Fizetési tartalmakra vonatkozó irányelvek

A Google a program általános színvonalának és a pozitív felhasználói élménynek a biztosítására törekedve alakította ki az alábbi irányelveket. Minden személynek és vállalkozásnak be kell tartania ezeket az irányelveket, akik/amelyek fizetési tranzakcióikat a Google-on keresztül intézik.

A Google fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kibővítse vagy módosítsa ezeket az irányelveket. A Google emellett a saját mérlegelési szabadságának megfelelően fogja értelmezni és érvényre juttatni ezeket az irányelveket a program Általános Szerződési Feltételeivel együtt. Az alábbi felsorolásban nem szereplő termékeket, árukat, szolgáltatásokat és egyéb elemeket is korlátozhatjuk:

Elfogadhatatlan termékkategóriák

Tudományos cikkek írásával és helyettes vizsgázással foglalkozó szolgáltatások
Példák: Előre megírt esszék, szakdolgozatok és disszertációk; cikkírásra vagy helyettes vizsgázásra vonatkozó ajánlatok
Felnőtteknek szánt áruk és szolgáltatások
Példák: Pornográfia és egyéb szexuális tartalmú anyagok (beleértve az írott anyagokat, képeket és egyéb médiát); escort- és prostitúciós szolgáltatások; szexuális szolgáltatások közvetítésével foglalkozó bármilyen tartalom
Alkohol
Példák: Sör vagy szeszes ital fizetésének feldolgozása. Az alkohollal kapcsolatos tartalom engedélyezve van azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára egy „bemutatható és leolvasható” tárgy mentését a Google-ra. 
Állatok és szabályozott fajok
Példák: Állati testrészek, vér vagy testnedvek; kártékony gyomnövények; tiltott magok; a kihalás veszélyében lévő vagy a törvény által kereskedelmileg egyéb módon szabályozott növények vagy más organizmusok (beleértve az ezekből származó termékeket is)
Tömeges marketinget használó eszközök
Példák: E-mail-listák, szoftverek vagy egyéb olyan termékek, melyek lehetővé teszik a kéretlen e-maileket (spam)
Gyermekeket érintő szexuális visszaélés ábrázolása
Példák: Kiskorúak bevonásával készült, szexuális visszaélést képileg megjelenítő anyagok vagy olyan tartalom, amely pedofil erotikának tekinthető
Szerzői jog védelme alatt álló médium vagy szoftver
Példák: Könyvek, zene, film vagy más licencelt vagy védett anyag jogosulatlan másolata, beleértve a tulajdon megfelelő feltüntetése nélkül készített másolatokat; és a szoftverek, videojátékok és egyéb licencelt vagy védett anyagok jogosulatlan másolatai, beleértve OEM és a csomagban kínált szoftvereket is
Hamisított és jogosulatlan termékek
Példák: Designer- vagy egyéb termékek másolatai vagy utánzatai; a hírességek jóváhagyásával nem rendelkező elemek, melyek általános esetben ilyet tennének szükségessé; hamis autogramok; valuta; bélyegek; jegyek vagy egyéb potenciálisan jogosulatlan termékek
Olyan eszközök vagy technikák, melyek műszaki védelmi intézkedések feloldására valók
Példák: Modchipek vagy egyéb eszközök, melyek kikerülik a digitális eszközökön lévő műszaki védelmi intézkedéseket, amelyekbe beletartozik az iPhone-ok feloldása is
Drogok/kábítószerek és azok kellékei
Példák: Szabályozott anyagok, narkotikumok, illegális gyógyszerek/kábítószerek és ezekhez kapcsolódó eszközök, beleértve a pszichoaktív és növényi drogokat, mint például a zsályát, varázsgombákat és olyan anyagokat, melyek ezek használatát népszerűsítik; vagy legális anyagok (például növények és gyógynövények) olyan módon felhasználva, mely azt sugallja, hogy az anyag/legális anyagból származó összetevő lenyelése, belélegzése, kivonata vagy bármilyen más módon történő felhasználása ugyanolyan hatással jár, mint egy illegális kábítószer, összetevő vagy anyag, vagy hogy megalapozatlan egészségügyi előnyökkel jár.
