.
 3. Πατήστε Εικονικό πληκτρολόγιο και έπειτα Gboard.
 4. Πατήστε Γλώσσες και έπειτα Κώδικας Μορς.
 5. Από εδώ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως Ήχος κατά το πάτημα πλήκτρων, Χρονικό όριο λήξης χαρακτήρα και Ενεργοποίηση επανάληψης πλήκτρου.

Ηχητική ανάδραση κατά την πληκτρολόγηση

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ακολουθήστε τα βήματα 1-4 της ενότητας Αλλαγή ρυθμίσεων για τη διάταξη Μορς.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Ήχος κατά το πάτημα πλήκτρων.

Αλλαγή του χρονικού ορίου λήξης χαρακτήρα

Στο Gboard, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα αναμονής για τη μετατροπή μιας ακολουθίας κώδικα Μορς σε κάποιο γράμμα. Μπορείτε, επίσης, να στείλετε χειροκίνητα κάθε γράμμα.

 • Αλλαγή του χρονικού διαστήματος αναμονής στο Gboard: Αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις γλώσσας και έπειτα Μορς (ΗΠΑ) και έπειτα Χρονικό όριο λήξης χαρακτήρα.
 • Χειροκίνητη αποστολή γράμματος στο πεδίο κειμένου: Ορίστε την επιλογή Χρονικό όριο λήξης χαρακτήρα σε "Ποτέ". Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο διαστήματος όπου βλέπετε τον κώδικα Μορς.

Ορισμός χρονικού ορίου λήξης λέξης

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα μπορείτε να ελέγξετε το χρονικό διάστημα που θα προηγείται της μετατροπής των γραμμάτων σε λέξεις κατά την πληκτρολόγηση.

 • Αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, συνεπώς δεν υπάρχει χρονικό όριο λήξης.
 • Εάν ορίσετε το χρονικό όριο λήξης στο ένα δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήσετε τη λέξη "hello," το πληκτρολόγιο θα προσθέσει τη λέξη και ένα κενό στο πεδίο κειμένου μετά από ένα δευτερόλεπτο.

Συμβουλή: Εάν ενεργοποιήσετε το χρονικό όριο λήξης λέξης, το πληκτρολόγιο θα χρησιμοποιεί την αυτόματη διόρθωση, τις προτάσεις και τις προβλέψεις λέξεων όπως συνήθως.

Επανάληψη πατημάτων πλήκτρων

Για να επαναλάβετε τα πατήματα πλήκτρων: Κρατήστε πατημένη την τελεία (.) ή την παύλα (-).

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επανάληψη πλήκτρων, μπορείτε:

 • Να ορίσετε τον χρόνο έναρξης της επανάληψης
 • Να ορίσετε την ταχύτητα του ρυθμού επανάληψης

Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Για περισσότερη βοήθεια με τον κώδικα Μορς, επικοινωνήστε με την ομάδα της Υποστήριξης Google για άτομα με αναπηρίες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android iPhone και iPad
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
false
false