Dodawanie kategorii ocen do postów

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Jeśli korzystasz z funkcji dziennika ocen, możesz dodawać kategorie ocen do pytań, projektów i testów.

Na urządzeniu mobilnym możesz dodać kategorie do projektu, ale tworzyć je możesz tylko w internetowej wersji Classroom.

Dodawanie kategorii ocen do posta

Uwaga: zanim będzie można używać kategorii ocen, musisz je utworzyć na stronie Ustawienia. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w artykule Konfigurowanie ocen.

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Przejdź do projektów z tych zajęć.
 3. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Dodaj kategorię ocen do istniejącego posta. W tym celu obok projektu, testu lub pytania kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
  • Dodaj kategorię ocen do nowego posta. W tym celu utwórz projekt, test lub pytanie.
 4. Obok opcji Kategoria ocen kliknij strzałkę w dół "" i wybierz kategorię.
  Wybierz kategorię ocen
 5. (Opcjonalnie) Zmień przypisaną wartość punktową kategorii ocen.

Aby wyświetlić kategorię ocen przypisaną do wpisu, możesz otworzyć:

 • stronę Oceny,
  Strona Oceny

 • stronę z informacjami o projekcie (w sekcji Instrukcje),
  Kategoria ocen

 • stronę Zadania,
  Kategorie ocen

 • stronę profilu ucznia.
  Kategorie ocen

Instrukcje tworzenia projektów i pytań znajdziesz w artykułach Tworzenie projektu oraz Tworzenie pytania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?