Pénzügyi és egyéb szabályozott termékek, szolgáltatások, értékpapírok és tárolt értékek
Példák: A fizetések feldolgozása tiltva van az alábbi szolgáltatások esetén: befektetési tanácsadás; nem begyűjthető tartozás refinanszírozása vagy átruházása; részvényekkel való kereskedelem; manuális készpénzes kifizetések; bármilyen virtuális valutával járó átutalás; pénzutalványok; utazási csekkek; részvények, kötvények vagy egyéb kapcsolódó pénzügyi termékek; biztosítások; kollektív befektetési tervek egységei, tárolt értékkártyák; hitelezési szolgáltatások (kivéve a hitelbeszámolókat vagy a fogyasztói tájékoztató ügynökségek által a fogyasztó rendelkezésére bocsátott pontszámokat); a vonatkozó törvény által szabályozott vagy tiltott szolgáltatások vésztartalékai.
Bizonyos feltételek mellett néhány pénzügyi szolgáltatás megengedett lehet, hogy lehetővé tegye a felhasználó számára a „bemutatható és leolvasható” tárgy Google-ba történő mentését. 
Pénzalapért való folyamodás
Példák: Adománygyűjtés olyan felektől, amelyek nem jelzik egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok Adókódexe 501. szakasza (c) pontjának (3) bekezdése szerinti érvényes adómentes státuszukat; adománygyűjtés olyan felektől, amelyek nem rendelkeznek adómentességüket alátámasztó érvényes okmánnyal, illetve olyan okmánnyal, amely alátámasztaná, hogy az adott ország szabályozó testületei vagy hatóságai nyilvántartásba vették őket; valamint adománygyűjtés az USA Szövetségi Választási Bizottsága (FEC) által nyilvántartásba vett politikai szervezetektől
Játék/szerencsejáték
Példák: Lottószelvények, sportfogadások, online szerencsejátékkal foglalkozó oldalakon és a kapcsolódó tartalmakon történő tagság/feliratkozás. Az offline, tényleges helyszínnel rendelkező kaszinók népszerűsítése megengedett.
Kormányzati azonosítók, dokumentumok és egyenruhák
Példák: Beleértve többek között a kormányzat által kibocsátott azonosítókat, útleveleket, okleveleket, nemesi címeket és egyenruhákat, kivéve, ha azokat arra jogosult kormányzati szerv vagy az arra jogosult kormányzati szerv által jóváhagyott szállító értékesíti
Anyagok hackelése és védelmének feltörése
Példák: Útmutatók, kalauzok, információk vagy olyan berendezések, melyek megsértik a törvényt azáltal, hogy jogosulatlan hozzáférést tesznek lehetővé, vagy károsodást okoznak szoftverek, szerverek, webhelyek vagy egyéb védett tulajdon esetében
Emberi testrészek
Példák: Szervek vagy más testrészek; testnedvek; őssejtek; embriók
Illegális vagy lopott termékek
Példák: Anyagok, termékek vagy információk, melyek illegális termékeket népszerűsítenek, vagy illegális cselekedeteket tesznek lehetővé; termékek, melyek nem az Ön tulajdonában állnak, vagy amelyek értékesítésére nem jogosult; termékek, melyek gyártása harmadik fél jogainak megsértését vonja maga után; csempészett termékek vagy az exportot, importot vagy címkézési korlátozásokat sértő termékek; átruházási korlátozások alatt álló gépjárművek; állami nyilvántartásokban szereplő termékek (mint például ingatlanok) és olyan termékek, amelyek átruházása olyan formaságokkal jár, melyeket online módon legálisan nem lehet teljesíteni. Megjegyzés: Kizárólag és teljes mértékben Ön felelős azért, hogy meggyőződjön az árusított termékek eredetiségéről és törvényességéről.
