Chia sẻ ghi chú trên Keep với nhóm gia đình của bạn

Khi tạo một ghi chú trên Google Keep, bạn có thể chia sẻ ghi chú đó với nhóm gia đình của mình mà không phải chia sẻ với từng người.

Cách hoạt động của tính năng chia sẻ với gia đình trên Keep

Khi tạo một gia đình trên Google, bạn có thể chia sẻ ghi chú trên Google Keep với nhóm gia đình của mình.

  • Đối với mọi ghi chú được chia sẻ với nhóm gia đình của bạn, bạn sẽ thấy biểu tượng Nhóm gia đình Nhóm gia đình.
  • Bất kỳ ai trong gia đình cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa các ghi chú mà bạn chia sẻ với nhóm gia đình.

Bạn cũng có thể thêm những người không phải là thành viên trong gia đình vào các ghi chú mà bạn chia sẻ với gia đình. Khi bạn làm vậy, những người có quyền truy cập vào ghi chú có thể thấy rằng bạn là thành viên trong một nhóm gia đình và nhìn thấy tên của người quản lý gia đình bạn. Nếu bất kỳ ai chưa cập nhật ứng dụng Keep, thì họ cũng sẽ nhìn thấy số ngẫu nhiên mà Google gán cho nhóm gia đình của bạn. Các số này sẽ biến mất khi họ cập nhật ứng dụng.

Chia sẻ ghi chú

  1. Trên máy tính, hãy chuyển đến Google Keep.
  2. Mở một ghi chú.
  3. Nhấn vào biểu tượng Cộng tác viên Cộng tác viên sau đó Nhóm gia đình sau đó Lưu.

Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ ghi chú, danh sách và bản vẽ.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14801297243029016938
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
108860