Sprawdzanie lokalizacji urządzenia z Androidem, z którego korzysta dziecko, oraz zarządzanie tą lokalizacją

Masz możliwość wybrać ustawienia lokalizacji dziecka. Włączenie określonych ustawień umożliwi Ci sprawdzanie lokalizacji urządzenia dziecka w Family Link.

Sprawdzanie, gdzie jest urządzenie dziecka

Jeśli jesteś rodzicem, w aplikacji Family Link możesz zobaczyć lokalizację urządzenia z Androidem, którego używa dziecko.

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Na karcie „Lokalizacja” kliknij Skonfiguruj.
 4. Włącz ustawienia potrzebne do sprawdzania lokalizacji Twojego dziecka.
 5. Kliknij Włącz. Wyświetlenie lokalizacji dziecka może potrwać do 30 minut.

Zmienianie ustawień lokalizacji dziecka

Uwaga: aby zobaczyć lokalizację urządzenia dziecka w Family Link, trzeba mieć włączone obydwa podane niżej ustawienia.

Ustawienie „Sprawdzanie lokalizacji dziecka”
 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Zarządzaj ustawieniami a potem Lokalizacja.
 4. Włącz lub wyłącz ustawienie Sprawdzanie lokalizacji dziecka.
Ustawienia lokalizacji urządzenia
 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Na karcie „Ustawienia” kliknij Zarządzaj ustawieniami a potem Lokalizacja.
 4. Na karcie z nazwą urządzenia dziecka kliknij Ustawienia a potem Ustawienia lokalizacji.
 5. Włącz lub wyłącz Lokalizację urządzenia.
 6. Po włączeniu Lokalizacji urządzenia wybierz tryb lokalizacji. Aby zobaczyć lokalizację urządzenia w Family Link, musisz wybrać dla niego opcję „Wysoka dokładność”.

Wskazówka: kontem dziecka możesz też zarządzać, gdy klikniesz imię dziecka na stronie families.google.com.

Historia lokalizacji

Uwaga: Historia lokalizacji jest dostępna tylko w przypadku:

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Zarządzaj ustawieniami a potem Więcej a potem Zarządzaj aktywnością w Google a potem Zarządzaj opcjami aktywności.
  • Konieczne może być zalogowanie się na konto Google.
 4. Przewiń stronę w dół i włącz lub wyłącz Historię lokalizacji.

Rozwiązywanie problemów

Nie widzę lokalizacji mojego dziecka

Usługa lokalizacji działa najlepiej, jeśli dziecko ma na swoim urządzeniu pakiet komórkowej transmisji danych.

Lokalizacji dziecka nie widać w Family Link, jeśli:

 • urządzenie dziecka jest wyłączone,
 • urządzenie dziecka nie jest podłączone do internetu,
 • urządzenie przez jakiś czas nie było używane.

Jeśli nie widzisz lokalizacji dziecka w Family Link:

 1. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby włączyć ustawienia: „Sprawdzanie lokalizacji dziecka” i „Lokalizacja urządzenia”.
 2. Po włączeniu tych opcji możesz czekać do 30 minut na zaktualizowanie lokalizacji dziecka.
Lokalizacja urządzenia dziecka jest nieprawidłowa

Krok 1. Wypróbuj typowe rozwiązania

 1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z internetem.
 2. Upewnij się, że Wi-Fi jest włączone.
 3. Uruchom telefon ponownie.

Krok 2. Skalibruj urządzenie

Jeśli lokalizacja dziecka nadal jest nieprawidłowa, spróbuj skalibrować kompas w telefonie.

Dziecko ma więcej niż jedno urządzenie, ale widzę lokalizację tylko jednego z nich
Administratorzy grupy rodzinnej widzą lokalizację tylko jednego urządzenia naraz. Jeśli dziecko jest zalogowane na swoim koncie na więcej niż jednym urządzeniu, wyświetlana jest tylko lokalizacja najbardziej aktywnego urządzenia.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?