Opprett en Google-konto for barnet ditt

Hvis du har et barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt), kan du opprette en Google-konto for hen og administrere den med Family Link. Med en Google-konto får barn tilgang til Google-produkter som Søk, Chrome og Gmail, og du kan angi digitale grunnregler for barnets konto.

Hvis barnet bruker en Pixel Tablet og er under 9 år, kan du opprette en Google-konto uten Gmail-adresse og passord.

Hvis du vil legge til en fungerende Gmail-adresse for barnets konto, kan du når som helst gjøre dette.

Tips: Du må kanskje legge til en Gmail-adresse og et passord for barnets konto for å gi hen tilgang til enkelte apper og tjenester. Du kan oppgradere barnets konto fra en blokkert app eller via Family Link.

Opprett en konto

Det tar ca. 15 minutter å opprette barnets Google-konto.

I Family Link-appen

Viktig: Hvis du bor i et EU-land og barnet ditt er mellom 13 og 15 år, må du følge fremgangsmåten for å konfigurere en ny Android-enhet i stedet.

 1. Åpne Family Link-appen Family Link.
 2. Øverst til venstre trykker du på menyen Meny og så Legg til et barn .
 3. Følg veiledningen på skjermen.
 4. Du ser en bekreftelse på skjermen når du er ferdig.
På en ny Android-enhet

Følg denne fremgangsmåten for å opprette en Google-konto for et barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt) som du har foreldremyndighet for, når du konfigurerer en ny enhet som kjører Android 5.0 eller nyere.

 1. Slå på den nye enheten og følg veiledningen på skjermen for å konfigurere enheten.
 2. Når du blir bedt om å logge på med Google-kontoen din, trykker du på Opprett en ny konto. Hvis du ikke ser «Opprett en ny konto», trykker du på Flere alternativer først.
 3. Skriv inn barnets navn, fødselsdag, kjønn, e-postadresse og passord.
 4. Følg veiledningen for å logge på med din egen Google-konto, gi foreldresamtykke og velge innstillinger for barnet.
På en ny Chromebook

Følg denne fremgangsmåten for å opprette en Google-konto for et barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt) som du har foreldremyndighet for, når du konfigurerer en ny enhet som kjører ChromeOS M71 eller nyere.

 1. Slå på den nye enheten og følg veiledningen på skjermen for å konfigurere enheten.
 2. Når du blir bedt om å logge på med Google-kontoen din, trykker du på Opprett en ny konto. Hvis du ikke ser «Opprett en ny konto», trykker du på Flere alternativer først.
 3. Skriv inn barnets navn, fødselsdag, kjønn, e-postadresse og passord.
 4. Følg veiledningen for å logge på med din egen Google-konto, gi foreldresamtykke og velge innstillinger for barnet.

På en Android-enhet som allerede er konfigurert

Følg denne fremgangsmåten for å opprette en Google-konto for et barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt) som du har foreldremyndighet for, for å logge barnet på en enhet som kjører Android 5.0 eller nyere.
Merk: Veiledningen for å legge til og fjerne kontoer varierer fra enhet til enhet. Hvis veiledningen nedenfor ikke fungerer, kan du søke i brukerstøtten for enheten etter mer informasjon.
 1. Fjern eventuelle eksisterende kontoer fra enheten.
 2. Slett eventuelle apper, bilder eller andre data fra enheten som du ikke vil at barnet ditt skal ha tilgang til.
 3. Følg fremgangsmåten for å legge til en ny konto på enheten.
 4. Når du blir bedt om å logge på med Google-kontoen din, trykker du på Opprett en ny konto. Hvis du ikke ser «Opprett en ny konto», trykker du på Flere alternativer først.
 5. Skriv inn barnets navn, fødselsdag, kjønn, e-postadresse og passord.
 6. Følg veiledningen for å logge på med din egen Google-konto, gi foreldresamtykke og velge innstillinger for barnet.
På en ny Pixel Tablet

Opprett en konto uten Gmail-adresse og passord

Viktig: For å opprette barnets Google-konto uten Gmail-adresse og passord, må du først logge på med foreldrekontoen din.

 1. Slå på Pixel-nettbrettet, og følg veiledningen på skjermen for å konfigurere enheten med foreldrekontoen.
 2. Gå til Innstillinger Innstillinger.
 3. Trykk på System og så Flere brukere.
 4. Slå på «Tillat flere brukere» og så Legg til et barn.
 5. Trykk på Ja, fortsett når du blir bedt om det.
 6. Skriv inn barnets navn, og trykk på Neste.
 7. Skriv inn grunnleggende informasjon om barnet, og trykk på Neste.
 8. Du blir spurt om du vil fortsette med eller uten en Gmail-adresse. Velg Ja, fortsett uten Gmail-adresse og følg veiledningen på skjermen for å velge et profilbilde.
 9. Gå gjennom personverninformasjonen.
 10. For å gi samtykke skriver du inn passordet som er knyttet til foreldrekontoen din, og trykker på Neste.
 11. Gå gjennom innstillingene for foreldrekontroll, og trykk på Neste.
 12. Gå gjennom skjermene, og trykk på Neste.
 13. Du ser en bekreftelse på skjermen når du er ferdig.

