วิธีสร้างรายงานความเป็นต้นฉบับ

ถ้าคุณเปิดรายงานความเป็นต้นฉบับสำหรับงาน รายงานดังกล่าวจะใช้ Google Search เพื่อเปรียบเทียบไฟล์ Google เอกสารของนักเรียนกับหน้าเว็บและหนังสือบนอินเทอร์เน็ต

รายงานความเป็นต้นฉบับจะใช้ได้กับบัญชี G Suite for Education ที่ตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อิตาลี นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน และสวีเดนเท่านั้น 

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

รายงานความเป็นต้นฉบับตรวจสอบและค้นหาอะไร

แหล่งที่มาใดที่รายงานความเป็นต้นฉบับตรวจสอบ 
หน้าเว็บทั้งหมดที่ Google Search และ Google Books เข้าถึงได้
รายงานความเป็นต้นฉบับจะค้นหาใน Google Scholar ไหม

ไม่ Google Scholar ไม่ได้รวมอยู่ในการค้นหาของรายงานความเป็นต้นฉบับ แต่รายงานความเป็นต้นฉบับจะค้นหาวารสารทางวิชาการที่เข้าถึงได้ใน Google Search

เราทราบดีว่าความสามารถในการค้นหานี้เป็นคำขอที่สำคัญสำหรับฟีเจอร์นี้

รายงานความเป็นต้นฉบับจะตรวจสอบข้อความกับโรงเรียนอื่นๆ ภายนอกไหม หากใช่ ครูเหล่านั้นจะเห็นงานของนักเรียนไหม
ไม่ เราจะไม่จัดเก็บงานของนักเรียนไว้ในที่เก็บเพื่อตรวจสอบกับโรงเรียนอื่นๆ ภายนอก ครูคนอื่นๆ จะดูงานของนักเรียนไม่ได้ 
รายงานความเป็นต้นฉบับจะตรวจสอบกับงานของนักเรียนคนอื่นในชั้นเรียนหรืองานเก่าๆ ของนักเรียนในโรงเรียนหรือไม่
ไม่ รายงานความเป็นต้นฉบับที่นักเรียนเรียกใช้จะไม่เปรียบเทียบกับงานที่นักเรียนคนอื่นในโรงเรียนส่ง 
รายงานความเป็นต้นฉบับที่นักเรียนเรียกใช้จะแสดงข้อความที่ตรงกันในงานของนักเรียนคนอื่นๆ ไหม
ไม่ รายงานความเป็นต้นฉบับที่นักเรียนเรียกใช้จะไม่เปรียบเทียบกับงานที่นักเรียนคนอื่นในโรงเรียนส่ง 
Google เก็บสำเนางานที่นักเรียนส่งและรายงานความเป็นต้นฉบับไว้หรือไม่
ไม่ แต่ครูหรือโรงเรียนอาจคัดลอกงานที่นักเรียนส่งไปไว้ใน Google ไดรฟ์ของโรงเรียน ซึ่งมีข้อมูลที่โรงเรียนเป็นเจ้าของและควบคุมได้

 

ระบบจะลบรายงานความเป็นต้นฉบับหลังจาก 45 วัน 

รายงานความเป็นต้นฉบับสามารถตรวจว่านักเรียนใช้อักขระที่ไม่ใช่ข้อความได้หรือไม่

ได้ เราจะแจ้งให้ทราบหากมีการใช้สคริปต์หลายรายการในงานและเมื่อพบอักขระที่ไม่ใช่ข้อความ 6 ตัวขึ้นไป

ข้อมูลในรายงานความเป็นต้นฉบับคืออะไร

ข้อความที่ระบบแจ้งคืออะไร
รายงานจะทําเครื่องหมายข้อความที่คล้ายกับข้อความที่พบบนหน้าเว็บซึ่งนักเรียนไม่ได้อ้างอิงหรือยกมา ข้อความที่ระบบทำเครื่องหมายจะแสดงข้อความจากแหล่งที่มาภายนอกและลิงก์ไปยังหน้าเว็บดังกล่าว 
ข้อความที่อ้างอิงหรือยกมาคืออะไร
ข้อความที่อ้างอิงและยกมาคือข้อความที่ตัดตอนมาซึ่งคล้ายกับข้อความที่พบในหน้าเว็บที่นักเรียนอ้างอิงหรือยกมา
เครื่องมือนี้ตรวจสอบการอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับ MLA/APA ได้ไหม
ไม่ได้ รายงานความเป็นต้นฉบับไม่ได้ประเมินรูปแบบการอ้างอิงหรือยืนยันแหล่งข้อมูลของข้อความ ครูจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงเนื้อหาด้วยตนเอง
ระบบจะจัดกลุ่ม จัดระดับ หรือใส่รหัสเพื่อให้ฉันตัดสินความร้ายแรงของการลอกเลียนเนื้อหาไหม
ไม่ ครูจะต้องเป็นผู้ระบุความร้ายแรงของข้อความที่ระบบแจ้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร