Hantera ditt barns skärmtid

När du skapar ett Google-konto för ditt barn med Family Link kan du ställa in gränser för skärmtid på barnets Android-enhet eller Chromebook. Du kan ställa in barnets Android-enhet eller Chromebook på att låsas när hen har använt den under en viss tid eller när du tycker att hen behöver en paus.

Viktigt! Det går inte att ange appgränser i systemappar. Du kan ange gränser för enheter med Android 7 eller senare.

Så här fungerar gränser för skärmtid

Viktigt! Du kan bara ändra klockan på ett barns enhet om du inaktiverar gränser för skärmtid.

När du ställer in en gräns för barnets skärmtid på barnets Android-enhet eller Chromebook får han eller en hon en avisering när

 • skärmtiden ställs in för första gången (enbart på Android-enheter)
 • barnets enhet snart kommer att låsas.

När enheten är låst kan ditt barn

 • inte se aviseringar
 • inte låsa upp enheten eller använda appar – förutom appar som är angivna som alltid tillåtna när du har aktiverat Alltid tillåtna appar
 • svara på telefonsamtal och trycka på Nödsamtal för att ringa om enheten har ett mobilabonnemang (enbart på Android-mobiler).

Tips! Tidsgränser gäller för appar som är installerade på barnets samtliga Android- och ChromeOS-enheter.

Ställ in gränser för skärmtid

Om du vill öppna barnets kontoinställningar som du senast besökte i Family Link-appen kan du trycka på knappen nedan:

Ändra dagliga gränser

Ställa in dagliga tidsgränser för första gången

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller Controls längst ned i mitten.
 4. Tryck på Konfigurera under Daglig gräns.
 5. Välj timmar och minuter för pausen.

Ändra gränsen för i dag med en förälders enhet

 1. Öppna Family Link Family Link på enheten.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller Controls längst ned i mitten.
 4. Tryck på Ändra för i dag under Daglig gräns.
 5. Välj timmar och minuter för pausen.
  • Du kan också inaktivera gränsen.
 6. Tryck på Klart.

Redigera veckoschemat för gränser med en förälders enhet

 1. Öppna Family Link Family Link på enheten.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller Controls längst ned i mitten.
 4. Tryck på Redigera veckoschema under Daglig gräns.
 5. Välj vilka dagar du vill begränsa skärmtiden.
  • Du kan även inaktivera veckoschemat.
 6. Tryck på Klart.

Tips! Du kan redigera veckoschemat och ändra gränsen för en viss dag. Klicka på Tillämpa även på om du vill tillämpa tidsgränsen på alla dagar eller måndag till fredag.

Ställa in en daglig tidsgräns med barnets enhet

 1. Öppna Inställningar på barnets enhet Inställningar.
  • I Android-versionerna 8.1 (O) och senare trycker du på Digitalt välmående och föräldrakontroller.
  • På andra Android-versioner trycker du på Google följt av Föräldrakontroller.
 2. Om du vill visa de aktuella inställningarna trycker du på Daglig gräns.
 3. Om du vill redigera inställningarna för daglig gräns loggar du in eller använder din föräldraåtkomstkod för att verifiera att du är förälder.

Tips! Dagliga gränser gäller för alla Android- eller Chromebook-enheter som ditt barn använder. Om du till exempel anger en daglig gräns på två timmar, får ditt barn två timmar på varje enhet.

Ställa in paus

Om du vill öppna barnets kontoinställningar som du senast besökte i Family Link-appen kan du trycka på knappen nedan:

Ställa in paus

Ställa in paus för första gången

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller Controls längst ned i mitten.
 4. Tryck på Konfigurera under Paus.
 5. Välj timmar och minuter för pausen.

Ändra paus i dag

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller Controls längst ned i mitten.
 4. Tryck på Ändra för i dag under Paus.
 5. Välj vilka dagar du vill ställa in paus för.

Redigera veckoschema för paus

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller Controls längst ned i mitten.
 4. Tryck på Redigera veckoschema under Paus.
 5. Välj vilka dagar du vill ställa in paus för.

