Ödeme içeriği politikaları

Google, programın kaliteli olması ve herkes açısından olumlu bir kullanıcı deneyimi sunulması için aşağıdaki politikaları geliştirmiştir. Google ödemeleri üzerinden işlem yapan tüm şahıslar veya işletmeler bu politikalara uymalıdır.

Google, istediği zaman bu politikaların kapsamını genişletme veya düzenleme hakkını saklı tutar. Google, bu politikaların programın Hizmet Şartları uyarınca yorumlanması ve uygulanmasında kendi takdirince karar verme yetkisini elinde bulundurmaktadır. Ürünler, eşyalar, hizmetler ve aşağıda belirtilmemiş diğer öğeler tarafımızca kısıtlanabilir:

Kabul edilmeyen ürün kategorileri

Akademik makale yazma ve sınava girme hizmeti
Örnekler: Önceden yazılmış makaleler, tez makalesi, bilimsel inceleme, makale yazma teklifi veya sınava girme hizmeti
Yetişkinlere yönelik ürünler ve hizmetler
Örnekler: Pornografi ve diğer müstehcen materyaller (erotik edebiyat, görüntüler ve diğer medya dahil), eskort veya fuhuş hizmetleri, insan ticaretiyle ilgili her şey
Alkol
Örnekler: Bira ve alkollü içecek için yapılan ödemeler. Kullanıcının, bir nesneyi Google üzerinden "göster ve tara" işlevi ile kaydedebilmesi için alkol içeriğine izin verilir. 
Hayvanlar ve yasal düzenlemelere tabi tutulan türler
Örnekler: Hayvan uzvu, kanı ya da vücut sıvısı; zehirli otlar, yasaklı tohumlar; bitkiler veya soyu tükenme tehlikesinde olan ya da ticareti başka nedenlerden dolayı yasalar uyarınca denetlenen diğer organizmalar (bu organizmalardan elde edilen ürünler dahildir)
Spam yoluyla toplu pazarlama araçları
Örnekler: İstenmeyen e-posta iletileri (spam) gönderen e-posta listeleri, yazılımlar veya diğer ürünler
İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerik
Örnekler: Reşit olmayan şahısların bulunduğu cinsel istismar materyalleri ya da pedofili erotik materyali olarak değerlendirilebilecek herhangi bir içerik
Telif hakkı alınmış medya ve yazılım
Örnekler: Korsan kitap, müzik ve film kopyaları ile lisanslı ya da kaynakçası uygun şekilde gösterilmemiş kopyalar gibi koruma altına alınmış materyaller; izinsiz kopyalanmış yazılım, video oyunu, OEM veya yazılım paketi gibi lisans ya da başka yollarla korunan diğer materyaller
Taklit veya yetkisiz ürünler
Örnekler: Tasarımcı imzası taşıyan ya da diğer ürünlerin sahteleri; normal şartlar altında reklamını yapan ünlü bir şahsın adını taşıması gereken ancak taşımayan ürünler, sahte imzalar, para, damga, bilet ve yetkisiz olabilecek tüm ürünler
Teknik koruma önlemlerini etkisiz hale getirmeye yönelik cihaz ve yöntemler
Örnekler: iPhone'ların kilidini kırmak gibi, dijital cihazlardaki koruma yöntemlerini bozmaya yönelik mod çipleri veya diğer aygıtlar
Uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma araçları
Örnekler: Kontrole tabi ve narkotik maddeler, yasa dışı uyuşturucular ile uyuşturucu aksesuarları, salvia ve halüsinojen mantar gibi psikoaktif ve bitkisel uyuşturucular ile bu maddelerin kullanımını teşvik eden materyaller; kullanımı, içe çekilmesi, özünün çıkarılması gibi herhangi bir eylemle yasa dışı bir uyuşturucu, bileşim veya maddeyle aynı etkiyi yaratacağı ya da sağlığa henüz doğrulanmamış iyi etkileri olacağı belirtilen bitki ve ot gibi yasal maddeler
Mali veya diğer düzenlemelere tabi tutulan ürün, hizmet, menkul kıymet ya da kayıtlı değerler
Örnekler: Şu hizmetler için ödeme işlemi yasaktır: Yatırım danışmanlığı; alınamayan borcun yeniden finanse edilmesi veya aktarımı; borsa aracılığı; manuel nakit ödemeler; sanal para birimleriyle yapılan aktarımlar, banka havaleleri; seyahat çekleri, hisse, tahvil ya da ilgili mali ürünler; sigortalar; kolektif yatırım planlarındaki birimler; değeri yüklü kartlar; kredi hizmetleri (kredi raporları ya da kredi kayıt bürosu tarafından tüketiciye sağlanan puanlar hariçtir); yasalar uyarınca düzenlenmiş veya yasaklı hizmetlerin sağlanması.
