Zarządzanie czasem korzystania przez dziecko z urządzenia

Jeśli utworzysz konto Google dla dziecka za pomocą Family Link, zyskasz możliwość ustawienia limitów czasu korzystania przez dziecko z urządzenia z Androidem lub z Chromebooka. Dzięki temu możesz blokować to urządzenie w porze snu, a także gdy dziecko używało go przez określony czas lub gdy uważasz, że powinno zrobić sobie przerwę.

Wskazówka: 

 • Limity czasu będą dotyczyły aplikacji zainstalowanych na wszystkich urządzeniach dziecka. 
 • Funkcja ograniczania czasu korzystania z aplikacji nie działa w aplikacjach systemowych. Limity można wprowadzać tylko na urządzeniach z Androidem w wersji Nougat i wyższej. 

Jak działają limity czasu korzystania z urządzenia

Jeśli wyznaczysz limity czasu korzystania przez dziecko z urządzenia z Androidem lub z Chromebooka, dziecko otrzyma powiadomienie, gdy:

 • po raz pierwszy zostanie wyznaczony limit czasu korzystania z urządzenia (tylko urządzenia z Androidem),
 • wkrótce nastąpi zablokowanie jego urządzenia.

Gdy urządzenie jest zablokowane, dziecko:

 • nie widzi powiadomień;
 • nie może odblokować urządzenia ani używać na nim żadnych aplikacji;
 • może odbierać połączenia telefoniczne oraz kliknąć Alarmowe, by wykonać połączenie, jeśli na urządzeniu jest wykupiona odpowiednia usługa u operatora telekomunikacyjnego (tylko na telefonach z Androidem).

Wyznaczanie limitów dziennych

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Na karcie „Limit dzienny” kliknij Skonfiguruj lub Zmień limity.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, by wyznaczyć limity dzienne.
Uwaga: limity dzienne obowiązują na wszystkich urządzeniach z Androidem i Chromebookach, z których korzysta Twoje dziecko. Jeśli np. wyznaczysz limit dzienny na 2 godziny, dziecko będzie mogło korzystać przez 2 godziny z każdego ze swoich urządzeń z osobna.

Wyznaczanie limitów czasowych korzystania przez dziecko z aplikacji 

Jeśli na urządzeniu dziecka jest zainstalowany Android Nougat lub nowsza wersja Androida, możesz ustawić limity czasu w aplikacjach i w ten sposób ograniczyć czas korzystania przez dziecko z konkretnych aplikacji w ciągu doby. 
 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link
 2. Wybierz konto dziecka. 
 3. Na karcie „Dzisiejsza aktywność” kliknij Ustaw limity.
 4. Obok wybranej aplikacji kliknij Pusta klepsydra a potem Ustaw limit Ustawianie limitu
 5. Ustaw dzienny limit czasu korzystania z aplikacji. 
 6. Kliknij Ustaw

Wskazówka: 

 • Limity czasu będą dotyczyły aplikacji zainstalowanych na wszystkich urządzeniach dziecka. 
 • Funkcja ograniczania czasu korzystania z aplikacji nie działa w aplikacjach systemowych. Limity można wprowadzać tylko na urządzeniach z Androidem w wersji Nougat i wyższej. 

Zmiana limitów czasowych aplikacji, z których korzysta dziecko

Aby zaktualizować limit czasu korzystania z określonej aplikacji: 
 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link i wybierz konto dziecka. 
 2. Na karcie „Dzisiejsza aktywność” kliknij Więcej
 3. Obok interesującej Cię aplikacji kliknij Niebieska klepsydra  a potem Edytuj limit Ustawianie limitu
 4. Zmień limit czasu. 
  1. Aby usunąć limit, kliknij Usuń limit
 5. Kliknij Edytuj
 6. Nowe limity będą aktualizowane za każdym razem, gdy urządzenie dziecka będzie ponownie podłączone do internetu. 

Przyznawanie dziecku dodatkowego czasu

Możesz pozwolić dziecku korzystać dłużej z urządzenia w ciągu dnia, nie zmieniając limitu dziennego ani pory snu. 
 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Na karcie jednego z urządzeń z Androidem lub Chromebooków, z których korzysta dziecko, pojawi się ikona dodatkowego czasu Dodatkowy czas. Jest ona wyświetlana, gdy zbliża się czas zablokowania urządzenia lub już po jego zablokowaniu.
 4. Kliknij Dodatkowy czas Dodatkowy czas
 5. Aby dać dziecku więcej czasu w danym dniu, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wyznaczanie pory snu

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Na karcie „Pora snu” kliknij Edytuj harmonogram.
 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, by wyznaczyć porę snu.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia z Androidem lub Chromebooka, z którego korzysta dziecko

 1. Otwórz aplikację Family Link Family Link.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Na karcie jednego z urządzeń z Androidem należących do dziecka kliknij Zablokuj teraz lub Odblokuj.
Uwaga: jeśli urządzenie z Androidem lub Chromebook, z którego korzysta dziecko, nie ma połączenia z internetem, możesz je też odblokować, korzystając z kodu dostępu rodzica.
Wyłączanie limitów czasu korzystania z urządzenia

Limity czasu korzystania z urządzenia możesz wyłączyć w aplikacji Family Link na swoim urządzeniu.

Limity czasu korzystania z urządzenia możesz też wyłączyć na stronie families.google.com w przeglądarce:

 1. Zaloguj się na konto Google, którego używasz do nadzorowania swojego dziecka.
 2. Wybierz konto dziecka.
 3. Kliknij Więcej a potem Wyłącz.

Wskazówka: aby ponownie włączyć limity czasu korzystania z urządzenia, możesz użyć aplikacji Family Link Family Link.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?