Med barnets enhet

 1. Öppna Inställningar på barnets enhet Inställningar.
  • I Android-versionerna 8.1 (O) och senare trycker du på Digitalt välmående och föräldrakontroller.
  • På andra Android-versioner trycker du på Google följt av Föräldrakontroller.
 2. Om du vill se de aktuella inställningarna trycker du på Paus.
 3. Om du vill redigera inställningarna för paus loggar du in eller använder din föräldraåtkomstkod för att verifiera att du är förälder.
Begränsa ditt barns skärmtid för appar
Om du vill hantera hur mycket tid ditt barn kan ägna åt en viss app varje dag och barnets Android-enhet har Android (7.0) och senare eller barnets Chromebook har Chrome OS version 83 och senare kan du ange tidsgränser för appar.
 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt av Appgränser.
 4. Välj önskad app.
 5. Tryck på Ange gräns Ange begränsning
 6. Välj hur lång tid du vill ge barnet åtkomst till den aktuella appen. 
 7. Tryck på Klart.

Tips! 

 • Tidsgränser gäller för appar som är installerade på barnets samtliga Android- och ChromeOS-enheter.  
 • Funktionen för appgränser har inte stöd för systemappar. Gränser kan bara anges för enheter med Android N (7.0) eller senare och Chromebooks som körs med Chrome OS version 83 och senare.
Välj appar som alltid är tillåtna

Viktigt! Appar som alltid tillåts stöds för barn som är inloggade på Android 7+-enheter förutom de som kör Google Kids Space. Kontrollera vilken version av Android ditt barn använder. Vissa systemappar som krävs för att ditt barns telefon ska fungera kan användas när telefonen är låst om alltid tillåtna appar är tillgängliga. 

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt av Appgränser.
 4. Välj önskad app.
 5. Tryck på Tillåt alltid always allow följt av Klar.
Redigera appar som alltid är tillåtna
Viktigt! Appar som alltid tillåts stöds bara för barn som är inloggade på Android 7+-enheter, förutom de som kör Google Kids Space. Kontrollera vilken version av Android ditt barn använder.
 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt av Appgränser.
 4. Välj önskad app.

Härifrån kan du välja något av följande alternativ:

 • Tillåt alltid always allow.
 • Ange en tidsgräns Ange begränsning.
 • Blockera en app Blockera.

Tips!

 • Appar som alltid är tillåtna räknas inte in i barnets skärmtidsgränser och är inte tillgängliga när barnet befinner sig i en paus.
 • Om du trycker på Lås är alltid tillåtna appar inte tillgängliga om du inte ändrar den här inställningen från enhetens låsskärm.
  1. Välj Enheter följt av enheten som du vill uppdatera.
  2. Tryck på Inställningar för låsskärm följt av Alltid tillåtna appar.

Uppdatera eller inaktivera gränser för skärmtid

Låsa eller låsa upp barnets Android-enhet eller Chromebook
 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller.
 4. Tryck på följt av Lås eller Lås upp högst upp på barnets enhet.
Tips! Du kan även använda föräldraåtkomstkoden för Family Link för att låsa upp barnets Android-enhet eller Chromebook om den inte är ansluten till internet.
Ge ditt barn bonustid
Du kan ge ditt barn mer tid på sin enhet för dagen utan att behöva ändra den dagliga gränsen eller pausschemat. Du kan lägga till bonustid när barnets Android-enhet är låst eller snart ska låsas.
 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller Controls längst ned i mitten.
 4. Välj barnets enhet högst upp följt av Ge bonustid Bonustid.
 5. Välj mängden bonustid.
 6. Tryck på Lägg till.

Tips! Du kan ändra eller ta bort bonustid som du har lagt till. Tryck på Ge bonustid Bonustid igen för att få åtkomst till alternativen.

Ändra tidsgränser för appar som används av ditt barn
Gör så här om du vill uppdatera tidsgränsen för en viss app: 
 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt av Appgränser följt av Välj önskad app.
 4. Tryck påÄndra appgränsen följt av Klar.
Inaktivera gränser för skärmtid

Du kan inaktivera gränser för skärmtid i Family Link-appen på enheten.

 1. Öppna Family Link-appen Family Link.
 2. Välj ditt barn.
 3. Tryck på Kontroller följt av under Daglig gräns trycker du på Ändra för i dag.
 4. Inaktivera dagliga gränser för flera dagar:
  • Tryck på Redigera veckoschema.
  • Inaktivera dagliga gränser helt och hållet följt av Spara.

Tips!

 • Inställningarna påverkar inte om ditt barn kan styra sina egna kontoinställningar. Vi rekommenderar att föräldrar kontrollerar att inställningarna är korrekta när de har ändrat den här kontrollen.
 • Du kan även hantera barnets konto genom att klicka på barnets namn på g.co/YourFamily.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9657112183761107103
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
108860