Pretraživanje i Google račun vašeg djeteta

Da biste upravljali djetetovim rezultatima pretraživanja, koristite Family Link s djetetovim računom.

Kako funkcionira Pretraživanje

Kada vaše dijete pretražuje na Googleu, naši sustavi nastoje pružiti najrelevantnije i najpouzdanije dostupne informacije. Možete postaviti i postavke koje imaju smisla za djetetov račun.

Kako Pretraživanje funkcionira za školske račune

Kada se učenici prijave na svoj školski račun za Google Workspace for Education i upotrebljavaju Google pretraživanje, Sigurno pretraživanje pomoći će filtrirati eksplicitni sadržaj koji im se prikazuje u rezultatima pretraživanja. Ta značajka funkcionira ako administrator škole ostane uključen. Školski administrator može uvijek ažurirati postavke provedbe Sigurnog pretraživanja i uključiti ih ili isključiti na administratorskoj konzoli.

Kako Pretraživanje funkcionira za korisnike s roditeljskim nadzorom

Family Link pomaže vam da upravljate aktivnostima pretraživanja i postavkama uređaja za djetetov račun. Da bi se eksplicitni sadržaj filtrirao iz rezultata pretraživanja, prema zadanim postavkama uključene su postavke kao što je Sigurno pretraživanje.

Za uređaje kao što su Android i Chromebookovi anonimni način onemogućen je radi lakšeg upravljanja postavkama sadržaja. Prilagodba oglasa također je onemogućena.

Saznajte kako upravljati djetetovom aktivnošću pretraživanja.

Upravljajte djetetovim rezultatima pretraživanja na Google pretraživanju

Važno: ako ne upotrebljavate Family Link, možete postaviti nadzor na djetetovom računu. Ako vaše dijete nema Google račun, izradite račun za dijete. Kada postavite nadzor na djetetovom računu, Sigurno pretraživanje automatski je uključeno.

Pregledajte i uredite djetetove postavke Sigurnog pretraživanja

Važno: ako vaše dijete nije prijavljeno dok koristi Google pretraživanje ili ako koristi Google Go, njegove se postavke Sigurnog pretraživanja neće primijeniti. Saznajte kako upotrebljavati Family Link za blokiranje usluge Google Go.

 1. Otvorite aplikaciju Family Link Family Link ili otvorite g.co/YourFamily.
 2. Odaberite svoje dijete.
 3. Odaberite Upravljanje postavkama a zatim Google pretraživanje.
 4. Uključite ili isključite Sigurno pretraživanje.

Savjet: da biste upravljali pristupom web-lokacijama s eksplicitnim sadržajem, ažurirajte filtre u Google Chromeu.

Pregledajte i uredite osobne rezultate svojeg djeteta

Važno: vaše dijete može uključiti ili isključiti Osobne rezultate na svojem uređaju. Ako vaše dijete promijeni tu postavku, nećete primiti obavijest. Uvijek možete provjeriti postavke djetetovog računa u aplikaciji Family Link.
 1. Otvorite aplikaciju Family Link Family Link ili otvorite g.co/YourFamily.
 2. Odaberite djetetovo ime.
 3. Odaberite Upravljanje postavkama a zatim Google pretraživanje a zatim Osobni rezultati.
 4. Uključite ili isključite osobne rezultate.

Uključite ili isključite Google pretraživanje

Aplikacija Google

Pretraživanje u aplikaciji Google možete isključiti kako ga dijete ne bi moglo upotrebljavati na svojim Android uređajima.

Važno: čak i ako isključite pretraživanje, dijete i dalje može pretraživati pomoću preglednika kao što su Chrome ili Firefox. Ako želite, možete blokirati te aplikacije na djetetovom Android uređaju.

Aplikacija Family Link

 1. Otvorite aplikaciju Family Link Family Link.
 2. Odaberite svoje dijete.
 3. Na kartici Aktivnost aplikacije dodirnite Više a zatim Google.
 4. Uključite ili isključite Pretraživanje.

Family Link na webu

 1. Idite na Family Link na webu.
 2. Odaberite svoje dijete.
 3. Kliknite Android aplikacije.
 4. U odjeljku Potrebno uključite ili isključite Pretraživanje.

Google.com

Kako biste spriječili da vaše dijete pretražuje Google.com na svojem Android uređaju ili Chromebooku, možete blokirati web-lokaciju na Chromeu.

Upravljanje postavkama podataka računa djeteta

Uključivanje ili isključivanje aktivnosti na webu i u aplikacijama
 1. Otvorite aplikaciju Family Link Family Link.
 2. Odaberite svoje dijete.
 3. Dodirnite Upravljanje postavkama a zatim Postavke privatnostia zatim Postavke podataka računa a zatim Aktivnost na webu i u aplikacijama.
 4. Slijedite upute na zaslonu.
Traženje ili brisanje djetetove povijesti pretraživanja i pregledavanja

Važno: ako ste dodali nadzor djetetovom prijašnjem Google računu, trebat ćete njegovu pomoć da to učinite.

 1. Na djetetovom uređaju otvorite stranicu Moja aktivnost. Dijete će se možda morati prijaviti svojim Google računom.
 2. Slijedite korake da biste ručno izbrisali aktivnost ili postavili automatsko brisanje.

Upravljanje podacima o kontaktima i aplikacijama s uređaja

 1. Na telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Family Link Family Link.
 2. Odaberite svoje dijete.
 3. Dodirnite Upravljanje postavkama a zatim Postavke privatnosti a zatim Postavke podataka računa.
 4. U odjeljku Ostale postavke računa upravljajte podacima o kontaktima i aplikacijama s uređaja.

Rješavanje problema

Moje je dijete pronašlo neprikladan sadržaj u rezultatima pretraživanja

Prvo upotrijebite gore navedene upute kako biste bili sigurni da je uključeno Sigurno pretraživanje.

Zatim prijavite sadržaj Googleu. Ako vaše dijete koristi Android uređaj, slijedite upute za web-lokacije ili slike u nastavku. U suprotnom saznajte kako prijaviti neprikladan sadržaj na drugim uređajima.

Web-lokacije

Ako je vaše dijete posjetilo web-lokaciju s neprikladnim sadržajem, prijavite sadržaj Googleu.

Slike

 1. Da biste pronašli više opcija, dodirnite sliku.
 2. Ispod slike dodirnite Više Višea zatim Slanje povratnih informacija.
Moje dijete pronašlo je oglase u svojim rezultatima pretraživanja
Vaše dijete može pronaći oglase kada upotrebljava Google pretraživanje. Saznajte više o tome kako funkcioniraju oglasi s Google računom vašeg djeteta.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
108860
false