Tips: Ser du noe som ser ut som en e-postadresse (@glimitedaccount.com)? Dette genereres automatisk for å hjelpe oss med å levere tjenester til barnet og er ikke en gyldig e-postadresse.

Opprett en konto med Gmail-adresse og passord

Du kan gi barnet tilgang til Google-produkter som Søk, Chrome og Gmail når du oppretter en barnekonto med e-postadresse og passord.

 1. Slå på Pixel-nettbrettet, og følg veiledningen på skjermen for å konfigurere enheten.
 2. Når du blir bedt om å opprette en Google-konto:
  • Trykk på For barnet mitt og så Neste og så Ja, fortsett.
 3. Skriv inn barnets navn, fødselsdag, kjønn, e-postadresse og passord.
 4. Følg veiledningen for å logge på med din egen Google-konto, gi foreldresamtykke og velge innstillinger for barnet.

Du ser en bekreftelse på skjermen når du er ferdig.

På andre enheter og datamaskiner

 1. Gå til siden for oppretting av Google-konto.
 2. Følg veiledningen på skjermen for å opprette barnets konto. Du må skrive inn informasjon som barnets navn, e-postadressen barnet vil ha, og fødselsdagen til barnet.
 3. Logg på med din egen Google-konto, og velg en måte å gi foreldresamtykke for barnets konto på.
 4. Når du er ferdig med å opprette kontoen, ser du en bekreftelse på skjermen.

Feilsøk problemer

Jeg vil administrere en eksisterende Google-konto med Family Link

Se hvordan du legger til tilsyn av barnets eksisterende Google-konto.

Jeg vil slette en eksisterende Google-konto og opprette den på nytt i Family Link

Gmail-adresser kan kun brukes én gang. Hvis du sletter en e-postadresse, kan du ikke bruke den igjen senere.

Barnet mitt har en Google-konto gjennom skolen

Du kan legge til skolekontoen som en annen bruker på barnets Android-enhet. Men funksjonene for foreldretilsyn i Family Link gjelder ikke for den kontoen.

Jeg vil administrere en Google-konto for barnet mitt, som er over 13 år (eller aldersgrensen i landet mitt)

Hvis barnet er over 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt) og vil ha en Google-konto, kan hen opprette sin egen konto. Etter det kan du legge til tilsyn for barnets konto.

Jeg vil oppgradere barnets konto med Gmail-adresse og passord

Du kan oppgradere barnets Google-konto for å inkludere en Gmail-adresse og et passord, slik at hen kan bruke flere funksjoner.

Når barnet ditt prøver å åpne en blokkert app, kan hen trykke på «Spør en forelder» eller «Ok».

Hvis hen velger «Spør en forelder», kan du oppgradere kontoen via foreldrekontoen din.

Oppgrader barnets konto fra barnets enhet

Når barnet prøver å få tilgang til en blokkert app, får hen meldingen «Forelderen din må legge til en Gmail-adresse og et passord for Google-kontoen din».

 1. Trykk på Spør en forelder.
 2. Når du blir bedt om det, trykker du på Forelderen er her.
 3. Velg foreldrekontoen din.
 4. Skriv inn passordet.
 5. Skriv inn grunnleggende informasjon om barnet, og trykk på Neste.
 6. Følg veiledningen på skjermen for å opprette en Gmail-adresse og et passord for barnet.
 7. Trykk på Neste.
 8. Gå gjennom personverninformasjonen og gi samtykke.
 9. Du ser en bekreftelse på skjermen når du er ferdig.

Oppgrader barnets konto fra enheten din

Når barnet prøver å få tilgang til en blokkert app, får hen meldingen «Forelderen din må legge til en Gmail-adresse og et passord for Google-kontoen din».

 1. Trykk på Spør en forelder.
 2. Be barnet om å trykke på Ja, send en e-post til forelderen min på barnets enhet.
 3. Barnets enhet mottar et varsel om at en e-post er sendt.
 4. Trykk på OK.
 5. Finn e-posten på foreldreenheten, og trykk på Bytt konto.
  • Hvis du blir bedt om det, legger du til barnets fødselsdato.
 6. Følg veiledningen på skjermen for å opprette en Gmail-adresse og et passord.
 7. Gå gjennom personverninformasjonen.
 8. For å gi samtykke skriver du inn passordet som er knyttet til Google-kontoen din, og trykker på Neste.
 9. Trykk på Ferdig.
Jeg ble belastet med et gebyr for å konfigurere barnets konto

For å opprette en Google-konto for barnet ditt må du gi foreldresamtykke. En av måtene du kan gi samtykke på, er å bruke kredittkortet ditt. Da kan du se en midlertidig autorisasjon på kortet, som brukes for å bekrefte at det er gyldig. I de fleste tilfeller blir midlertidige autorisasjoner fjernet fra kontoen innen 48 timer.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
7903619259240556519
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
108860