Dodawanie kategorii ocen do wpisów

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli

 

Wskazówka: aby funkcja dziennika ocen była dostępna, nauczyciel lub administrator G Suite musi się zarejestrować. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie Rejestracja w wersji beta funkcji dziennika ocen.

 

Jeśli korzystasz z funkcji dziennika ocen, możesz dodawać kategorie ocen do projektów i pytań.
 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?