Slik fungerer Google-kontoer når barn fyller 13 år (eller den gjeldende alderen i landet ditt)

Når barn med konto som administreres via Family Link, fyller 13 år (eller den gjeldende alderen i landet ditt), kan de bestemme seg for å

Merk: Barn som er over 13 år (eller har passert aldersgrensen i landet ditt), og som har fått tilsyn lagt til for en konto de hadde fra før, kan velge å avslutte tilsynet når som helst.

Barn bestemmer når de skal administrere sin egen konto

Når barnet ditt snart fyller 13 år (eller den gjeldende alderen i landet ditt), får barnet og familieadministratoren en e-post. Barnet ditt kan velge mellom alternativene nedenfor.

Fortsett med innstillingene for foreldretilsyn som gjelder nå

Barnet ditt kan velge å beholde tilsynsinnstillingene sine som de er, slik at en forelder fortsatt har tilsyn med kontoen til barnet. Barnet kan velge dette alternativet ved å trykke på Spør meg senere.

Når han eller hun føler seg klar, kan barnet velge å administrere sin egen konto og velge å legge til foreldretilsyn for barn over 13 år (eller den gjeldende alderen i landet ditt) eller ikke.

Merk: Hvis du har opprettet en Google-konto for et barn som er under 13 år (eller yngre enn aldersgrensen i landet ditt), eller gitt samtykke i et barns fortsatte bruk av Google-kontoen sin, må barnet bestemme seg for å administrere Google-kontoen sin før han eller hun fyller 18 år.

Legg til foreldretilsyn for barn over 13 år (eller den gjeldende alderen i landet ditt)

For å godta fortsatt foreldretilsyn må barnet først velge å administrere sin egen konto.

Trinn 1: Administrere sin egen konto

For å administrere sin egen konto, kan barnet ditt

 1. Gå til innboksen sin og åpne e-posten med tittelen «Er du klar til å ta kontroll over Google-kontoen din?»
 2. lese e-posten og velge Gå gjennom innstillingene.
 3. gå gjennom kontoinnstillingene sine og velge «Jeg er klar».

Trinn 2: Legg til fortsatt tilsyn

Les om hvordan tilsyn som blir lagt til, fungerer for barn over 13 år (eller den gjeldende alderen i landet ditt) og følg veiledningen for å legge til tilsyn.

Administrere sin egen konto 

For å administrere sin egen konto kan barnet ditt gjøre følgende:

 1. Gå til innboksen sin og åpne e-posten med tittelen «Er du klar til å ta kontroll over Google-kontoen din?»
 2. Barnet ditt velger bestemte innstillinger for kontoen sin, for eksempel innstillingen for Sikkert Søk for Google-søkeresultater.
 3. Barnet trykker på Jeg er klar.

Merk: Hvis barnet var logget på kontoen sin på en Chromebook, må han eller hun logge av og logge på igjen for å fjerne funksjonene for foreldretilsyn. 

Innstillingene som endres

Når et barn administrerer sin egen konto og ikke har valgt å være under tilsyn, skjer følgende:

 • Funksjonene for foreldretilsyn slås av, inkludert tillatelse eller blokkering av apper, innstilling av sengetid med mer.
 • Barnet er fortsatt med i familiegruppen, men kan velge å forlate den.
 • Posisjonsdeling er slått av, og barnet kan bestemme om han eller hun vil slå den på igjen.
 • Barnet kan ikke bruke YouTube for barn med Google-kontoen sin lenger, og videoer og kanaler som tidligere var blokkert, kan være tilgjengelige for visning i appen. 
 • Barnet får muligheten til å slå på personlig tilpassede annonser.

Merk: Google viser ikke personlig tilpassede annonser til barn som bor i EU, før de når aldersgrensen i landet sitt. Barn som har fått tilsyn lagt til for en Google-konto de hadde fra før, kan justere innstillingene for å styre hvilke annonser de skal se når personlig tilpassede annonser er tilgjengelige for visning til dem.

Noen Google Play-innstillinger endres også:

 • Godkjenning av kjøp og nedlastinger: Hvis barnet ditt måtte be om godkjenning fra foreldre for alt innhold i Google Play, trenger barnet nå bare godkjenning for betalt innhold. Hvis barnet ikke måtte be om godkjenning fra foreldre for å foreta kjøp, endres ingenting.
 • Foreldrekontroll: Foreldrekontroll du har konfigurert for barnets Google-konto, gjelder ikke lenger når barnet administrerer kontoen sin selv. Hvis du vil, kan du konfigurere foreldrekontroll på nytt på hver enhet under tilsyn som barnet bruker. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?