Illegális telekommunikációs berendezések
Példák: Eszközök, melyek ingyen fognak kábel- és műholdjeleket, kábel-dekódolók, fekete dobozok, kulcskártyák, kulcskártya-programozók és unlooperek, törvénytelen eszközök vagy termékek, amelyek módosítják a mobiltelefonokat, valamint egyéb olyan berendezések, melyek a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) vagy a termék árusítási helyéül szolgáló ország vonatkozó szabályozó testülete által törvénytelennek ítéltettek
Csodagyógymódok
Példák: Megalapozatlan gyógymódok, orvosságok vagy egyéb olyan, forgalmazott termékek, melyek gyors egészségjavulást ígérnek
Többszintű értékesítés és vagyonteremtő programok
Példák: Többszintű értékesítési programok (beleértve az online fizetségrandomizálókat is), mátrix-, piramis-, Ponzi-rendszerek, vagyonteremtő programok, kattintásért fizető („paid-to-click”) rendszerek és minden hasonló program
Sértő árucikkek
Példák: Árucikkek, irodalom, termékek és egyéb olyan anyagok, melyek:
  • A faj, etnikai hovatartozás, nemzetiség, vallás, nem és egyéb tényezők alapján becsmérelnek vagy rágalmaznak bármilyen személyt vagy embercsoportot
  • A vonatkozó törvény által becsmérlés vagy rágalmazás elleni védelemben részesített bármilyen személyt vagy embercsoportot becsmérelnek vagy rágalmaznak
  • Erőszakos tettekre bátorítanak vagy ezekre ösztönöznek
  • Intoleranciát vagy gyűlöletet hirdetnek
  • Terroristacsoportban vagy a törvény által tiltott más szervezetben való tagságot támogatnak
  • A vonatkozó törvény által tiltott revizionista elméleteket népszerűsítenek
  • A közerkölccsel ellentétesek
Sértő árucikkek, bűncselekmények
Példák: Bűnügyi helyszínekről készített fényképek vagy onnan származó elemek, például személyes holmi, mely bűnelkövetőkkel vagy bűntettel hozható kapcsolatba
Értékes anyagok
Példák: Ritka vagy értékes fémek vagy kövek tömeges értékesítése
Vényre kapható gyógyszerek és orvosi eszközök
Példák: Engedéllyel rendelkező orvos vagy állatorvos által felírható, online gyógyszertárban recept ellenében kapható, illetve olyan gyógyszerek vagy egyéb készítmények, amelyek forgalmazása szabályozás alatt áll; kormányzati engedéllyel forgalmazható orvosi eszközök és drogtesztek megkerülésére szolgáló segédeszközök. Az egészséggel kapcsolatos termékek népszerűsítése bizonyos feltételek és korlátozások mellett engedélyezett, hogy a felhasználók elmenthessenek „bemutatható és leolvasható” tárgyakat a Google-ra.
Védett kulturális elemek és műtermékek
Példák: A kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló 1970-es UNESCO egyezmény vagy a törvény által az eladásban, exportban és átruházásban egyéb módon korlátozott anyagok; műtermékek, barlangi képződmények (függő cseppkövek, cseppkövek és álló cseppkövek), a sírral kapcsolatos tételek, amelyeket szövetségi törvények védenek, mint például a szövetségi barlangi erőforrások védelméről szóló 1988-as törvény és az amerikai őslakosok sírjainak védelméről és helyreállításáról szóló törvény
Pirotechnikai eszközök és veszélyes anyagok
Példák: Tűzijátékok és ehhez kapcsolódó termékek; mérgező, gyúlékony és radioaktív anyagok; puskapor; robbanószerek
Szabályozott áruk
Példák: Légzsákok; higanyt tartalmazó akkumulátorok; freon vagy hasonló anyagok/hűtőközegek; kémiai/ipari oldószerek; orvosi eljárások; rendszámtáblák; rendőrjelvények és rendvédelmi berendezések; zárfeltörő eszközök; orvosi eszközök; növényvédő szerek és rovarölők; postai mérőberendezések; passzív fitneszeszközök és elektromos stimuláló berendezések; visszahívott elemek; nyerőgépek; elsősorban kábeles, szóbeli vagy elektronikus kommunikáció törvénytelen lehallgatására vagy egyének törvénytelen megfigyelésének vagy rögzítésének megkönnyítésére szolgáló felügyeleti berendezések; a kormány vagy egyéb ügynökségek által szabályozott termékek
Traffipax elleni eszközök
Példák: Traffipaxblokkolók, rendszámtáblát eltakaró, közlekedési lámpákat átváltó és kapcsolódó eszközök
Utazási csomagok és ajánlatok
Példák: Utazási szolgáltatások, többek között szálloda, repülőjárat, tengeri hajóút és autó foglalása, utazási klubok stb. esetén feldolgozott fizetés. Engedélyezett minden olyan, utazással kapcsolatos tartalom, mely lehetővé teszi a felhasználó számára ajánlat, beszállókártya vagy jegy „bemutatását és leolvasását”. Emellett az utazási csomagok és ajánlatok elfogadott termékek az Android Pay felhasználói számára.
Dohány és cigaretta
Példák: Cigaretta, szivar, bagó és alternatív termékek
Fegyverek
Példák: Lőfegyverek, lőszerek és egyéb elemek, többek között álcázott, észrevehetetlen vagy rugós kések, harcművészeti fegyverek, hangtompítók, lőszerek, lőszertárak, légpuskák és könnygáz. Bizonyos körülmények között egyes termékek és szolgáltatások engedélyezve vannak annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a felhasználó számára „bemutatható és leolvasható” tárgy mentését a Google-ra. 
Valuta-nagykereskedelem
Példák: Diszkontált valutanemek vagy valutaváltás; nemesfém fedezettel rendelkező valuta