Kullanıcının, bir nesneyi Google üzerinden "göster ve tara" işlevi ile kaydedebilmesi için belirli koşullar altında bazı mali hizmetlere izin verilebilir. 
Mali yardım toplama
Örnekler: Geçerli 501(c)(3) vergiden muafiyet durumunu açık şekilde ibraz etmeyen taraflardan alınan bağışlar; geçerli bir vergiden muafiyet durumu olmayan ya da ilgili ülkenin yasal kurum ve yetkililerinden tescilli olduğunu kanıtlayamayan taraflardan alınan mali yardımlar ve Federal Seçim Kampanyası (FEC) tarafından tescillenmemiş olan siyasi kuruluşlar
Oyun/kumar
Örnekler: Piyango biletleri, spor bahisleri, online kumar web siteleri gibi platformlara üyelik/kayıt. Gerçek mekanda faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımına izin verilir.
Resmi kimlik, belge ve üniformalar
Örnekler: Yetkili bir devlet dairesi tarafından ya da yetkili bir devlet dairesinden onaylı bir sağlayıcı tarafından satılanlar hariç tutulmak üzere resmi kimlikler, pasaportlar, diplomalar, asalet unvanları ve üniformalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan öğeler
Bilgisayar korsanlığı ve programa izinsiz girme materyalleri
Örnekler: Yazılım, sunucu, web sitesi veya koruma altındaki diğer mülkiyetlere zarar vererek veya bunlara yasa dışı erişilmesini sağlayarak yasaları çiğneyen kılavuzlar, nasıl yapılır kılavuzları, bilgiler veya ekipmanlar
Vücut parçaları
Örnekler: Organ ya da diğer uzuvlar; vücut sıvıları, kök hücreler veya embriyolar
Yasa dışı/Çalıntı mallar
Örnekler: Yasa dışı ürün veya eylemleri teşvik eden materyaller, ürünler ya da bilgiler; sahibi olmadığınız ya da satma hakkını elinizde bulundurmadığınız mallar; üretimi sırasında üçüncü bir tarafın haklarını ihlal eden ürünler; kaçak yollarla getirilen ya da ithalat, ihracat ve etiket sınırlamalarını ihlal eden ürünler; taşınması kısıtlamaya tabi motorlu taşıtlar; resmi olarak kayıtlı (ör. gayrimenkul) ve taşınması sırasında online olarak yerine getirilemeyen usullere tabi olan mallar. Not: Sattığınız her ürünün orijinal ve yasal olduğunu doğrulama konusunda tüm sorumluluk size aittir.
Yasa dışı telekomünikasyon ekipmanı
Örnekler: Ücretsiz olarak kablo ve uydu sinyali almaya yönelik cihazlar, şifreli yayın çözücüler ve kara kutular, erişim kartları, erişim kartı programlayıcılar ve döngü açıcılar, cep telefonlarında değişiklik yapmaya yönelik yasa dışı araç veya ürünler ile Federal İletişim Kurulu (FCC) ya da ürünlerin satışa sunulduğu ülkedeki diğer yetkili düzenleyici organlar tarafından yasa dışı olarak kabul edilen diğer ekipmanlar
Mucize tedaviler
Örnekler: Sağlık sorunlarına hızlı çözüm sunan ancak etkisi kanıtlanmamış tedaviler, ilaçlar ve diğer ürünler
Çok katlı pazarlama ve varlık oluşturma programları
Örnekler: Çok katlı pazarlama programları (rastgele online ödeme yapan cihazlar dahil), matris, piramit, saadet zinciri, varlık oluşturma programları, tık başına ödeme planı ve muadili tüm programlar
Rahatsız edici ürünler
Örnekler: Aşağıdakileri gerçekleştiren ürün, yazın ve diğer malzemeler:
  • Mensubu olduğu ırk, etnik köken, milli kimlik, din, cinsiyet gibi nedenlerden ötürü bir şahsı ya da bir topluluğu karalamak ya da onlara iftirada bulunmak
  • Karalama ya da iftiraya karşı yasalarca korunan kimseleri (bazı yargı alanları kapsamında koruma altına alınan kraliyet ailesi üyeleri gibi) karalamak ya da onlara iftirada bulunmak
  • Şiddet içerikli eylemi teşvik etmek ya da kışkırtmak
  • Tahammülsüzlük ya da nefret içeren söylemleri desteklemek
  • Terör örgütü üyeliğini ya da yasaların oluşumuna izin vermediği diğer grupları desteklemek
  • Yasalar uyarınca yasaklanmış saptırımcı düşünceleri desteklemek
  • Halkça benimsenen ahlak kurallarına karşı gelmek
Rahatsız edici ürünler, suç
Örnekler: Suç mahalline ait fotoğraflar, suçluyla veya suçla ilişkili diğer öğeler
Değerli malzemeler
Örnekler: Nadir bulunan ya da değerli metal veya taşların toplu satışı
Reçeteyle satılan ilaçlar ve medikal cihazlar
Örnekler: Yalnızca lisanslı doktor, veteriner ya da online eczaneler tarafından reçetesi yazılabilen ilaçlar veya diğer ürünler; dağıtımı için hükümet izni gereken medikal cihazlar ve uyuşturucu madde testinin sonuçlarını hileyle engelleyen ürünler. Kullanıcının, bir nesneyi Google üzerinden "göster ve tara" işleviyle kaydedebilmesi için sağlıkla ilgili ürün tanıtımına, belirli koşul ve sınırlamalara tabi olmak üzere izin verilmiştir.
