เรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

คุณจะเรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับเพื่อตรวจหาเนื้อหาที่ยังไม่ได้มีการอ้างอิงและเนื้อหาที่ลอกเลียนแบบโดยไม่ตั้งใจก่อนส่งงานได้ รายงานความเป็นต้นฉบับจะเปรียบเทียบ Google เอกสารของคุณกับหน้าเว็บหลายพันล้านหน้าและหนังสือนับล้านเล่ม จากนั้นก็ลิงก์ไปยังแหล่งที่มาที่ตรวจพบ และทำเครื่องหมายข้อความที่ยังไม่ได้อ้างอิง

คุณจะเรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับได้สูงสุด 3 ครั้งต่อ 1 งาน คุณจะเห็นรายงานเหล่านี้ได้คนเดียวและระบบจะไม่แสดงให้ครูเห็น

หลังจากส่งงานแล้ว Classroom จะเรียกใช้รายงานที่ครูเห็นได้คนเดียวโดยอัตโนมัติ หากคุณยกเลิกการส่งงานแล้วส่งอีกครั้ง Classroom จะเรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับรายการใหม่ให้ครู

หมายเหตุ: ขณะนี้รายงานความเป็นต้นฉบับพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ตั้งค่าภาษาของบัญชี Google ไว้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรดดูวิธีตรวจสอบของรายงานความเป็นต้นฉบับได้ในหัวข้อวิธีสร้างรายงานความเป็นต้นฉบับ

เรียกใช้รายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

หากครูเปิดใช้งานรายงานความเป็นต้นฉบับสำหรับงาน คุณจะเรียกใช้รายงานได้สุดสูง 3 ครั้ง

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงาน จากนั้น ดูงาน

 4. อัปโหลดหรือสร้างไฟล์ในส่วนงานของคุณ
 5. คลิกเรียกใช้ถัดจากรายงานความเป็นต้นฉบับ
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นรายงานความเป็นต้นฉบับ อาจเป็นเพราะครูยังไม่ได้เปิดใช้ฟีเจอร์นี้
 6. หากต้องการดูรายงาน ให้คลิกดูรายงานความเป็นต้นฉบับใต้ชื่อไฟล์

แก้ไขงาน

คุณจะแก้ไขงานได้ในรายงานความเป็นต้นฉบับ

 1. ไปที่ classroom.google.com จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. เปิดงาน
 4. หากต้องการดูรายงาน ให้คลิกดูรายงานความเป็นต้นฉบับใต้ชื่อไฟล์
 5. หากต้องการเขียนใหม่หรืออ้างอิงข้อความที่ระบบแจ้งให้ถูกต้อง คลิกแก้ไขที่ด้านล่าง
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายงานความเป็นต้นฉบับอีกครั้ง ให้คลิกดูรายงานด้านล่าง

ขั้นตอนถัดไป: อ่านรายงานความเป็นต้นฉบับในงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร