Plagiaatintunnistusraportin lukeminen

Plagiaatintunnistusraporttien luominen edellyttää rekisteröitymistä betaohjelmaan. Katso lisätietoja artikkelista Classroomin betaohjelmiin rekisteröityminen.
 
Tämä artikkeli on tarkoitettu opettajille

 

Jos olet ottanut plagiaatintunnistusraportit käyttöön tehtävässä, tehtävästä luodaan automaattisesti raportti, kun oppilas palauttaa työn. 

Raportin lukeminen

Merkittyjen katkelmien katsominen

Merkittyihin katkelmiin merkitään kohdat, jotka löytyvät julkisilta verkkosivuilta mutta joihin oppilas ei ole lisännyt lähdeviitettä. Plagiaatintunnistusraportti havaitsee verkossa olevat katkelmat, tunnistaa parhaiten vastaavat lähteet ja merkitsee katkelmat, joista lähdeviite puuttuu.  

Lähdeviitteelliset sitaatit ja lainaukset voidaan näyttää tai piilottaa plagiaatintunnistusraportin tuloksissa. Raportti ei oletusarvoisesti näytä lähdeviitteellisiä sitaatteja tai lainattuja katkelmia. Jos oppilaan työ sisältää sitaatteja, näitä katkelmia ei näytetä, ellei Näytä sitaatit ja lainaukset ‑suodatinta oteta käyttöön.

Vaihtaminen merkittyjen katkelmien määrän ja merkityn sisällön prosenttiosuuden näytön välillä

Voit vaihtaa merkittyjen katkelmien määrän ja merkityn sisällön prosenttiosuuden näytön välillä klikkaamalla oikeasta yläkulmasta Katkelmanäkymä Passage view tai Prosenttinäkymä Percentage view.  

Merkityn sisällön prosenttiosuuden näyttäminen

Merkityn sisällön prosenttiosuus näyttää, kuinka paljon oppilas on hyödyntänyt lähdemateriaalia. Jos merkityn sisällön prosenttiosuus on suuri, suurin osa tehtävästä ei todennäköisesti ole oppilaan omaa. Pieni prosenttiosuus puolestaan tarkoittaa, että oppilaan oman tuotoksen määrä on suurempi. Jos oppilaan raportissa merkityn sisällön määrä on esimerkiksi 5 prosenttia, suurin osa tehtävästä on oppilaan omaa tuotosta.

Plagiaatintunnistusraportin värimerkinnät

Plagiaatintunnistusraportissa käytetään seuraavia värimerkintöjä:

  • Vihreä: Kaikki sisältö on kirjoittajan omaa. 
  • Keltainen: Suurin osa sisällöstä on kirjoittajan omaa, mutta osa sisällöstä saattaa olla peräisin verkosta. Määrä sisältää sekä lähdeviitteelliset että lähdeviitteettömät lainaukset ja parafraasit. 
  • Punainen: Suurin osa sisällöstä ei ole kirjoittajan omaa. 

Vaikka plagiaatintunnistusraportti merkitsee sisällön, joka ei ole kirjoittajan omaa, opettajan on arvioitava, onko sisällön lähteeseen viitattu oikein.

Yksittäisten katkelmien tarkistaminen

Merkittyjen katkelmien selaaminen

Voit selata merkittyjä katkelmia seuraavasti:

  • Klikkaa näytön oikeasta alakulmasta Takaisin Takaisin tai Seuraava Seuraava.
  • Klikkaa korostettua katkelmaa tehtävästä.
  • Selaa näppäimistön nuolinäppäimillä.

Lähdeviitteellisten katkelmien korostaminen

Voit korostaa lähdeviitteellisen sisällön klikkaamalla Näytä sitaatit ja lainaukset ‑kohdan vierestä Ota käyttöön Ota käyttöön.

Arviointityökaluun palaaminen

Klikkaa vasemmasta yläkulmasta Sulje Sulje.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?