Koruma altına alınmış kültürel öğeler ve eserler
Örnekler: UNESCO'nun 1970 yılında imzalanan Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç Ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi Ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşmesi tarafından koruma altına alınmış veya satışı, ithalatı veya ihracatı kanunen başka şekillerde kısıtlanmış materyaller; 1988 yılında imzalanan Mağara Kaynaklarını Koruma Federal Yasası ve Kızılderili Mezarlarını Koruma ve İade Etme Yasası gibi federal yasalarla koruma altına alınmış insan yapımı antik eşyalar, mağara oluşumları (mağara çökeli, sarkıt ve dikitler) ve mezarla ilgili eşyalar
Piroteknik cihazlar ve tehlikeli malzemeler
Örnekler: Havai fişek ya da benzeri ürünler; zehirli, yanıcı, radyoaktif malzeme ve bileşenler; barut; patlayıcılar
Yasal düzenlemelere tabi olan ürünler
Örnekler: Hava yastıkları, içeriğinde cıva olan piller, Freon veya benzeri bileşenler/soğutucu gazlar, kimyasal/endüstriyel çözücüler, tıbbi prosedürler, araba plakaları, polis rozetleri ve hukuki yaptırımı bulunan ekipmanlar, maymuncuklar, medikal cihazlar, tarım ve böcek ilaçları, posta ücreti basan cihazlar, pasif egzersiz ekipmanları, elektrostimulatörler, çağrıştırıcı öğeler, kumar makineleri, özellikle kablolu, sözlü ya da elektronik iletişimleri yasa dışı şekilde kesmek ve/veya kişilerin yasa dışı olarak görüntülenmesini ya da kaydedilmesini sağlamak için kullanılan takip ekipmanları, devlet tarafından veya başka kuruluşların spesifikasyonlarına göre kontrol altında tutulan ürünler.
Trafik cihazları
Örnekler: Radar karıştırıcı, araba plakası gizleyici, trafik sinyali değiştirici ve bunlarla ilişkili ürünler
Seyahat paketleri ve teklifleri
Örnekler: Otel, uçuş, gemi turu, araba kiralama, seyahat kulübü gibi seyahat hizmetleriyle alakalı ödeme işlemleri. Kullanıcının teklif, uçuş kartı veya bilet için "göster ve tara" işlevini kullanabileceği, seyahatle ilgili her türlü hizmetin kullanımına izin verilmiştir. Bunun yanı sıra, Android Pay kullanıcıları için seyahat paketleri ve teklifleri, kabul edilen ürünler arasındadır.
Tütün ve sigara
Örnekler: Sigara, puro, çiğnemelik tütün ve muadili ürünler
Silahlar
Örnekler: Patlayıcı silah ile cephaneliğin yanı sıra ateşli silahlar, gizli, fark edilemeyen, sustalı bıçaklar; dövüş sanatlarında kullanılan silahlar, susturucular, cephanelik ve cephanelik şarjörleri, havalı tüfekler ve göz yaşartıcı gaz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer öğeler. Kullanıcının, bir nesneyi Google üzerinden "göster ve tara" işleviyle kaydedebilmesi için belirli koşullarda bazı ürünlere ve hizmetlere izin verilebilir. 
Toptan satışı yapılan para birimi
Örnekler: İndirimli para birimi veya döviz kuru; değerli metallere dayalı para birimi
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?